ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Material Handling Equipment Market #95 North America featuring Pepsi & Frito Lay - Forklifts, Personnel Lifts & Pallet Jack Assets - All Lots (26 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1011
รหัสสินทรัพย์: fo121692
ID สินค้าคงคลัง: Tag901
ผู้ผลิต: Clark
โมเดล: GC25
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Hampden Highlands, ME
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1037
รหัสสินทรัพย์: fo121835
ID สินค้าคงคลัง: P00765
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: GLC040
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jacksonville, FL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1046
รหัสสินทรัพย์: fo121546
ID สินค้าคงคลัง: P01901
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: MWL 22 Type E
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: McKees Rocks, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1047
รหัสสินทรัพย์: fo121552
ID สินค้าคงคลัง: P01906
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: MWL 22 Type E
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: McKees Rocks, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1048
รหัสสินทรัพย์: fo121549
ID สินค้าคงคลัง: P01904
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: MWL 22 Type E
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: McKees Rocks, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1061
รหัสสินทรัพย์: fo121752
ID สินค้าคงคลัง: P07404
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล:
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Williamsport, PA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2000
รหัสสินทรัพย์: maz3780
ID สินค้าคงคลัง: PARKE00000883
ผู้ผลิต: TCM
โมเดล: FCB25A4
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benton, AR
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2001
รหัสสินทรัพย์: fo121392
ID สินค้าคงคลัง: PARKE00001132
ผู้ผลิต: Clark
โมเดล: C500-40
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Elk Grove Village, IL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2012
รหัสสินทรัพย์: fo121521
ID สินค้าคงคลัง: 3172301
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: GC25
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Decatur, AL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2013
รหัสสินทรัพย์: fo121515
ID สินค้าคงคลัง: 3172300
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: CPH02A25V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Decatur, AL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2014
รหัสสินทรัพย์: fo121514
ID สินค้าคงคลัง: 3172302
ผู้ผลิต: Hyster
โมเดล: S155XL2
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Decatur, AL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2016
รหัสสินทรัพย์: fo121517
ID สินค้าคงคลัง: 3172304
ผู้ผลิต: Clark
โมเดล: GCS525M3
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Decatur, AL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2018
รหัสสินทรัพย์: fo121520
ID สินค้าคงคลัง: 3172306
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: KCPH2A25V
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Decatur, AL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2022
รหัสสินทรัพย์: wtl15077
ID สินค้าคงคลัง: 3111659
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Decatur, AL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2024
รหัสสินทรัพย์: maz4313
ID สินค้าคงคลัง: 3172307
ผู้ผลิต: Combi-Lift
โมเดล: CL45300LA60
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Decatur, AL
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2026
รหัสสินทรัพย์: fo121637
ID สินค้าคงคลัง: A40123
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: E6000
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Austin, IN
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2058
รหัสสินทรัพย์: fo121531
ID สินค้าคงคลัง: A42170
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: St. Louis, MO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2059
รหัสสินทรัพย์: fo121534
ID สินค้าคงคลัง: A41942
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: St. Louis, MO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2060
รหัสสินทรัพย์: fo121535
ID สินค้าคงคลัง: A42038
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: St. Louis, MO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2061
รหัสสินทรัพย์: fo121532
ID สินค้าคงคลัง: A41685
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: St. Louis, MO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2062
รหัสสินทรัพย์: fo121527
ID สินค้าคงคลัง: A41517
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ4000
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: St. Louis, MO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2063
รหัสสินทรัพย์: fo121529
ID สินค้าคงคลัง: A41529
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ 4000
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: St. Louis, MO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2064
รหัสสินทรัพย์: fo121530
ID สินค้าคงคลัง: A41740
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: PJ4000
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: St. Louis, MO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2066
รหัสสินทรัพย์: fo121528
ID สินค้าคงคลัง: A40811
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: E5000
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: St. Louis, MO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2066
รหัสสินทรัพย์: fo121528
ID สินค้าคงคลัง: A40811
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: E5000
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: St. Louis, MO
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4001
รหัสสินทรัพย์: fo121387
ID สินค้าคงคลัง: PARKE00001100
ผู้ผลิต: Clark
โมเดล: C500-20-P
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Camarillo, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4009
รหัสสินทรัพย์: fo121592
ID สินค้าคงคลัง: P01673
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: FG20SHT-12
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Santa Maria, CA
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com