ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Material Handling Equipment Market #94 North America featuring Pepsi & Frito Lay - Forklifts, Personnel Lifts & Pallet Jack Assets - All Lots (24 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1016
รหัสสินทรัพย์: sc32246
ID สินค้าคงคลัง: 55117
ผู้ผลิต: Tennant
โมเดล: 275
วันที่: 1985
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Whippany, NJ
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1023
รหัสสินทรัพย์: fo121632
ID สินค้าคงคลัง: P13657
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 7FBCU32
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Latham, NY
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1025
รหัสสินทรัพย์: sc32245
ID สินค้าคงคลัง: P01917
ผู้ผลิต: Tennant
โมเดล: 7400
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Latham, NY
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1027
รหัสสินทรัพย์: fo121628
ID สินค้าคงคลัง: A0529
ผู้ผลิต: Clark
โมเดล: ECG-30
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Latham, NY
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1028
รหัสสินทรัพย์: wth10320
ID สินค้าคงคลัง: 6651 Compressor
ผู้ผลิต: Kohler
โมเดล:
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Logan, WV
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1029
รหัสสินทรัพย์: lif4134
ID สินค้าคงคลัง: P01911
ผู้ผลิต: Kamatsu
โมเดล: MWL 22 class E
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: McKees Rocks, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1030
รหัสสินทรัพย์: fo121551
ID สินค้าคงคลัง: P01905
ผู้ผลิต: Kamatsu
โมเดล: MWL 22 Type E
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: McKees Rocks, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1032
รหัสสินทรัพย์: fo121550
ID สินค้าคงคลัง: P01913
ผู้ผลิต: Kamatsu
โมเดล: MWL 22 Type E
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: McKees Rocks, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1036
รหัสสินทรัพย์: fo121548
ID สินค้าคงคลัง: P02175
ผู้ผลิต: Caterpiller
โมเดล: GC30K
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: McKees Rocks, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1045
รหัสสินทรัพย์: fo121841
ID สินค้าคงคลัง: D3399
ผู้ผลิต: Crown
โมเดล:
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: South Philadelphia, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1053
รหัสสินทรัพย์: fo121703
ID สินค้าคงคลัง: P00323
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ W/R-S
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampa, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1054
รหัสสินทรัพย์: fo121700
ID สินค้าคงคลัง: P00330
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ W/R-S
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampa, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1055
รหัสสินทรัพย์: fo121702
ID สินค้าคงคลัง: P01981
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ W/R-S
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampa, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1056
รหัสสินทรัพย์: fo121701
ID สินค้าคงคลัง: P16832
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: C6500
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampa, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1057
รหัสสินทรัพย์: fo121698
ID สินค้าคงคลัง: P01973
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ W/R-S
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampa, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1058
รหัสสินทรัพย์: fo121704
ID สินค้าคงคลัง: P01982
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ W/R-S
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampa, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2024
รหัสสินทรัพย์: lif4147
ID สินค้าคงคลัง: A41439
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Pleasant Prairie, WI
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2025
รหัสสินทรัพย์: lif4148
ID สินค้าคงคลัง: A41435
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Pleasant Prairie, WI
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2026
รหัสสินทรัพย์: fo121746
ID สินค้าคงคลัง: A40031
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: FG30HT
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Milwaukee, WI
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3006
รหัสสินทรัพย์: fo121647
ID สินค้าคงคลัง: P00161
ผู้ผลิต: Clark
โมเดล: CGC20
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Colorado Springs, CO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3007
รหัสสินทรัพย์: maz6605
ID สินค้าคงคลัง: P02039
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Denver, CO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3008
รหัสสินทรัพย์: maz6604
ID สินค้าคงคลัง: P02049
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Denver, CO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3009
รหัสสินทรัพย์: maz6606
ID สินค้าคงคลัง: P02798
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Denver, CO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4006
รหัสสินทรัพย์: maz5139
ID สินค้าคงคลัง: P05234
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: WP40
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Buena Park, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com