ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

200mm Wafer Fabrication Tools - All Lots (421 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: smi82980
ID สินค้าคงคลัง: EU313684
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: 2300 Versys Silicon
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: smi82784
ID สินค้าคงคลัง: EU313685
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: 2300 Versys Silicon
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: smi82658
ID สินค้าคงคลัง: EU313686
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: 2300 Versys Silicon
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: smi82827
ID สินค้าคงคลัง: EU313757
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: 2300 Exelan
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: smi82884
ID สินค้าคงคลัง: EU313758
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: 2300 Exelan
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: smi82977
ID สินค้าคงคลัง: EU313610
ผู้ผลิต: Canon
โมเดล: FPA-5500iZ+
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: smi82744
ID สินค้าคงคลัง: EU313608
ผู้ผลิต: Canon
โมเดล: FPA-5500iZ
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: smi82659
ID สินค้าคงคลัง: EU313609
ผู้ผลิต: Canon
โมเดล: FPA-5500iZ+
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: smi82835
ID สินค้าคงคลัง: EU313603
ผู้ผลิต: Nikon
โมเดล: NSR-4425i
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: smi83052
ID สินค้าคงคลัง: EU313604
ผู้ผลิต: Nikon
โมเดล: NSR-4425i
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: smi82803
ID สินค้าคงคลัง: EU313605
ผู้ผลิต: Nikon
โมเดล: NSR-4425i
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: smi82797
ID สินค้าคงคลัง: EU313584
ผู้ผลิต: SEN
โมเดล: NV-GSDⅢ-90LE
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: smi82933
ID สินค้าคงคลัง: EU313583
ผู้ผลิต: SEN
โมเดล: NV-GSDⅢ-LE
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: smi83056
ID สินค้าคงคลัง: EU313580
ผู้ผลิต: SEN
โมเดล: LEX
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: smi82990
ID สินค้าคงคลัง: EU313579
ผู้ผลิต: SEN
โมเดล: LEX
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: smi83006
ID สินค้าคงคลัง: EU313581
ผู้ผลิต: SEN
โมเดล: LEX
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: smi82738
ID สินค้าคงคลัง: EU313578
ผู้ผลิต: SEN
โมเดล: LEX
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: smi82811
ID สินค้าคงคลัง: EU313582
ผู้ผลิต: SEN
โมเดล: LEX
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: smi82854
ID สินค้าคงคลัง: EU313585
ผู้ผลิต:
โมเดล: NVGSDIII90
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: smi82723
ID สินค้าคงคลัง: EU313687
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: ENDURA 5500
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: smi82697
ID สินค้าคงคลัง: EU313688
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: ENDURA 5500
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: smi82901
ID สินค้าคงคลัง: EU313811
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Centura C5200W
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: smi82821
ID สินค้าคงคลัง: EU313815
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Centura C5200W
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: smi82863
ID สินค้าคงคลัง: EU313812
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Centura C5200W
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: smi82637
ID สินค้าคงคลัง: EU313806
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Unity EP
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: smi82696
ID สินค้าคงคลัง: EU313816
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Unity EP
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: smi82967
ID สินค้าคงคลัง: EU313807
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Unity EP
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: smi82790
ID สินค้าคงคลัง: EU313808
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Unity EP
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: smi82855
ID สินค้าคงคลัง: EU313810
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Unity EP
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: smi82828
ID สินค้าคงคลัง: EU313809
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Unity EP
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: smi82952
ID สินค้าคงคลัง: EU313840
ผู้ผลิต: GPI(MICRON)
โมเดล: Smartrack
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: smi82833
ID สินค้าคงคลัง: EU313858
ผู้ผลิต: KLA Tencor
โมเดล: 2401 Viper
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: smi82678
ID สินค้าคงคลัง: EU313847
ผู้ผลิต: Sokudo
โมเดล: SC-80BW-AV
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: smi82874
ID สินค้าคงคลัง: EU313859
ผู้ผลิต: Sokudo
โมเดล: SK2000-BVPEU
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: smi82857
ID สินค้าคงคลัง: EU313845
ผู้ผลิต: Sokudo
โมเดล: SK2000-BVPE
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: smi82760
ID สินค้าคงคลัง: EU313844
ผู้ผลิต: Sokudo
โมเดล: SK2000-BVPE
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: smi83067
ID สินค้าคงคลัง: EU313827
ผู้ผลิต: Sokudo
โมเดล: RF-300A
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: smi83064
ID สินค้าคงคลัง: EU313701
ผู้ผลิต: Sokudo
โมเดล: RF-300A
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: smi83040
ID สินค้าคงคลัง: EU313702
ผู้ผลิต: Sokudo Co Ltd
โมเดล: RF-310A
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: smi82883
ID สินค้าคงคลัง: EU313700
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track Mk 8
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: smi82806
ID สินค้าคงคลัง: EU313841
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: smi83069
ID สินค้าคงคลัง: EU313699
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track Mk 8
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: smi83025
ID สินค้าคงคลัง: EU313606
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8Z
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: smi82733
ID สินค้าคงคลัง: EU313607
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8Z
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: smi83031
ID สินค้าคงคลัง: EU313837
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8Z
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: smi82842
ID สินค้าคงคลัง: EU313855
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8Z
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: smi82908
ID สินค้าคงคลัง: EU313834
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8Z
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: smi82732
ID สินค้าคงคลัง: EU313828
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: smi83012
ID สินค้าคงคลัง: EU313849
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8Z
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: smi82672
ID สินค้าคงคลัง: EU313848
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8Z
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com