ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

High Value Material Handling Equipment - All Lots (19 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: cnz2226
ID สินค้าคงคลัง: A00003-1-1
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: mpu2260
ID สินค้าคงคลัง: Q00065-1-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: M46-5
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: mpu2259
ID สินค้าคงคลัง: Q00065-2-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: M46-5
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: mpu2261
ID สินค้าคงคลัง: Q00065-3-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: M46-5
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: mpu2270
ID สินค้าคงคลัง: Q00087-1-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: M46-5
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: mpu2269
ID สินค้าคงคลัง: Q00087-2-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: M46-6
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: mpu2265
ID สินค้าคงคลัง: Q00087-3-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: M46-7
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: mpu2266
ID สินค้าคงคลัง: Q00087-7-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: SDVH 3/2 125130
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: mpu2268
ID สินค้าคงคลัง: Q00087-8-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: SDVH 3/2 125130
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: mpu2272
ID สินค้าคงคลัง: Q00087-9-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: SDVH 3/2 125130
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: mpu2271
ID สินค้าคงคลัง: Q00065-4-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: DVH 5/2 DN 125
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: mpu2264
ID สินค้าคงคลัง: Q00065-5-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: DVH 5/2 DN 125
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: mpu2263
ID สินค้าคงคลัง: Q00065-6-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: DVH 5/2 DN 125
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: mpu2262
ID สินค้าคงคลัง: Q00087-4
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: BSA 120-D
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: mpu2267
ID สินค้าคงคลัง: Q00087-5-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: BSA 120-D
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: mpu2273
ID สินค้าคงคลัง: Q00087-6-1
ผู้ผลิต: Putzmeister
โมเดล: BSA 120-D
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: cnz2228
ID สินค้าคงคลัง: Q00061-4A-1
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: ZX470LCH-3
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: cnz2227
ID สินค้าคงคลัง: Q00061-4B-1
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: ZX470LCH
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: drl2146
ID สินค้าคงคลัง: Q00102-1
ผู้ผลิต: Bauer
โมเดล: BF 1500
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Gladstone, QLD, Australia
จำนวน: 1
 
 
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com