ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Material Handling Equipment Exchange #91 Auction - North America - All Lots (14 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1018
รหัสสินทรัพย์: fo121437
ID สินค้าคงคลัง: P09328
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 7BUCU25
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Wytheville, VA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1019
รหัสสินทรัพย์: fo121432
ID สินค้าคงคลัง: P09324
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 7FBCU25
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Wytheville, VA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1020
รหัสสินทรัพย์: fo121434
ID สินค้าคงคลัง: P08545
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 7FBCU30
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Wytheville, VA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1021
รหัสสินทรัพย์: fo121433
ID สินค้าคงคลัง: P08533
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 7FBCU30
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Wytheville, VA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1022
รหัสสินทรัพย์: fo121430
ID สินค้าคงคลัง: P09316
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 7BUCU25
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Wytheville, VA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1023
รหัสสินทรัพย์: fo121436
ID สินค้าคงคลัง: P08529
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 7FBCU30
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Wytheville, VA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1024
รหัสสินทรัพย์: fo121429
ID สินค้าคงคลัง: P09332
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 7BUCU25
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Wytheville, VA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1026
รหัสสินทรัพย์: fo121428
ID สินค้าคงคลัง: P08552
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 7FBCU30
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Wytheville, VA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1027
รหัสสินทรัพย์: fo121435
ID สินค้าคงคลัง: P14006
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 7FBCU30 S/D
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Wytheville, VA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1033
รหัสสินทรัพย์: fo121836
ID สินค้าคงคลัง: 60220
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: GLC050
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jacksonville, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1039
รหัสสินทรัพย์: fo121431
ID สินค้าคงคลัง: P08537
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 7FBCU30
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Wytheville, VA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4004
รหัสสินทรัพย์: fo121685
ID สินค้าคงคลัง: P01616
ผู้ผลิต: Clark
โมเดล: GLC065
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Reno, NV
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4005
รหัสสินทรัพย์: fo121686
ID สินค้าคงคลัง: P01579
ผู้ผลิต: Clark
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Reno, NV
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4023
รหัสสินทรัพย์: maz5141
ID สินค้าคงคลัง: P03176
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: WP60
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Torrance, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com