ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Cargo & Semi-Trailer Equipment Market #93 North America featuring Pepsi & Frito Lay - Beverage, Box & Refrigerated Trailer Assets - All Lots (12 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1028
รหัสสินทรัพย์: xjx141194
ID สินค้าคงคลัง: F19102
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล:
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1029
รหัสสินทรัพย์: xjx141161
ID สินค้าคงคลัง: F19105
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล:
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1030
รหัสสินทรัพย์: xjx141192
ID สินค้าคงคลัง: F18153
ผู้ผลิต: Mickey
โมเดล: 12 Bay X 48 In
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1033
รหัสสินทรัพย์: xjx141150
ID สินค้าคงคลัง: F39630
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Newville, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1034
รหัสสินทรัพย์: xjx141149
ID สินค้าคงคลัง: F19158
ผู้ผลิต: Great Dane
โมเดล:
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Newville, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1047
รหัสสินทรัพย์: xjx138938
ID สินค้าคงคลัง: F08857R
ผู้ผลิต: Trailmobile
โมเดล: TR L28W96H13.5
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windsor, CT
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1049
รหัสสินทรัพย์: xjx138936
ID สินค้าคงคลัง: F23295
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windsor, CT
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1050
รหัสสินทรัพย์: xjx138935
ID สินค้าคงคลัง: F23299
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windsor, CT
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1053
รหัสสินทรัพย์: xjx141148
ID สินค้าคงคลัง: F19161
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 bay
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Newville, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2027
รหัสสินทรัพย์: fll11981
ID สินค้าคงคลัง: D96449
ผู้ผลิต: Kentucky
โมเดล: 480SFTA
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Normal, IL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2028
รหัสสินทรัพย์: fll11942
ID สินค้าคงคลัง: F38364
ผู้ผลิต: Pines
โมเดล: TR L48W96H13.5
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Abilene, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2040
รหัสสินทรัพย์: fll11938
ID สินค้าคงคลัง: F38453
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: TR 16BAY40INS
วันที่: 1982
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ft Worth, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com