ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Cargo & Semi-Trailer Equipment Market #95 North America featuring Pepsi & Frito Lay - Beverage, Box & Refrigerated Trailer Assets - All Lots (25 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1012
รหัสสินทรัพย์: xjx141153
ID สินค้าคงคลัง: F24194
ผู้ผลิต: Trailmobile
โมเดล: 53 X 102
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1013
รหัสสินทรัพย์: xjx141193
ID สินค้าคงคลัง: F18174
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 12 Bay X 48 Inch
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1014
รหัสสินทรัพย์: xjx141172
ID สินค้าคงคลัง: F18036
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 16 Bay X 48"
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1015
รหัสสินทรัพย์: xjx141156
ID สินค้าคงคลัง: F17784
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay X 48 inch
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1016
รหัสสินทรัพย์: xjx141152
ID สินค้าคงคลัง: f19094
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 12 Bay X 48 Inch
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1017
รหัสสินทรัพย์: xjx141191
ID สินค้าคงคลัง: F19090
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay X 48 inch
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1020
รหัสสินทรัพย์: trl2504
ID สินค้าคงคลัง: F09316
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: McKees Rocks, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1023
รหัสสินทรัพย์: xjx138478
ID สินค้าคงคลัง: F09317
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: McKees Rocks, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1025
รหัสสินทรัพย์: xjx140551
ID สินค้าคงคลัง: F18722R
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Piscataway, NJ
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1026
รหัสสินทรัพย์: xjx140558
ID สินค้าคงคลัง: F18723
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Piscataway, NJ
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1027
รหัสสินทรัพย์: xjx140556
ID สินค้าคงคลัง: F18724R
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Piscataway, NJ
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1036
รหัสสินทรัพย์: vot3214
ID สินค้าคงคลัง: F18089
ผู้ผลิต: Waymatic
โมเดล:
วันที่: 1987
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1037
รหัสสินทรัพย์: vot3213
ID สินค้าคงคลัง: F25223
ผู้ผลิต: Waymatic
โมเดล:
วันที่: 1991
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1038
รหัสสินทรัพย์: trl3275
ID สินค้าคงคลัง: F19106
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 X 48
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harrisburg, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1040
รหัสสินทรัพย์: nrw1386
ID สินค้าคงคลัง: F23461
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 16 Bay
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Rochester, NY
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2008
รหัสสินทรัพย์: xjx138520
ID สินค้าคงคลัง: F44678
ผู้ผลิต: Hesse
โมเดล: 12 Bay
วันที่: 1986
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ft. Wayne, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2010
รหัสสินทรัพย์: xjx138517
ID สินค้าคงคลัง: F44713
ผู้ผลิต: Hesse
โมเดล: 12 Bay
วันที่: 1986
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ft. Wayne, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2011
รหัสสินทรัพย์: xjx138527
ID สินค้าคงคลัง: F44740
ผู้ผลิต: Hesse
โมเดล: 12 Bay
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ft. Wayne, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2012
รหัสสินทรัพย์: xjx138529
ID สินค้าคงคลัง: F44780
ผู้ผลิต: Hesse
โมเดล: 12 Bay
วันที่: 1985
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ft. Wayne, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2014
รหัสสินทรัพย์: trl2315
ID สินค้าคงคลัง: F46315
ผู้ผลิต: Great Dane
โมเดล:
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Indianapolis, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2015
รหัสสินทรัพย์: trl2314
ID สินค้าคงคลัง: F46310
ผู้ผลิต: Great Dane
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Indianapolis, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2016
รหัสสินทรัพย์: xjx138244
ID สินค้าคงคลัง: F01969
ผู้ผลิต: Trailmobile
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Indianapolis, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2017
รหัสสินทรัพย์: xjx138245
ID สินค้าคงคลัง: F46321
ผู้ผลิต: Great Dane
โมเดล:
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Indianapolis, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2018
รหัสสินทรัพย์: xjx140904
ID สินค้าคงคลัง: F42342
ผู้ผลิต: Hesse
โมเดล: 16 Bay
วันที่: 1980
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jonesboro, AR
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2024
รหัสสินทรัพย์: xjx138851
ID สินค้าคงคลัง: F40745
ผู้ผลิต: Hackney
โมเดล: 14 Bay
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Waterloo, IA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com