ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

200mm Wafer Fabrication Tools - All Lots (421 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 101
รหัสสินทรัพย์: smi82961
ID สินค้าคงคลัง: EU313797
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Centura 5200
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 102
รหัสสินทรัพย์: smi82859
ID สินค้าคงคลัง: EU313765
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 85DPATC
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 103
รหัสสินทรัพย์: smi83005
ID สินค้าคงคลัง: EU313767
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 85DPATC
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 104
รหัสสินทรัพย์: smi82719
ID สินค้าคงคลัง: EU313768
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 85DPATC
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 105
รหัสสินทรัพย์: smi82703
ID สินค้าคงคลัง: EU313769
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 85DPATC
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 106
รหัสสินทรัพย์: smi82792
ID สินค้าคงคลัง: EU313772
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 85DPATC
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 107
รหัสสินทรัพย์: smi82675
ID สินค้าคงคลัง: EU313773
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 85DPATC
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 108
รหัสสินทรัพย์: smi82931
ID สินค้าคงคลัง: EU313774
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 85DPATC
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 109
รหัสสินทรัพย์: smi82674
ID สินค้าคงคลัง: EU313775
ผู้ผลิต: TEL
โมเดล: UNITY Ver.II 85DPATC
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 110
รหัสสินทรัพย์: smi82706
ID สินค้าคงคลัง: EU313792
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Centura 5200
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 111
รหัสสินทรัพย์: smi82985
ID สินค้าคงคลัง: EU313793
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Centura 5200
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 112
รหัสสินทรัพย์: smi82890
ID สินค้าคงคลัง: EU313788
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: TCP9600SE
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 113
รหัสสินทรัพย์: smi82934
ID สินค้าคงคลัง: EU313789
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: TCP9600SE
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 114
รหัสสินทรัพย์: smi82894
ID สินค้าคงคลัง: EU313790
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: TCP9600SE
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 115
รหัสสินทรัพย์: smi82664
ID สินค้าคงคลัง: EU313791
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: TCP9600SE
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 116
รหัสสินทรัพย์: smi82770
ID สินค้าคงคลัง: EU313787
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: TCP9600SE
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 117
รหัสสินทรัพย์: smi82747
ID สินค้าคงคลัง: EU313782
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: M-612A
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 118
รหัสสินทรัพย์: smi82880
ID สินค้าคงคลัง: EU313778
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: M-511A
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 119
รหัสสินทรัพย์: smi82848
ID สินค้าคงคลัง: EU313779
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: M-511A
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 120
รหัสสินทรัพย์: smi82916
ID สินค้าคงคลัง: EU313780
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: M-511A
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 121
รหัสสินทรัพย์: smi82882
ID สินค้าคงคลัง: EU313783
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: M-511A
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 122
รหัสสินทรัพย์: smi82939
ID สินค้าคงคลัง: EU313784
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: M-511A
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 123
รหัสสินทรัพย์: smi82730
ID สินค้าคงคลัง: EU313785
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: M-511A
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 124
รหัสสินทรัพย์: smi82911
ID สินค้าคงคลัง: EU313786
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: M-511A
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 125
รหัสสินทรัพย์: smi82922
ID สินค้าคงคลัง: EU313672
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1991
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 126
รหัสสินทรัพย์: smi82942
ID สินค้าคงคลัง: EU313669
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 127
รหัสสินทรัพย์: smi83043
ID สินค้าคงคลัง: EU313673
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 128
รหัสสินทรัพย์: smi83070
ID สินค้าคงคลัง: EU313677
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 129
รหัสสินทรัพย์: smi83068
ID สินค้าคงคลัง: EU313667
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 130
รหัสสินทรัพย์: smi82822
ID สินค้าคงคลัง: EU313668
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 131
รหัสสินทรัพย์: smi82771
ID สินค้าคงคลัง: EU313671
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 132
รหัสสินทรัพย์: smi82929
ID สินค้าคงคลัง: EU313675
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 133
รหัสสินทรัพย์: smi82740
ID สินค้าคงคลัง: EU313678
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 134
รหัสสินทรัพย์: smi82862
ID สินค้าคงคลัง: EU313679
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 135
รหัสสินทรัพย์: smi82954
ID สินค้าคงคลัง: EU313666
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 136
รหัสสินทรัพย์: smi83029
ID สินค้าคงคลัง: EU313670
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 137
รหัสสินทรัพย์: smi83004
ID สินค้าคงคลัง: EU313674
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 138
รหัสสินทรัพย์: smi83058
ID สินค้าคงคลัง: EU313676
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: P5000
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 139
รหัสสินทรัพย์: smi82756
ID สินค้าคงคลัง: EU313682
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: RAINBOW-4400
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 140
รหัสสินทรัพย์: smi82971
ID สินค้าคงคลัง: EU313680
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: RAINBOW-4400
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 141
รหัสสินทรัพย์: smi82831
ID สินค้าคงคลัง: EU313681
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: RAINBOW-4400
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 142
รหัสสินทรัพย์: smi82845
ID สินค้าคงคลัง: EU313683
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: RAINBOW-4400
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 143
รหัสสินทรัพย์: smi83054
ID สินค้าคงคลัง: EU313761
ผู้ผลิต: Lam Research
โมเดล: Rainbow-4400
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 144
รหัสสินทรัพย์: smi82692
ID สินค้าคงคลัง: EU313628
ผู้ผลิต: ASM
โมเดล: A400-C
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 145
รหัสสินทรัพย์: smi83062
ID สินค้าคงคลัง: EU313627
ผู้ผลิต: ASM
โมเดล: A400-C
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 146
รหัสสินทรัพย์: smi83014
ID สินค้าคงคลัง: EU313625
ผู้ผลิต: ASM
โมเดล: A400-C
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 147
รหัสสินทรัพย์: smi82712
ID สินค้าคงคลัง: EU313626
ผู้ผลิต: ASM
โมเดล: A400-C
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 148
รหัสสินทรัพย์: smi82650
ID สินค้าคงคลัง: EU313629
ผู้ผลิต: ASM
โมเดล: A400-C
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 149
รหัสสินทรัพย์: smi82785
ID สินค้าคงคลัง: EU313630
ผู้ผลิต: ASM
โมเดล: A400-C
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 150
รหัสสินทรัพย์: smi82693
ID สินค้าคงคลัง: EU313660
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8SE-E (LL)
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com