ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Multiple Vendor Online Auction - South Africa - Sale 22 - All Lots (78 Lots)

Multiple vendor - sale 22 - South Africa

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: vrr2071
ID สินค้าคงคลัง: ZA1532
ผู้ผลิต:
โมเดล: ± 50 to 60 ton Bo-Bo Bogies, Diesel Electric
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vereening, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: exb2507
ID สินค้าคงคลัง: ZA2582
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 416C, Stripped Engine
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: cnm19177
ID สินค้าคงคลัง: ZA2583
ผู้ผลิต: Ritlee
โมเดล: Rhino
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: wts19831
ID สินค้าคงคลัง: ZA2584
ผู้ผลิต: Mazda
โมเดล: Marathon E2200
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: dri2658
ID สินค้าคงคลัง: ZA2585
ผู้ผลิต: Jones - Shipman
โมเดล: Pillar
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: dri2659
ID สินค้าคงคลัง: ZA2586
ผู้ผลิต: MAS
โมเดล: VR4, Radial Arm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: fo120976
ID สินค้าคงคลัง: ZA2587
ผู้ผลิต: Shinko
โมเดล: FB 40/360, SWL 38 Ton, Battery Operated
วันที่: 1986
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: cnm19178
ID สินค้าคงคลัง: ZA2592
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 3512 DI, V12
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: cnm19179
ID สินค้าคงคลัง: ZA2593
ผู้ผลิต:
โมเดล: 3N6995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: mgs2247
ID สินค้าคงคลัง: ZA2594
ผู้ผลิต: AJ Morgan & Son
โมเดล: Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: mgs2248
ID สินค้าคงคลัง: ZA2595
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: c242314
ID สินค้าคงคลัง: ZA2596
ผู้ผลิต: Wap
โมเดล: Elan RSI, Heat, High
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: wth10062
ID สินค้าคงคลัง: ZA2597
ผู้ผลิต:
โมเดล: Mobile
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: mmt112700
ID สินค้าคงคลัง: ZA2598
ผู้ผลิต: Asada
โมเดล: Piset 2S-J
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: fa2111031
ID สินค้าคงคลัง: ZA2599
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: fa2111033
ID สินค้าคงคลัง: ZA2651
ผู้ผลิต: Schenck
โมเดล: 3 000 kg
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: fa2111034
ID สินค้าคงคลัง: ZA2652
ผู้ผลิต:
โมเดล: Stainless Steel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: cnm19184
ID สินค้าคงคลัง: ZA08801
ผู้ผลิต: Brokk
โมเดล: 160 Electrical
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: cnm19183
ID สินค้าคงคลัง: ZA08802
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: PC300-6 Damaged
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: cnm19187
ID สินค้าคงคลัง: ZA08803
ผู้ผลิต: Kress
โมเดล: 621 Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: cnm19189
ID สินค้าคงคลัง: ZA08804
ผู้ผลิต: Kress
โมเดล: 621G PES-320CT
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: cnm19186
ID สินค้าคงคลัง: ZA08805
ผู้ผลิต: Kress
โมเดล: 621
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: cnm19190
ID สินค้าคงคลัง: ZA08806
ผู้ผลิต: Kress
โมเดล: 621
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: cnm19185
ID สินค้าคงคลัง: ZA08807
ผู้ผลิต: Kress
โมเดล: 621 Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: cnm19188
ID สินค้าคงคลัง: ZA08808
ผู้ผลิต: Kress
โมเดล: 621
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: exb2528
ID สินค้าคงคลัง: ZA08809
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: PC300-6
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Vanderbijlpark, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: wts19857
ID สินค้าคงคลัง: ZA54281
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Saldanha, Western Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: fo120996
ID สินค้าคงคลัง: ZA54282
ผู้ผลิต: Yale
โมเดล: 2 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Saldanha, Western Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 101
รหัสสินทรัพย์: ge62242
ID สินค้าคงคลัง: ZA08731
ผู้ผลิต: Mercedes Benz
โมเดล: Stripped, 36 Seater
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 102
รหัสสินทรัพย์: xjx137177
ID สินค้าคงคลัง: ZA08732
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล: 407/31 Turbo, Dropside
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 103
รหัสสินทรัพย์: xjx137178
ID สินค้าคงคลัง: ZA08733
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล: 407/31, Dropside
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 104
รหัสสินทรัพย์: xjx137179
ID สินค้าคงคลัง: ZA08734
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล: 407, Dropside
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 105
รหัสสินทรัพย์: xjx137176
ID สินค้าคงคลัง: ZA08735
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล: 407/31, Dropside
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 106
รหัสสินทรัพย์: xjx137175
ID สินค้าคงคลัง: ZA08736
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล: 713c, 4 x 4, Stripped Power Washer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 107
รหัสสินทรัพย์: xjx137174
ID สินค้าคงคลัง: ZA08737
ผู้ผลิต: Tata
โมเดล: 407/31 Turbo, Stripped
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Witbank, Mpumalanga,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 202
รหัสสินทรัพย์: stp3613
ID สินค้าคงคลัง: ZA08752
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 203
รหัสสินทรัพย์: stp3615
ID สินค้าคงคลัง: ZA08753
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 204
รหัสสินทรัพย์: stp3603
ID สินค้าคงคลัง: ZA08754
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 205
รหัสสินทรัพย์: stp3609
ID สินค้าคงคลัง: ZA08755
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 206
รหัสสินทรัพย์: stp3608
ID สินค้าคงคลัง: ZA08756
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 207
รหัสสินทรัพย์: stp3604
ID สินค้าคงคลัง: ZA08757
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 208
รหัสสินทรัพย์: stp3607
ID สินค้าคงคลัง: ZA08758
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 209
รหัสสินทรัพย์: stp3618
ID สินค้าคงคลัง: ZA08759
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 210
รหัสสินทรัพย์: stp3620
ID สินค้าคงคลัง: ZA08760
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 211
รหัสสินทรัพย์: stp3610
ID สินค้าคงคลัง: ZA08761
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 212
รหัสสินทรัพย์: stp3612
ID สินค้าคงคลัง: ZA08762
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 213
รหัสสินทรัพย์: stp3605
ID สินค้าคงคลัง: ZA08763
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 214
รหัสสินทรัพย์: stp3606
ID สินค้าคงคลัง: ZA08764
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 215
รหัสสินทรัพย์: stp3617
ID สินค้าคงคลัง: ZA08765
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 216
รหัสสินทรัพย์: stp3616
ID สินค้าคงคลัง: ZA08766
ผู้ผลิต: FMC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Jet Park, Boksburg, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
[1] 2
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com