ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Honeywell Automation India Ltd - Spectrometer & SMT Electronic Components - All Lots (28 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: elc13811
ID สินค้าคงคลัง: 5009199
ผู้ผลิต: Metal Scan Limited, UK
โมเดล: MM00024
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
จำนวน: 1
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: elc13832
ID สินค้าคงคลัง: 5009200
ผู้ผลิต: Koa Speer Electronic Inc
โมเดล: RK73Z1JLTD
วันที่: 2006-07
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 1518
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: elc13831
ID สินค้าคงคลัง: 5009201
ผู้ผลิต: Tyco Electronic Corp
โมเดล: 1-1624097-1
วันที่: 2006-07
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 4649
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: elc13812
ID สินค้าคงคลัง: 5009202
ผู้ผลิต: Beckman
โมเดล: 46220104-001
วันที่: 2006-07
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 4500
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: elc13827
ID สินค้าคงคลัง: 5009203
ผู้ผลิต: Evox
โมเดล: MMC7.3 104K63K31 TR12
วันที่: 2006-07
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 5951
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: elc13828
ID สินค้าคงคลัง: 5009204
ผู้ผลิต: Roederstein Elect
โมเดล: MKP1837-310/164
วันที่: 2006-07
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 2500
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: elc13813
ID สินค้าคงคลัง: 5009205
ผู้ผลิต: Murata Manufacturing Co Ltd
โมเดล: CSBLA500KEC8-BO
วันที่: 2007-08
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 2500
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: elc13807
ID สินค้าคงคลัง: 5009206
ผู้ผลิต: Oratel Sdn Bhd
โมเดล: MX1V-T1K
วันที่: 2006-07
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 3409
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: elc13820
ID สินค้าคงคลัง: 5009208
ผู้ผลิต: Samtec
โมเดล: ASP-116528-01
วันที่: 2006-07
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 2000
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: elc13816
ID สินค้าคงคลัง: 5009209
ผู้ผลิต: Sumitomo Electronics
โมเดล: 46179445015
วันที่: 2006-07
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 6282
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: elc13817
ID สินค้าคงคลัง: 5009210
ผู้ผลิต: Yamaha
โมเดล: YTZ420A-F
วันที่: 2007-08
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 497
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: elc13822
ID สินค้าคงคลัง: 5009211
ผู้ผลิต: Vishay components
โมเดล: CRCW0603221JRT1
วันที่: 2007-08
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 13169
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: elc13821
ID สินค้าคงคลัง: 5009212
ผู้ผลิต: Analog Devices Inc
โมเดล: AD1580BRT
วันที่: 2007-08
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 1751
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: elc13808
ID สินค้าคงคลัง: 5009213
ผู้ผลิต: Integrated Silicon Solution
โมเดล: IS62LV1024LL-70TI
วันที่: 2007-08
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 889
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: elc13810
ID สินค้าคงคลัง: 5009214
ผู้ผลิต: Koa Speer Electronic Inc
โมเดล: RK73B2ATTD822J
วันที่: 2006-07
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 2520
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: elc13825
ID สินค้าคงคลัง: 5009215
ผู้ผลิต: ST Microelectronics
โมเดล: M95320-WMN6
วันที่: 2006-07
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 1800
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: elc13823
ID สินค้าคงคลัง: 5009216
ผู้ผลิต: Koa Speer Electronic Inc
โมเดล: RK73H2ALTE3014F
วันที่: 2006-07
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 4066
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: elc13829
ID สินค้าคงคลัง: 5009217
ผู้ผลิต: Honeywell - Newhouse
โมเดล: RPNS090AC1A21X
วันที่: NA
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 2077
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: elc13815
ID สินค้าคงคลัง: 5009218
ผู้ผลิต: Honeywell - Korea
โมเดล: SZM-Z15-G11
วันที่: NA
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 5488
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: elc13819
ID สินค้าคงคลัง: 5009219
ผู้ผลิต: Honeywell - Mexico
โมเดล: 70B1M032S502W
วันที่: NA
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 1000
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: elc13826
ID สินค้าคงคลัง: 5009220
ผู้ผลิต: Honeywell - China
โมเดล: ZV50E10A01
วันที่: NA
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 17985
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: elc13834
ID สินค้าคงคลัง: 5009221
ผู้ผลิต: Honeywell - China
โมเดล: SZL-WLP-A-C01AH
วันที่: NA
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 480
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: elc13824
ID สินค้าคงคลัง: 5009222
ผู้ผลิต: Osram
โมเดล: HALOGEN-LIGHT BULB-105W-64339-B
วันที่: NA
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 1800
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: elc13809
ID สินค้าคงคลัง: 5009223
ผู้ผลิต: Osram
โมเดล: HALOGEN-LIGHT BULB-COLD SPRAY-105W-64339
วันที่: NA
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 1800
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: elc13830
ID สินค้าคงคลัง: 5009224
ผู้ผลิต: N/A
โมเดล: Light Diffusion disc- 48 degree
วันที่: NA
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 75
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: elc13818
ID สินค้าคงคลัง: 5009225
ผู้ผลิต: N/A
โมเดล: Filter Glass Blue
วันที่: NA
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 191
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: elc13833
ID สินค้าคงคลัง: 5009226
ผู้ผลิต: N/A
โมเดล: Filter Glass Orange
วันที่: NA
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 49
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: elc13814
ID สินค้าคงคลัง: 5009227
ผู้ผลิต: N/A
โมเดล: Filter Glass Green
วันที่: NA
รูปแบบการขาย: การขายแบบเจรจาต่อรองโดยมีระยะเวลา
ที่ตั้ง: India
รายการ: 68
 
 ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย: 18 ส.ค. 2014 3:30 PST
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com