ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Bosch Marketplace - Machine Tools, Inspection and Cleaning Equipment - All Lots (33 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: wsv10250
ID สินค้าคงคลัง: EU308608
ผู้ผลิต: Bahmüller
โมเดล: IPRO-TWINNER
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Bursa, Turkey
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: gau2179
ID สินค้าคงคลัง: EU308609
ผู้ผลิต: Hommel
โมเดล: T8000
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: gau2183
ID สินค้าคงคลัง: EU308610
ผู้ผลิต: Hommel
โมเดล: T8000
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Bursa, Turkey
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: gau2180
ID สินค้าคงคลัง: EU308613
ผู้ผลิต: Studenroth
โมเดล: Twinner
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: gau2178
ID สินค้าคงคลัง: EU308614
ผู้ผลิต: Werth
โมเดล: Scope Check 200/Z 3D MAN/MOT
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: gau2177
ID สินค้าคงคลัง: EU308615
ผู้ผลิต: Reicherter (Wilson Hardness)
โมเดล: Kl 3 - Video
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Bursa, Turkey
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: par2151
ID สินค้าคงคลัง: EU308616
ผู้ผลิต: Silberhorn
โมเดล: Multiline R - T
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: mmt112481
ID สินค้าคงคลัง: EU308601
ผู้ผลิต: AL-KO Therm
โมเดล: AT4 12 x 08 - 3130424
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Feuerbach, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: mmt112483
ID สินค้าคงคลัง: EU308622
ผู้ผลิต: DGS
โมเดล:
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Hallein, Austria
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: mmt112485
ID สินค้าคงคลัง: EU308623
ผู้ผลิต: DGS
โมเดล: MI/500/RWO031/2/4000
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Hallein, Austria
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: mmt112478
ID สินค้าคงคลัง: EU308624
ผู้ผลิต: DGS
โมเดล:
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Hallein, Austria
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: mmt112479
ID สินค้าคงคลัง: EU308625
ผู้ผลิต: DGS
โมเดล:
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Hallein, Austria
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: mmt112484
ID สินค้าคงคลัง: EU308626
ผู้ผลิต: DGS
โมเดล: MI/500/RWO31/2/4000
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Hallein, Austria
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: mmt112480
ID สินค้าคงคลัง: EU308627
ผู้ผลิต: DGS
โมเดล: MI/400/RWO31/2/4000
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Hallein, Austria
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: wsv10260
ID สินค้าคงคลัง: EU308671
ผู้ผลิต: Grob
โมเดล: BZ 40 LS GM3686
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: wsv10261
ID สินค้าคงคลัง: EU308672
ผู้ผลิต: Grob
โมเดล: BZ 40 LS GM3686
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: wsv10270
ID สินค้าคงคลัง: EU308673
ผู้ผลิต: Grob
โมเดล: BZ 40 LS GM3687
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: wsv10264
ID สินค้าคงคลัง: EU308674
ผู้ผลิต: Grob
โมเดล: BZ 40 LS GM3688
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: wsv10271
ID สินค้าคงคลัง: EU308675
ผู้ผลิต: Grob
โมเดล: BZ-40-LS/4
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: wsv10262
ID สินค้าคงคลัง: EU308676
ผู้ผลิต: Grob
โมเดล: BZ-40-LS/4
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: wsv10267
ID สินค้าคงคลัง: EU308677
ผู้ผลิต: Emag
โมเดล: VSC01/250
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: wsv10265
ID สินค้าคงคลัง: EU308678
ผู้ผลิต: Emag
โมเดล: VSC-250
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: wsv10268
ID สินค้าคงคลัง: EU308679
ผู้ผลิต: Emag
โมเดล: VSC-250
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: gau2195
ID สินค้าคงคลัง: EU308682
ผู้ผลิต: Werth
โมเดล: IP250 3D CNC
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: par2156
ID สินค้าคงคลัง: EU308683
ผู้ผลิต: Dürr
โมเดล: Compact 80C
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: gau2197
ID สินค้าคงคลัง: EU308684
ผู้ผลิต: Marposs
โมเดล: M39S
วันที่: 2004/2010
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: wsv10266
ID สินค้าคงคลัง: EU308686
ผู้ผลิต: Exeron
โมเดล: MF 312
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: par2155
ID สินค้าคงคลัง: EU308687
ผู้ผลิต: Inda
โมเดล: HC-flex HCF-M004
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: wsv10269
ID สินค้าคงคลัง: EU308688
ผู้ผลิต: Christen
โมเดล: AU-250CNC
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Bursa, Turkey
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: gau2196
ID สินค้าคงคลัง: EU308689
ผู้ผลิต: Zoller
โมเดล: Genius 3
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Bursa, Turkey
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: wsv10272
ID สินค้าคงคลัง: EU308690
ผู้ผลิต: Grob
โมเดล: G320
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Jihlava, Czech Republic
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: par2169
ID สินค้าคงคลัง: EU308950
ผู้ผลิต: Karl Roll
โมเดล: REF0040-040-026-04 W
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: par2168
ID สินค้าคงคลัง: EU308951
ผู้ผลิต: Ateb
โมเดล:
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Homburg, Germany
จำนวน: 1
 
 
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com