ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Coral Products (Mouldings) Ltd - All Lots (6 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: g102647
ID สินค้าคงคลัง: EU358681
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Haydock, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: rmo9760
ID สินค้าคงคลัง: EU358676
ผู้ผลิต: Krauss Maffei
โมเดล: 600-3500 C3
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Haydock, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: pra5615
ID สินค้าคงคลัง: EU358677
ผู้ผลิต: Suhling Technik
โมเดล: SMB 622 SH1
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Haydock, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: pra5614
ID สินค้าคงคลัง: EU358678
ผู้ผลิต: Suhling Technik
โมเดล:
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Haydock, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: pra5617
ID สินค้าคงคลัง: EU358679
ผู้ผลิต: Heino Ilsemann
โมเดล: CM-3W
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Haydock, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: pra5616
ID สินค้าคงคลัง: EU358680
ผู้ผลิต: Manner Group (M-Mold)
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Haydock, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com