ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Electronics Machinery & Equipment - Rosenkranz Elektronik GmbH - All Lots (376 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4 5 6 7 8
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: tst320265
ID สินค้าคงคลัง: EU306346
ผู้ผลิต: 3M
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: tst320329
ID สินค้าคงคลัง: EU306260
ผู้ผลิต: Adtech
โมเดล: SX/12
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: tst320323
ID สินค้าคงคลัง: EU306520
ผู้ผลิต: Advantest
โมเดล: Q8460
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: tst320444
ID สินค้าคงคลัง: EU306499
ผู้ผลิต: Advantest
โมเดล: R9211C
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: tst320484
ID สินค้าคงคลัง: EU306234
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: ????
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: tst320269
ID สินค้าคงคลัง: EU306235
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: ????
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: tst320530
ID สินค้าคงคลัง: EU306236
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: ????
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: tst320445
ID สินค้าคงคลัง: EU306353
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: ????
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: tst320421
ID สินค้าคงคลัง: EU306354
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: ????
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: tst320273
ID สินค้าคงคลัง: EU306220
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: 16900A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: tst320539
ID สินค้าคงคลัง: EU306221
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: 16900A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: tst320264
ID สินค้าคงคลัง: EU306222
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: 16900A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: tst320521
ID สินค้าคงคลัง: EU306223
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: 16900A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: tst320414
ID สินค้าคงคลัง: EU306224
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: 16900A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: tst320423
ID สินค้าคงคลัง: EU306225
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: 16900A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: tst320519
ID สินค้าคงคลัง: EU306226
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: 16900A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: tst320295
ID สินค้าคงคลัง: EU306251
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: 16900A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: tst320369
ID สินค้าคงคลัง: EU306250
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: 85062-60002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: tst320262
ID สินค้าคงคลัง: EU306249
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: 85097-60002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: tst320302
ID สินค้าคงคลัง: EU306356
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: E1852B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: tst320426
ID สินค้าคงคลัง: EU306617
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: E3631A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: tst320475
ID สินค้าคงคลัง: EU306622
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: E3631A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: tst320320
ID สินค้าคงคลัง: EU306618
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: E4418B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: tst320284
ID สินค้าคงคลัง: EU306619
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: E4418B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: tst320512
ID สินค้าคงคลัง: EU306620
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: E4418B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: tst320410
ID สินค้าคงคลัง: EU306621
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: E4418B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: tst320552
ID สินค้าคงคลัง: EU340314
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: E6392B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: tst320271
ID สินค้าคงคลัง: EU340324
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: E6392B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: tst320298
ID สินค้าคงคลัง: EU340325
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: E6392B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: tst320442
ID สินค้าคงคลัง: EU340326
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: E6392B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: tst320502
ID สินค้าคงคลัง: EU306272
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: MSO7054A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: tst320394
ID สินค้าคงคลัง: EU306574
ผู้ผลิต: Anite
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: tst320378
ID สินค้าคงคลัง: EU306575
ผู้ผลิต: Anite
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: tst320547
ID สินค้าคงคลัง: EU306576
ผู้ผลิต: Anite
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: tst320457
ID สินค้าคงคลัง: EU306308
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: MD8480B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: tst320508
ID สินค้าคงคลัง: EU306480
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: MD8480B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: tst320390
ID สินค้าคงคลัง: EU306481
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: MD8480B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: tst320303
ID สินค้าคงคลัง: EU306482
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: MD8480B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: tst320497
ID สินค้าคงคลัง: EU306288
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: MD8480C
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: tst320494
ID สินค้าคงคลัง: EU306357
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: MD8480C
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: tst320275
ID สินค้าคงคลัง: EU306489
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: ME7416B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: tst320513
ID สินค้าคงคลัง: EU306492
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: ME7416B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: tst320461
ID สินค้าคงคลัง: EU306487
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: ME7419B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: tst320279
ID สินค้าคงคลัง: EU306259
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: MG3660A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: tst320510
ID สินค้าคงคลัง: EU306297
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: MG3660A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: tst320319
ID สินค้าคงคลัง: EU306298
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: MG3660A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: wvk2561
ID สินค้าคงคลัง: EU340365
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: MG717D
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: tst320313
ID สินค้าคงคลัง: EU306490
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: MN7451A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: tst320343
ID สินค้าคงคลัง: EU306491
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: MN7451A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: tst320401
ID สินค้าคงคลัง: EU306301
ผู้ผลิต: Anritsu
โมเดล: MP1220A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Darmstadt, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4 5 6 7 8
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com