ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

200mm Wafer Fabrication Tools - All Lots (421 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: smi82959
ID สินค้าคงคลัง: EU313611
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8Z
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: smi82787
ID สินค้าคงคลัง: EU313829
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8Z
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: smi82973
ID สินค้าคงคลัง: EU313832
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8Z
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: smi82832
ID สินค้าคงคลัง: EU313850
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8Z
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: smi82995
ID สินค้าคงคลัง: EU313830
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8Z
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: smi82892
ID สินค้าคงคลัง: EU313833
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track MARK8Z
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: smi82670
ID สินค้าคงคลัง: EU313846
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track ACT8
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 58
รหัสสินทรัพย์: smi82783
ID สินค้าคงคลัง: EU313831
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: Clean Track ACT8
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 59
รหัสสินทรัพย์: smi82704
ID สินค้าคงคลัง: EU313724
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Mirra 3400
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 60
รหัสสินทรัพย์: smi82796
ID สินค้าคงคลัง: EU313725
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Mirra 3400
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 61
รหัสสินทรัพย์: smi82839
ID สินค้าคงคลัง: EU313726
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Mirra 3400
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 62
รหัสสินทรัพย์: smi82691
ID สินค้าคงคลัง: EU155745
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Mirra 3400
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 63
รหัสสินทรัพย์: smi82998
ID สินค้าคงคลัง: EU155746
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Mirra 3400
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 64
รหัสสินทรัพย์: smi83030
ID สินค้าคงคลัง: EU313729
ผู้ผลิต: Ebara Corp
โมเดล: EPO-222
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 65
รหัสสินทรัพย์: smi82870
ID สินค้าคงคลัง: EU313732
ผู้ผลิต: Ebara Corp
โมเดล: EPO-2228
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 66
รหัสสินทรัพย์: smi82673
ID สินค้าคงคลัง: EU313728
ผู้ผลิต: Ebara Corp
โมเดล: EPO-222
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 67
รหัสสินทรัพย์: smi82683
ID สินค้าคงคลัง: EU313731
ผู้ผลิต: Ebara Corp
โมเดล: EPO-2228
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 68
รหัสสินทรัพย์: smi82679
ID สินค้าคงคลัง: EU313734
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: FTN-8100-146
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 69
รหัสสินทรัพย์: smi82737
ID สินค้าคงคลัง: EU313735
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: FTN-8100-156
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 70
รหัสสินทรัพย์: smi82953
ID สินค้าคงคลัง: EU313813
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Centura C5200C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 71
รหัสสินทรัพย์: smi82840
ID สินค้าคงคลัง: EU313814
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Centura C5200C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 72
รหัสสินทรัพย์: smi82903
ID สินค้าคงคลัง: EU313616
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Centura C5200C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 73
รหัสสินทรัพย์: smi82820
ID สินค้าคงคลัง: EU313623
ผู้ผลิต: Novellus
โมเดล: C2-CVD-WS
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 74
รหัสสินทรัพย์: smi82640
ID สินค้าคงคลัง: EU313624
ผู้ผลิต: Novellus
โมเดล: CVD-WS
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 75
รหัสสินทรัพย์: smi82725
ID สินค้าคงคลัง: EU313612
ผู้ผลิต: NOVELLUS SYSTEMS,INC
โมเดล: CONCEPT ONE-200
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 76
รหัสสินทรัพย์: smi82667
ID สินค้าคงคลัง: EU313931
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: MB2-730 DCS-Wsix 8 3Modules
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 77
รหัสสินทรัพย์: smi82918
ID สินค้าคงคลัง: EU313817
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: MB2-730
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 78
รหัสสินทรัพย์: smi82686
ID สินค้าคงคลัง: EU313620
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Precision 5000
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 79
รหัสสินทรัพย์: smi82684
ID สินค้าคงคลัง: EU313621
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Precision 5000
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 80
รหัสสินทรัพย์: smi82815
ID สินค้าคงคลัง: EU313622
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Precision 5000
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 81
รหัสสินทรัพย์: smi83072
ID สินค้าคงคลัง: EU313614
ผู้ผลิต: APPLIED MATERIALS
โมเดล: PRECISION(5000C)
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 82
รหัสสินทรัพย์: smi83048
ID สินค้าคงคลัง: EU313613
ผู้ผลิต: APPLIED MATERIALS
โมเดล: PRECISION(5000C)
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 83
รหัสสินทรัพย์: smi82800
ID สินค้าคงคลัง: EU313615
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 84
รหัสสินทรัพย์: smi82718
ID สินค้าคงคลัง: EU313619
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Precision 5000
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 85
รหัสสินทรัพย์: smi82904
ID สินค้าคงคลัง: EU313617
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Precision 5000
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 86
รหัสสินทรัพย์: smi83017
ID สินค้าคงคลัง: EU313618
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Precision 5000
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 87
รหัสสินทรัพย์: smi82809
ID สินค้าคงคลัง: EU313795
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: IPS
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 88
รหัสสินทรัพย์: smi82944
ID สินค้าคงคลัง: EU313794
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: IPS
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 89
รหัสสินทรัพย์: smi83051
ID สินค้าคงคลัง: EU313759
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: IPS
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 90
รหัสสินทรัพย์: smi82877
ID สินค้าคงคลัง: EU313764
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: IPS
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 91
รหัสสินทรัพย์: smi82987
ID สินค้าคงคลัง: EU313776
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 85DPATC
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 92
รหัสสินทรัพย์: smi82759
ID สินค้าคงคลัง: EU313762
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 855DD
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 93
รหัสสินทรัพย์: smi82852
ID สินค้าคงคลัง: EU313771
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 855DD
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 94
รหัสสินทรัพย์: smi82690
ID สินค้าคงคลัง: EU313760
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 855DD
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 95
รหัสสินทรัพย์: smi82919
ID สินค้าคงคลัง: EU313763
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 855DD
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 96
รหัสสินทรัพย์: smi82745
ID สินค้าคงคลัง: EU313781
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 855DD
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 97
รหัสสินทรัพย์: smi83038
ID สินค้าคงคลัง: EU313798
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 855DD
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 98
รหัสสินทรัพย์: smi82639
ID สินค้าคงคลัง: EU313777
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 855DD
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 99
รหัสสินทรัพย์: smi82752
ID สินค้าคงคลัง: EU313766
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 85DPATC
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 100
รหัสสินทรัพย์: smi83042
ID สินค้าคงคลัง: EU313796
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Centura 5200
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com