ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Corporate Spotlight: PepsiCo

Welcome to the PepsiCo Global Surplus Asset Marketplace

Pepsi – Frito Lay – Tropicana – Quaker Oats – Gatorade – Sabritas - Walkers

Go-Dove has been engaged by PepsiCo to market and sell all of the assets that are surplus to their ongoing division operations around the world Via the links below you will be able to view catalogs of assets currently available from the various PepsiCo divisions for you to purchase You will see assets that are being sold individually or as entire lines via Private Treaty negotiated sales, and PepsiCo division assets that are included with other Go-Dove sellers related assets in Go-Dove Exchange sales, & PepsiCo Division assets that are being sold via auction

All purchasers of PepsiCo assets are required to sign and return the sale specific terms and conditions of sale the assets are sold in. Go-Dove is your source for surplus PepsiCo equipment. If you have an interest in anything we are selling here or a need for related equipment you can contact any member of the Go-Dove / PepsiCo ASSET Team listed below.

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
สินค้าที่แสดงลักษณะ:
Further Information:
Expand section icon  View/hide Previous Auctions:
Contact Us
ติดต่อ: Thomas Conwell
โทรศัพท์: 0013125153050
โทรศัพท์:
อีเมล: Tom.Conwell@go-dove.com
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com