ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Material Handling Equipment Market #93 North America featuring Pepsi & Frito Lay - Forklifts, Personnel Lifts & Pallet Jack Assets - All Lots (13 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1015
รหัสสินทรัพย์: eno21270
ID สินค้าคงคลัง: 70007
ผู้ผลิต: Tennant Company
โมเดล:
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1029
รหัสสินทรัพย์: fo121954
ID สินค้าคงคลัง: 35711
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Newville, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1038
รหัสสินทรัพย์: fo121953
ID สินค้าคงคลัง: P01660
ผู้ผลิต: Caperpillar
โมเดล: GC25K
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Williamsport, MD
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2003
รหัสสินทรัพย์: fo121678
ID สินค้าคงคลัง: P01231
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ W/RD
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Abilene, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2025
รหัสสินทรัพย์: wts21050
ID สินค้าคงคลัง: A42213
ผู้ผลิต: Tennant
โมเดล: 7400
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Harahan, LA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2027
รหัสสินทรัพย์: fo121679
ID สินค้าคงคลัง: A99101
ผู้ผลิต: Clark
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Abilene, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2028
รหัสสินทรัพย์: fo121680
ID สินค้าคงคลัง: A06301
ผู้ผลิต: Komastu
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Abilene, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2030
รหัสสินทรัพย์: fo121676
ID สินค้าคงคลัง: A06674
ผู้ผลิต: Baret
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Abilene, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2031
รหัสสินทรัพย์: fll11940
ID สินค้าคงคลัง: A18834
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Abilene, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2032
รหัสสินทรัพย์: fo121681
ID สินค้าคงคลัง: A18833
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Abilene, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2033
รหัสสินทรัพย์: fo121677
ID สินค้าคงคลัง: A18823
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Abilene, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2034
รหัสสินทรัพย์: fo121675
ID สินค้าคงคลัง: A06153
ผู้ผลิต: KOMAT
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Abilene, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2035
รหัสสินทรัพย์: fll11941
ID สินค้าคงคลัง: A06054
ผู้ผลิต: KOMAT
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Abilene, TX
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com