ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Celestica - Test & SMT Equipment Auction - All Lots (67 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: wvg9293
ID สินค้าคงคลัง: 5006285
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: N5181A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: wvg9297
ID สินค้าคงคลัง: 5006286
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: N5181A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: wvg9294
ID สินค้าคงคลัง: 5006287
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: N5181A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: wvg9296
ID สินค้าคงคลัง: 5006288
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: N5181A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: wvg9295
ID สินค้าคงคลัง: 5006357
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: N5181A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: wvg9300
ID สินค้าคงคลัง: 5006360
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: N5181A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: wvg9292
ID สินค้าคงคลัง: 5006361
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: N5181A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: wvg9290
ID สินค้าคงคลัง: 5006362
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: N5181A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: wvg9301
ID สินค้าคงคลัง: 5006363
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: N5181A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: wvg9289
ID สินค้าคงคลัง: 5006364
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: N5181A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: wvg9291
ID สินค้าคงคลัง: 5006365
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: N5181A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: wvg9299
ID สินค้าคงคลัง: 5005572
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: N5181A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: wvg9298
ID สินค้าคงคลัง: 5006289
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: N5181A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: tst321510
ID สินค้าคงคลัง: 5006343
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: DSO3102A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: tst321506
ID สินค้าคงคลัง: 5006342
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: DSO3102A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: tst321509
ID สินค้าคงคลัง: 5006444
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: E3640A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: tst321507
ID สินค้าคงคลัง: 5006317
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: E3640A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
รายการ: 4
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: ese1363
ID สินค้าคงคลัง: 5011148
ผู้ผลิต: Rohde & Schwarz
โมเดล: NRP-Z22
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: tst321508
ID สินค้าคงคลัง: 5006349
ผู้ผลิต: National Instrument
โมเดล: USB-4431
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: au42145
ID สินค้าคงคลัง: 5011257
ผู้ผลิต: Samsung
โมเดล: VSS-3BL
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: au42144
ID สินค้าคงคลัง: 5011258
ผู้ผลิต: Samsung
โมเดล: VSS-3BL
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: au42146
ID สินค้าคงคลัง: 5011262
ผู้ผลิต: Marantz
โมเดล: M22Xfv350
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: vis2112
ID สินค้าคงคลัง: 5011272
ผู้ผลิต: Cyber Optics
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: flu2071
ID สินค้าคงคลัง: 5011273
ผู้ผลิต: Panasonic
โมเดล: BD12S-M
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: ins2218
ID สินค้าคงคลัง: 5011271
ผู้ผลิต: Fuji
โมเดล: IP3
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: ins2221
ID สินค้าคงคลัง: 5011274
ผู้ผลิต: Fuji
โมเดล: QP242
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: ins2217
ID สินค้าคงคลัง: 2517764
ผู้ผลิต: Universal
โมเดล: GSM
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: co62160
ID สินค้าคงคลัง: 5011275
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
รายการ: 36
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: co62159
ID สินค้าคงคลัง: 5011260
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
รายการ: 310
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: ca12089
ID สินค้าคงคลัง: 5011261
ผู้ผลิต: Bossmen
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: ca12088
ID สินค้าคงคลัง: 5011263
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
รายการ: 12
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: ge22982
ID สินค้าคงคลัง: 5011248
ผู้ผลิต: Delta Regis
โมเดล: FRFF-520
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Senai, Malaysia
รายการ: 21
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: ins2223
ID สินค้าคงคลัง: 5011251
ผู้ผลิต: Fuji
โมเดล: CP742
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: ins2231
ID สินค้าคงคลัง: 5011278
ผู้ผลิต: Fuji
โมเดล: CP742
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: ins2227
ID สินค้าคงคลัง: 5011252
ผู้ผลิต: Fuji
โมเดล: CP643
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: ins2216
ID สินค้าคงคลัง: 5011253
ผู้ผลิต: Fuji
โมเดล: CP643
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: ins2226
ID สินค้าคงคลัง: 5011256
ผู้ผลิต: Fuji
โมเดล: CP643
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: ins2214
ID สินค้าคงคลัง: 5011277
ผู้ผลิต: Fuji
โมเดล: CP643
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: ins2229
ID สินค้าคงคลัง: 5011279
ผู้ผลิต: Fuji
โมเดล: QP242
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: ins2230
ID สินค้าคงคลัง: 5011284
ผู้ผลิต: Fuji
โมเดล: QP242
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: ins2232
ID สินค้าคงคลัง: 5011285
ผู้ผลิต: Fuji
โมเดล: QP242
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: ins2228
ID สินค้าคงคลัง: 5011283
ผู้ผลิต: Panasonic
โมเดล: CM-88
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: ins2224
ID สินค้าคงคลัง: 5011255
ผู้ผลิต: Universal
โมเดล: GSM
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: co62162
ID สินค้าคงคลัง: 5011282
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
รายการ: 64
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: re82384
ID สินค้าคงคลัง: 5011254
ผู้ผลิต: Solidtherm
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: hyd2094
ID สินค้าคงคลัง: 5011276
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: re82385
ID สินค้าคงคลัง: 5011268
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: wav2050
ID สินค้าคงคลัง: 5011269
ผู้ผลิต: Electrovert
โมเดล: Vectra
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: flu2070
ID สินค้าคงคลัง: 5011270
ผู้ผลิต: Interflux
โมเดล: ICSF
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 58
รหัสสินทรัพย์: wth10052
ID สินค้าคงคลัง: 5011289
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tampoi, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com