ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Cargo & Semi-Trailer Equipment Market #94 North America featuring Pepsi & Frito Lay - Beverage, Box & Refrigerated Trailer Assets - All Lots (42 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1000
รหัสสินทรัพย์: xjx138510
ID สินค้าคงคลัง: F15040
ผู้ผลิต: HACKNEY
โมเดล: BEVERAGE TRAILER
วันที่: 1985
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ocala, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1001
รหัสสินทรัพย์: xjx138511
ID สินค้าคงคลัง: F15042R
ผู้ผลิต: HACKNEY
โมเดล: BEVERAGE TRAILER
วันที่: 1984
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ocala, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1016
รหัสสินทรัพย์: vot2995
ID สินค้าคงคลัง: F12769
ผู้ผลิต: Supreme
โมเดล: Special Event Trailer
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ft Myers, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1017
รหัสสินทรัพย์: vot2996
ID สินค้าคงคลัง: F15356
ผู้ผลิต: Fiber Corp
โมเดล: Special Event Trailer
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ft Myers, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1018
รหัสสินทรัพย์: vot2994
ID สินค้าคงคลัง: F15358
ผู้ผลิต: Fiber Corp
โมเดล:
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ft Myers, FL
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1019
รหัสสินทรัพย์: xjx138856
ID สินค้าคงคลัง: F20313
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: TR 12BAY52INS
วันที่: 1991
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gainesville, GA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1020
รหัสสินทรัพย์: xjx138857
ID สินค้าคงคลัง: F20325
ผู้ผลิต: Mickney
โมเดล: TR 14BAY52INS
วันที่: 1990
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gainesville, GA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1021
รหัสสินทรัพย์: xjx138860
ID สินค้าคงคลัง: F20327
ผู้ผลิต: Mickney
โมเดล: TR 14BAY52INS
วันที่: 1990
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gainesville, GA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1022
รหัสสินทรัพย์: trl3277
ID สินค้าคงคลัง: F18622
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 16 X 48
วันที่: 1990
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1023
รหัสสินทรัพย์: xjx141175
ID สินค้าคงคลัง: F25451
ผู้ผลิต: Mickey
โมเดล: 14 X 52
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1024
รหัสสินทรัพย์: xjx141165
ID สินค้าคงคลัง: F19093
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 12 X 48 DOCKMASTER
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1025
รหัสสินทรัพย์: xjx141162
ID สินค้าคงคลัง: F19091
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 16 X 48
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1026
รหัสสินทรัพย์: xjx141171
ID สินค้าคงคลัง: F19088
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 bay beverage trailer
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1027
รหัสสินทรัพย์: wts22080
ID สินค้าคงคลัง: F20881
ผู้ผลิต: Mickey
โมเดล: 14X 48
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1028
รหัสสินทรัพย์: wts22082
ID สินค้าคงคลัง: F20884
ผู้ผลิต: Mickey
โมเดล: 14 Bay beverage Trailer
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1032
รหัสสินทรัพย์: trl2502
ID สินค้าคงคลัง: F09321
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 bay sideloader 48" wide bays
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: McKees Rocks, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1034
รหัสสินทรัพย์: xjx138482
ID สินค้าคงคลัง: F09318
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14bay single axle beverage trailer
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: McKees Rocks, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1035
รหัสสินทรัพย์: xjx138481
ID สินค้าคงคลัง: F09319
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14bay single axle beverage trailer
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: McKees Rocks, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1036
รหัสสินทรัพย์: vot2997
ID สินค้าคงคลัง: F15881
ผู้ผลิต: Waymatic
โมเดล: Special Event Trailer
วันที่: 1985
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Doral, FL
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1037
รหัสสินทรัพย์: trl2555
ID สินค้าคงคลัง: F39583
ผู้ผลิต: Great Dane
โมเดล: TR L48W102H13.5
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Pompano Beach, FL
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1038
รหัสสินทรัพย์: trl2556
ID สินค้าคงคลัง: F39655
ผู้ผลิต: Great Dane
โมเดล: TR L48W102H13.5
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Pompano Beach, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1039
รหัสสินทรัพย์: vot3111
ID สินค้าคงคลัง: F39570
ผู้ผลิต: Waymatic
โมเดล: Special Event Trailer
วันที่: 1982
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Riviera Beach, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1040
รหัสสินทรัพย์: vot3110
ID สินค้าคงคลัง: F39566
ผู้ผลิต: Waymatic
โมเดล: Special Event Trailer
วันที่: 1984
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Riviera Beach, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1046
รหัสสินทรัพย์: trl2607
ID สินค้าคงคลัง: 471206
ผู้ผลิต: Strickland
โมเดล: TR L57W102H13.5
วันที่: 1988
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampa, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1047
รหัสสินทรัพย์: trl2602
ID สินค้าคงคลัง: 471193
ผู้ผลิต: Strickland
โมเดล: TR L57W102H13.5
วันที่: 1988
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampa, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1048
รหัสสินทรัพย์: trl2603
ID สินค้าคงคลัง: 471140
ผู้ผลิต: Strickland
โมเดล: TR L57W102H13.5
วันที่: 1988
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampa, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1049
รหัสสินทรัพย์: trl2601
ID สินค้าคงคลัง: 471055
ผู้ผลิต: Strickland
โมเดล: TR L57W102H13.5
วันที่: 1988
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampa, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1050
รหัสสินทรัพย์: trl2606
ID สินค้าคงคลัง: F32275
ผู้ผลิต: Fruehauf Trailer Company
โมเดล: TR L57W102H13.5
วันที่: 1989
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampa, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1051
รหัสสินทรัพย์: trl2604
ID สินค้าคงคลัง: F36815
ผู้ผลิต: Strickland
โมเดล: TR L57W102H13.5
วันที่: 1988
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampa, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1052
รหัสสินทรัพย์: vot3096
ID สินค้าคงคลัง: F15543
ผู้ผลิต: Fiber Corp.
โมเดล: Special Event Trailer
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampa, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1056
รหัสสินทรัพย์: xjx141176
ID สินค้าคงคลัง: F19104
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay Trailer
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2000
รหัสสินทรัพย์: bui2023
ID สินค้าคงคลัง: 5170ZUOO9880A01
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jackson, MS
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2001
รหัสสินทรัพย์: xjx138797
ID สินค้าคงคลัง: F38450
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 16 Bay
วันที่: 1984
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Abilene, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2020
รหัสสินทรัพย์: xjx138235
ID สินค้าคงคลัง: F46320
ผู้ผลิต: Great Dane
โมเดล: 48' Trailer
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Indianapolis, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2022
รหัสสินทรัพย์: xjx138543
ID สินค้าคงคลัง: F44110
ผู้ผลิต: Hesse
โมเดล: 14 Bay
วันที่: 1988
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Lachine, MI
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2023
รหัสสินทรัพย์: fll11937
ID สินค้าคงคลัง: F43159
ผู้ผลิต: Mickey
โมเดล: 14 Bay 52"
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Lachine, MI
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2026
รหัสสินทรัพย์: xjx138802
ID สินค้าคงคลัง: F38366
ผู้ผลิต: Pines
โมเดล:
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Mesquite, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2030
รหัสสินทรัพย์: trl2463
ID สินค้าคงคลัง: F19320
ผู้ผลิต: Fruehauf
โมเดล: TR L48W102H13.5
วันที่: 1990
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: St. Louis, MO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2034
รหัสสินทรัพย์: xjx138848
ID สินค้าคงคลัง: F40754
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay Side Load Trailer
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Waterloo, IA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2035
รหัสสินทรัพย์: xjx138852
ID สินค้าคงคลัง: F40757
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay Side Load Trailer
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Waterloo, IA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2037
รหัสสินทรัพย์: xjx138850
ID สินค้าคงคลัง: F47672
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay side load trailer
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Waterloo, IA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4003
รหัสสินทรัพย์: fll11982
ID สินค้าคงคลัง: F11711
ผู้ผลิต: Trailmobile
โมเดล: 40'
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Portland, OR
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com