ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Cargo & Semi-Trailer Equipment Exchange #92 Auction - North America - All Lots (13 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1002
รหัสสินทรัพย์: xjx141187
ID สินค้าคงคลัง: F22881
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1004
รหัสสินทรัพย์: xjx138429
ID สินค้าคงคลัง: F05136
ผู้ผลิต: Centennial
โมเดล:
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Summerville, SC
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1005
รหัสสินทรัพย์: xjx138430
ID สินค้าคงคลัง: F05165
ผู้ผลิต: Centennial
โมเดล:
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Summerville, SC
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1006
รหัสสินทรัพย์: xjx141346
ID สินค้าคงคลัง: F46733
ผู้ผลิต: Mickey
โมเดล:
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Springfield, OH
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1007
รหัสสินทรัพย์: xjx141341
ID สินค้าคงคลัง: F46735
ผู้ผลิต: Mickey
โมเดล:
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Springfield, OH
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1010
รหัสสินทรัพย์: xjx141185
ID สินค้าคงคลัง: F20885
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล:
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1011
รหัสสินทรัพย์: xjx141177
ID สินค้าคงคลัง: F17039
ผู้ผลิต: Centennial
โมเดล:
วันที่: 1988
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2001
รหัสสินทรัพย์: xjx138801
ID สินค้าคงคลัง: F39006
ผู้ผลิต: Lufkin
โมเดล:
วันที่: 1984
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Abilene, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2002
รหัสสินทรัพย์: xjx138800
ID สินค้าคงคลัง: F13035
ผู้ผลิต: Mickey
โมเดล: 12 Bay
วันที่: 1985
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Abilene, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2003
รหัสสินทรัพย์: vot3030
ID สินค้าคงคลัง: F02201
ผู้ผลิต: Miller
โมเดล:
วันที่: 1985
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Austin, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2017
รหัสสินทรัพย์: xjx138561
ID สินค้าคงคลัง: F38415
ผู้ผลิต: Trailmobile
โมเดล:
วันที่: 1980
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: San Antonio, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3000
รหัสสินทรัพย์: xjx140223
ID สินค้าคงคลัง: M93006
ผู้ผลิต: Silver Eagle
โมเดล: CST20W
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: West Valley, UT
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4000
รหัสสินทรัพย์: xjx140567
ID สินค้าคงคลัง: F06393
ผู้ผลิต: Great Dane
โมเดล: TR L48W96H13.5
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Modesto, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com