ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Machine Tools Available for Immediate Sale - All Lots (5 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1001
รหัสสินทรัพย์: mbf2226
ID สินค้าคงคลัง: 1
ผู้ผลิต: Edwards Pearson
โมเดล: 150/3100
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Chihuahua, Mexico
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1002
รหัสสินทรัพย์: mbf2227
ID สินค้าคงคลัง: 3
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Chihuahua, Mexico
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1003
รหัสสินทรัพย์: mbf2229
ID สินค้าคงคลัง: 4
ผู้ผลิต: Vulcan Machinery
โมเดล: PPTK 165/40
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Chihuahua, Mexico
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1004
รหัสสินทรัพย์: mbf2225
ID สินค้าคงคลัง: 5
ผู้ผลิต: Onsrud
โมเดล: W1136-AR
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Chihuahua, Mexico
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1005
รหัสสินทรัพย์: mbf2228
ID สินค้าคงคลัง: 7
ผู้ผลิต: Amada
โมเดล: VIPROS- 255
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Chihuahua, Mexico
จำนวน: 1
 
 
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com