ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

High Quality Medical / Laboratory Equipment - All Lots (218 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4 5
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: mi72408
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081298
ผู้ผลิต: Sartorius
โมเดล: CP224S
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: mi72411
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081300
ผู้ผลิต: Sartorius
โมเดล: CP224S
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: mi72412
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081302
ผู้ผลิต: Sartorius
โมเดล: LE6202S
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: mi72415
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081303
ผู้ผลิต: Ivoclar Vivadent
โมเดล: Silamat S6
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: mi72407
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081304
ผู้ผลิต: Mettler Toledo
โมเดล: PB5001-S
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: mi72418
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081305
ผู้ผลิต: Sartorius
โมเดล: LE6202S
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: mi72409
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081307
ผู้ผลิต: IKA
โมเดล: C-Mag HS7
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: tst321512
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081308
ผู้ผลิต: Fisher Scientific
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: tst321511
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081309
ผู้ผลิต: MRC
โมเดล: DC80
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: bio292614
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081310
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: Intellivue MP5
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: bio292645
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081311
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: Intellivue MP5
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: bio292641
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081312
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: Intellivue MP5
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: bio292627
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081313
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: Intellivue MP5
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: bio292649
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081314
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: PageWriter TC70
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: bio292618
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081315
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: PageWriter TC70
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: bio292640
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081316
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: PageWriter TC70
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: bio292651
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081317
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: PageWriter TC70
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: bio292636
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081318
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: PageWriter TC70
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: bio292621
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081319
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: PageWriter TC70
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: bio292632
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081320
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: PageWriter TC70
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: bio292638
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081321
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: PageWriter TC70
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: bio292654
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081322
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: PageWriter Touch
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: bio292613
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081323
ผู้ผลิต: Phillips
โมเดล: PageWriter Touch
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: bio292628
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081324
ผู้ผลิต: Terumo
โมเดล: Terufusion TE-172
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: bio292658
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081325
ผู้ผลิต: Terumo
โมเดล: Terufusion TE-172
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: bio292634
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081326
ผู้ผลิต: Terumo
โมเดล: Terufusion TE-172
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: bio292653
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081327
ผู้ผลิต: Terumo
โมเดล: Terufusion TE-172
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: bio292646
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081328
ผู้ผลิต: Terumo
โมเดล: Terufusion TE-172
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: bio292657
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081329
ผู้ผลิต: Terumo
โมเดล: Terufusion TE-172
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: bio292623
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081330
ผู้ผลิต: Terumo
โมเดล: Terufusion TE-172
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: bio292625
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081331
ผู้ผลิต: Terumo
โมเดล: Terufusion TE-172
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: bio292629
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081332
ผู้ผลิต: Terumo
โมเดล: Terufusion TE-172
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: bio292617
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081333
ผู้ผลิต: Terumo
โมเดล: Terufusion TE-172
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: bio292637
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081334
ผู้ผลิต: Roche
โมเดล: Urisys1800
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: bio292633
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081335
ผู้ผลิต: Sartorius
โมเดล: LE6202S
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: bio292612
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081336
ผู้ผลิต: Roche
โมเดล: Urisys1800
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: bio292622
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081337
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: HeartStream XL
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: bio292642
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081338
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: HeartStream XL
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: bio292647
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081339
ผู้ผลิต: Sartorius
โมเดล: YDP03-0CE
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: bio292656
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081341
ผู้ผลิต: Millipore
โมเดล: Elix 10 UV
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: bio292619
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081343
ผู้ผลิต: Miele
โมเดล: G7883CD
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: bio292616
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081344
ผู้ผลิต: Thermo
โมเดล: Multifuge 3S-R
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: bio292655
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081345
ผู้ผลิต: Kendro
โมเดล: Multifuge 1S-R
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: bio292650
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081346
ผู้ผลิต: Kendro
โมเดล: Multifuge 1S-R
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: bio292626
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081347
ผู้ผลิต: Jouan
โมเดล: CR4-22
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: bio292624
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081348
ผู้ผลิต: Thermo
โมเดล: Jouan BR4i
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: bio292639
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081354
ผู้ผลิต: EBR
โมเดล: EBA 2226S
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: bio292615
ID สินค้าคงคลัง: RASG0081356
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: HeartStream XL
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: bio292635
ID สินค้าคงคลัง: AP6029609
ผู้ผลิต: Leica
โมเดล: DM LS
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: bio292648
ID สินค้าคงคลัง: AP6029611
ผู้ผลิต: Leitz
โมเดล: Laborlux S
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4 5
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com