โฮม GoIndustry-DoveBid เพจรายละเอียดการประมูล - ปฏิทินขายรวม
แค็ตตาล็อกสินทรัพย์
BAE Systems Filton Airport Facility
เริ่ม: 4 Feb 2013 1:00 PST   ชนิดการประมูล: ออนไลน์
สิ้นสุด: 14 Feb 2013 6:00 PST    แสดงรูปขนาดย่อ  ที่ตั้ง: Filton Airport, Bristol, UK

Please note that a number of lots have been removed from the sale at the request of BAE Systems.
The following lots will not be released from site until Monday 11th March 2013 due to them being required for site maintenance during clearance: Lots 90,91, 152 - 154, 156 - 165, 167, 177, 180, 181, 185, 186.
 

ล็อต#จำนวน# of bidsคำอธิบายMfg.Yearรูป

No Item Found

โปรดทราบว่า:
GoIndustry-DoveBidเชื่อใจในข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในการประมูลที่ผู้ขายจัดทำขึ้น GoIndustry-DoveBidรับรองว่าไม่มีการตรวจสอบข้อมูลนั้น และไม่ได้เป็นตัวแทน หรือรับประกันที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้น

ผู้ขายมีสิทธิ์นำทรัพย์สินออกจากการประมูลก่อนหน้า หรือหลังการประมูลสิ้นสุด GoIndustry-DoveBidจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเพิ่มหรือลดจากแค๊ตตาล๊อกในวันประมูล GoIndustry-DoveBidและผู้ซื้อถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อ และไม่ได้ทำการแทนหรือมีความเกี่ยวข้องกับการรับประกัน ต่อคำอธิบายทรัพย์สินที่มีอยู่ในสื่อทางการตลาดสำหรับการประมูล ถือเป็นหน้าที่ของผู้ประมูลที่จะต้องยืนยันรายละเอียดต่างๆ ก่อนหน้าการประมูล
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com