โฮม GoIndustry-DoveBid เพจรายละเอียดการประมูล - ปฏิทินขายรวม
แค็ตตาล็อกสินทรัพย์
Energy Conversion Systems - Sale #2 (Pelahatchie, Mississippi)
18 Aug 2009 7:00 PST   ชนิดการประมูล:
18 Aug 2009 17:00 PST    แสดงรูปขนาดย่อ  ที่ตั้ง: Pelahatchie, Mississippi, USA

Updated 8/17: The following additional lots have been removed from the ECS sale in Pelahatchie, MS:
Lot #’s: 302G, 302H, 302I, 302J, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 355, 356, 357, 358 & 359.

The following lots from the sale in Pelahatchie, MS have been removed:
Lot #'s 274, 275, 276, 277, 280, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 293A, 294, 294A, 294B and 294C.


ล็อต#จำนวน# of bidsคำอธิบายMfg.Yearรูป

No Item Found

โปรดทราบว่า:
GoIndustry-DoveBidเชื่อใจในข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในการประมูลที่ผู้ขายจัดทำขึ้น GoIndustry-DoveBidรับรองว่าไม่มีการตรวจสอบข้อมูลนั้น และไม่ได้เป็นตัวแทน หรือรับประกันที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้น

ผู้ขายมีสิทธิ์นำทรัพย์สินออกจากการประมูลก่อนหน้า หรือหลังการประมูลสิ้นสุด GoIndustry-DoveBidจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเพิ่มหรือลดจากแค๊ตตาล๊อกในวันประมูล GoIndustry-DoveBidและผู้ซื้อถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อ และไม่ได้ทำการแทนหรือมีความเกี่ยวข้องกับการรับประกัน ต่อคำอธิบายทรัพย์สินที่มีอยู่ในสื่อทางการตลาดสำหรับการประมูล ถือเป็นหน้าที่ของผู้ประมูลที่จะต้องยืนยันรายละเอียดต่างๆ ก่อนหน้าการประมูล
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com