ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Electronics Manufacturing Exchange #108 - All Lots (2 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48531
รหัสสินทรัพย์: wwf3118
ID สินค้าคงคลัง: DB100020
ผู้ผลิต: Ameritec
โมเดล: CRS-A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Rocklin, CA
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48532
รหัสสินทรัพย์: wwf3123
ID สินค้าคงคลัง: DB100021
ผู้ผลิต: Ameritec
โมเดล: CRS-A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Rocklin, CA
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com