ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Caterpillar 777 Off-HighwayTrucks - All Lots (18 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: dum2438
ID สินค้าคงคลัง: EU161124
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777F
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: dum2451
ID สินค้าคงคลัง: EU161125
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777F
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: dum2440
ID สินค้าคงคลัง: EU161126
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777F
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: dum2449
ID สินค้าคงคลัง: EU161127
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777F
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: dum2444
ID สินค้าคงคลัง: EU161128
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: dum2439
ID สินค้าคงคลัง: EU161129
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: dum2453
ID สินค้าคงคลัง: EU161130
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: dum2446
ID สินค้าคงคลัง: EU161131
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: dum2448
ID สินค้าคงคลัง: EU161132
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: dum2450
ID สินค้าคงคลัง: EU161133
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: dum2452
ID สินค้าคงคลัง: EU161134
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: dum2447
ID สินค้าคงคลัง: EU161135
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: dum2443
ID สินค้าคงคลัง: EU161136
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: dum2454
ID สินค้าคงคลัง: EU161137
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: dum2437
ID สินค้าคงคลัง: EU161138
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: dum2445
ID สินค้าคงคลัง: EU161139
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: dum2442
ID สินค้าคงคลัง: EU161140
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: dum2441
ID สินค้าคงคลัง: EU161141
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 777D
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: United Kingdom
จำนวน: 1
 
 
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com