ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Industrial Manufacturing Equipment Market

ผู้ขายที่เข้าร่วม

GoIndustry DoveBid, a Liquidity Services Marketplace, continuously looks to provide best-in-class products and services for our customers which include developing industry-leading secondary equipment marketplaces. As part of this commitment, GoIndustry DoveBid with the support of our sister division, Government Liquidations, we will now be offering the following asset types on www.govliquidation.com. GoIndustry DoveBid’s customers will have access to surplus equipment from such sellers including Alcoa, Parker Hannifin, Honeywell, Dana, Pepsi, and many more. This will provide a greater access to more equipment and multiple opportunities to bid on them.

Please note that only surplus assets located in North America will now be offered on our sister division, Government Liquidation. Asset types that will be sold on www.govliquidation.com:


ไม่พบในระบบ
รายละเอียดการติดต่อ
Customer Service (Europe)
Telephone: +44 20 7098 3792
Customer Service (Americas)
Telephone: +1 800 665 1042
Equipment Markets
ชีวเภสัชศาสตร์ดู
เทคโนโลยีชีวภาพ & การแพทย์
การถ่ายทอดดู
เสียง วิดีโอ & สื่อ
คาร์โก & รถกึ่งพ่วงดู
คาร์โก & รถกึ่งพ่วง
อุปกรณ์ก่อสร้างดู
อุปกรณ์ก่อสร้าง
การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ดู
การทดสอบ PCB, ICs & เซมิคอนดัคเตอร์
สารสนเทศดู
คอมพิวเตอร์ โทรคม เครือข่าย และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
การแลกเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตดู
อุปกรณ์การผลิตแผ่นโลหะ อุปกรณ์การผลิตด้านวิศวกรรม และอุปกรณ์การผลิตพลาสติก
อุปกรณ์การจัดการวัสดุดู
อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ
Shopดู
Shop, Service and Plant Support Equipment Market
การขนส่งดู
การขนส่ง & การก่อสร้าง
Related Sales
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com