ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Material Handling Equipment Exchange #92 Auction - North America - All Lots (50 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1007
รหัสสินทรัพย์: fo121483
ID สินค้าคงคลัง: 60104
ผู้ผลิต: Yale Industries
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1008
รหัสสินทรัพย์: fo121505
ID สินค้าคงคลัง: 60103
ผู้ผลิต: Yale Industries
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1009
รหัสสินทรัพย์: fo121485
ID สินค้าคงคลัง: 60109
ผู้ผลิต: Yale Industries
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1010
รหัสสินทรัพย์: fo121488
ID สินค้าคงคลัง: 60108
ผู้ผลิต: Yale Industries
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1011
รหัสสินทรัพย์: fo121477
ID สินค้าคงคลัง: 60106
ผู้ผลิต: Yale Industries
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1012
รหัสสินทรัพย์: fo121495
ID สินค้าคงคลัง: P01961
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1013
รหัสสินทรัพย์: fo121497
ID สินค้าคงคลัง: P01963
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1014
รหัสสินทรัพย์: fo121501
ID สินค้าคงคลัง: P01960
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1030
รหัสสินทรัพย์: fo121427
ID สินค้าคงคลัง: A2265
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: EC25
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Wytheville, VA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1042
รหัสสินทรัพย์: maz6503
ID สินค้าคงคลัง: 75891
ผู้ผลิต: Crown
โมเดล: Pj 4000
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Williamsport, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1043
รหัสสินทรัพย์: fo121749
ID สินค้าคงคลัง: P17422
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 6500
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Williamsport, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1046
รหัสสินทรัพย์: fo121486
ID สินค้าคงคลัง: 60014
ผู้ผลิต: Yale Industries
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1047
รหัสสินทรัพย์: fo121502
ID สินค้าคงคลัง: P04289
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ W/R-S
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1048
รหัสสินทรัพย์: fo121503
ID สินค้าคงคลัง: 60102
ผู้ผลิต: Yale Industries
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1049
รหัสสินทรัพย์: fo121498
ID สินค้าคงคลัง: 60017
ผู้ผลิต: Yale Industries
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1050
รหัสสินทรัพย์: fo121492
ID สินค้าคงคลัง: P00993
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ W/R-S
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1051
รหัสสินทรัพย์: fo121478
ID สินค้าคงคลัง: 70024
ผู้ผลิต: Yale Industries
โมเดล: PJ W/R-S
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1052
รหัสสินทรัพย์: fo121499
ID สินค้าคงคลัง: P00992
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ W/R-S
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1054
รหัสสินทรัพย์: fo121480
ID สินค้าคงคลัง: P00995
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ W/R-S
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1057
รหัสสินทรัพย์: fo121487
ID สินค้าคงคลัง: P04284
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ W/R-S
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1058
รหัสสินทรัพย์: fo121504
ID สินค้าคงคลัง: P04287
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ W/R-S
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1061
รหัสสินทรัพย์: fo121484
ID สินค้าคงคลัง: P04288
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ W/R-S
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1062
รหัสสินทรัพย์: fo121494
ID สินค้าคงคลัง: 60015
ผู้ผลิต: Yale Industries
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Orlando, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2009
รหัสสินทรัพย์: fo121442
ID สินค้าคงคลัง: A42007
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Indianapolis, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2010
รหัสสินทรัพย์: fo121451
ID สินค้าคงคลัง: A41466
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Indianapolis, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2011
รหัสสินทรัพย์: fo121443
ID สินค้าคงคลัง: A41997
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Indianapolis, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2013
รหัสสินทรัพย์: fo121441
ID สินค้าคงคลัง: A40119
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: FG30SHT
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Indianapolis, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2024
รหัสสินทรัพย์: fo121457
ID สินค้าคงคลัง: A40077
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: FG30SHT
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Indianapolis, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2025
รหัสสินทรัพย์: fo121456
ID สินค้าคงคลัง: A40212
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: FG30SHT
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Indianapolis, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2026
รหัสสินทรัพย์: fo121448
ID สินค้าคงคลัง: A41468
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Indianapolis, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2027
รหัสสินทรัพย์: fo121450
ID สินค้าคงคลัง: A41467
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Indianapolis, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4002
รหัสสินทรัพย์: maz5145
ID สินค้าคงคลัง: P01890
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: WP60
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Baldwin Park, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4003
รหัสสินทรัพย์: vot3169
ID สินค้าคงคลัง: V1340-00
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: GC25K
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Portland, OR
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4004
รหัสสินทรัพย์: fo121891
ID สินค้าคงคลัง: V1354-00
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: MPB040
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Portland, OR
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4005
รหัสสินทรัพย์: fo121890
ID สินค้าคงคลัง: V1355-00
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: MPB040
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Portland, OR
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4006
รหัสสินทรัพย์: fo121892
ID สินค้าคงคลัง: V1362-00
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: MPB040
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Portland, OR
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4007
รหัสสินทรัพย์: fo121889
ID สินค้าคงคลัง: V1352-00
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: MPB040
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Portland, OR
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4008
รหัสสินทรัพย์: fo121893
ID สินค้าคงคลัง: V1349-00
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: MPB040
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Portland, OR
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4009
รหัสสินทรัพย์: fo121894
ID สินค้าคงคลัง: V1350-00
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: MPB040
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Portland, OR
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4010
รหัสสินทรัพย์: fo121888
ID สินค้าคงคลัง: V1353-00
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: MPB040
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Portland, OR
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4011
รหัสสินทรัพย์: fo121895
ID สินค้าคงคลัง: V1351-00
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: MPB040
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Portland, OR
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4014
รหัสสินทรัพย์: maz5146
ID สินค้าคงคลัง: P02186
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: WP60
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Riverside, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4015
รหัสสินทรัพย์: maz5148
ID สินค้าคงคลัง: P02188
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: WP60
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Riverside, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4016
รหัสสินทรัพย์: maz5149
ID สินค้าคงคลัง: P02189
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: WP60
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Riverside, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4017
รหัสสินทรัพย์: maz5152
ID สินค้าคงคลัง: P03170
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: WP60
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: San Diego, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4018
รหัสสินทรัพย์: maz5150
ID สินค้าคงคลัง: P03165
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: WP60
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: San Diego, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4019
รหัสสินทรัพย์: maz5151
ID สินค้าคงคลัง: P00169
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: WP 40
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: San Diego, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4024
รหัสสินทรัพย์: maz5143
ID สินค้าคงคลัง: P01863
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: WP40
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Torrance, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4026
รหัสสินทรัพย์: maz5142
ID สินค้าคงคลัง: P03198
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: WP60
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Torrance, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4028
รหัสสินทรัพย์: maz5140
ID สินค้าคงคลัง: P05230
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: WP40
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Buena Park, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com