ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: South Africa
 • Bloemfontein (FS)
 • Germiston, Johannesburg (GP)
 • Polokwane (LP)
 • Volksrust (MP)
 • Saldanha, Cape Town (WC)
 • Durban, Vryheid, Richards Bay (KZN)
 • Port Elizabeth, East London (EC)

  สิ้นสุด 20 มิ.ย. 2019 6:00 PDT
 • Online auction of electrical locomotives, wagons, bogies and marine vessels
  การประมูลแบบยกมือ
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Gauteng, South Africa
  เริ่ม: 26 มิ.ย. 2019 3:00 PDT
  ABSA Power of attorney/C Gouws - 3 bedroom home, Glen Marais, GP
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa
  สิ้นสุด 27 มิ.ย. 2019 5:00 PDT
  การประมูลแบบไม่เปิดเผย
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Mpumalanga and KwaZulu-Natal, South Africa
  ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย 4 ก.ค. 2019 6:00 PDT
  Invitation to submit offers: sale of shares and/or assets for: Optimum Coal Mine (Pty) Ltd, Koornfontein Mines (Pty) Ltd & Optimum Coal Terminal (Pty) Ltd (all in Business Rescue)
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa
  สิ้นสุด 11 ก.ค. 2019 5:00 PDT
  An online auction of a wide variety of surplus mining equipment
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa
  สิ้นสุด 18 ก.ค. 2019 5:00 PDT
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง:
 • 10 Evelyn Street, Retreat &
 • 10 6th Avenue, Montague Gardens, Cape Town

  สิ้นสุด 25 ก.ค. 2019 5:00 PDT
 • Government Motor Transport - online auction of ±120 government vehicles
  การประมูลแบบไม่เปิดเผย
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Hartbeesfontein, North West, South Africa
  ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย 2 ส.ค. 2019 7:00 PDT
  Shiva Uranium (Pty) Ltd (in business rescue), invitation to submit offer. Assets on offer located at the Hartbeesfontein site
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง:
 • Along R366 Regional Road, Elands Bay
 • GPS: 32°22'24.3"S 18°30'02.3"E
 • Liquidation sale of massive agricultural property ±30kms from Elands Bay within the Western Cape #362
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 1016 Schooner Avenue, Stand 27, Laser Park, Honeydew, Roodepoort
  Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
  FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com