ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

200mm Wafer Fabrication Tools - All Lots (421 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 151
รหัสสินทรัพย์: smi82774
ID สินค้าคงคลัง: EU313665
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8SE-E (LL)
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 152
รหัสสินทรัพย์: smi82991
ID สินค้าคงคลัง: EU313876
ผู้ผลิต: AG Association
โมเดล: Heatpulse 8800
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 153
รหัสสินทรัพย์: smi83059
ID สินค้าคงคลัง: EU313875
ผู้ผลิต: AG Association
โมเดล: Heatpulse 8800
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 154
รหัสสินทรัพย์: smi82915
ID สินค้าคงคลัง: EU313646
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8S
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 155
รหัสสินทรัพย์: smi82905
ID สินค้าคงคลัง: EU048818
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8S (LR)
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 156
รหัสสินทรัพย์: smi82844
ID สินค้าคงคลัง: EU048796
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8S (LR)
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 157
รหัสสินทรัพย์: smi82896
ID สินค้าคงคลัง: EU048797
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8S (LL)
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 158
รหัสสินทรัพย์: smi82850
ID สินค้าคงคลัง: EU048839
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8SE-Z (LL)
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 159
รหัสสินทรัพย์: smi82698
ID สินค้าคงคลัง: EU048800
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8S-Z (LR)
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 160
รหัสสินทรัพย์: smi83008
ID สินค้าคงคลัง: EU313647
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8S-Z (LL)
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 161
รหัสสินทรัพย์: smi82982
ID สินค้าคงคลัง: EU313648
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8S-Z (LL)
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 162
รหัสสินทรัพย์: smi83050
ID สินค้าคงคลัง: EU313649
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8S-Z (LL)
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 163
รหัสสินทรัพย์: smi83000
ID สินค้าคงคลัง: EU048840
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8S-Z (LL)
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 164
รหัสสินทรัพย์: smi82762
ID สินค้าคงคลัง: EU048801
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8S-Z (LR)
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 165
รหัสสินทรัพย์: smi83011
ID สินค้าคงคลัง: EU048802
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8S-Z (LL)
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 166
รหัสสินทรัพย์: smi82816
ID สินค้าคงคลัง: EU048817
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8S-ZVN (LL)
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 167
รหัสสินทรัพย์: smi83028
ID สินค้าคงคลัง: EU313631
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-815V
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 168
รหัสสินทรัพย์: smi82938
ID สินค้าคงคลัง: EU313639
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-815V
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 169
รหัสสินทรัพย์: smi82720
ID สินค้าคงคลัง: EU048808
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-825V
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 170
รหัสสินทรัพย์: smi83007
ID สินค้าคงคลัง: EU048809
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-825V
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 171
รหัสสินทรัพย์: smi82769
ID สินค้าคงคลัง: EU048810
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-825V
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 172
รหัสสินทรัพย์: smi82861
ID สินค้าคงคลัง: EU048813
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-825V
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 173
รหัสสินทรัพย์: smi82824
ID สินค้าคงคลัง: EU048807
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-825V
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 174
รหัสสินทรัพย์: smi82711
ID สินค้าคงคลัง: EU048811
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 175
รหัสสินทรัพย์: smi82765
ID สินค้าคงคลัง: EU048812
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 176
รหัสสินทรัพย์: smi83013
ID สินค้าคงคลัง: EU313892
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 177
รหัสสินทรัพย์: smi82789
ID สินค้าคงคลัง: EU313893
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 178
รหัสสินทรัพย์: smi83046
ID สินค้าคงคลัง: EU313894
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V-8B
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 179
รหัสสินทรัพย์: smi82699
ID สินค้าคงคลัง: EU313895
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 180
รหัสสินทรัพย์: smi82989
ID สินค้าคงคลัง: EU313896
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V-8L
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 181
รหัสสินทรัพย์: smi82766
ID สินค้าคงคลัง: EU048806
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 182
รหัสสินทรัพย์: smi82777
ID สินค้าคงคลัง: EU313889
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 183
รหัสสินทรัพย์: smi82742
ID สินค้าคงคลัง: EU313897
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 184
รหัสสินทรัพย์: smi82994
ID สินค้าคงคลัง: EU313898
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 185
รหัสสินทรัพย์: smi82871
ID สินค้าคงคลัง: EU313891
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 186
รหัสสินทรัพย์: smi82818
ID สินค้าคงคลัง: EU313661
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 187
รหัสสินทรัพย์: smi82687
ID สินค้าคงคลัง: EU313663
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 188
รหัสสินทรัพย์: smi82843
ID สินค้าคงคลัง: EU313662
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 189
รหัสสินทรัพย์: smi82807
ID สินค้าคงคลัง: EU313664
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-835V
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 190
รหัสสินทรัพย์: smi82856
ID สินค้าคงคลัง: EU313879
ผู้ผลิต: Tokyo Electron
โมเดล: Alpha-8S-ZVF (LL)
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 191
รหัสสินทรัพย์: smi82713
ID สินค้าคงคลัง: EU313638
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-803V
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 192
รหัสสินทรัพย์: smi82805
ID สินค้าคงคลัง: EU313641
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-803V-8T
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 193
รหัสสินทรัพย์: smi82913
ID สินค้าคงคลัง: EU313642
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-804V
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 194
รหัสสินทรัพย์: smi82710
ID สินค้าคงคลัง: EU313643
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-804V
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 195
รหัสสินทรัพย์: smi83032
ID สินค้าคงคลัง: EU313644
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-803V
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 196
รหัสสินทรัพย์: smi82926
ID สินค้าคงคลัง: EU313645
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-803V
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 197
รหัสสินทรัพย์: smi82924
ID สินค้าคงคลัง: EU313640
ผู้ผลิต: Hitachi Kokusai Electric
โมเดล: DJ-803V-8T
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 198
รหัสสินทรัพย์: smi82853
ID สินค้าคงคลัง: EU313637
ผู้ผลิต: Kokusai
โมเดล: DD-803V
วันที่: 1991
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 199
รหัสสินทรัพย์: smi82761
ID สินค้าคงคลัง: EU313633
ผู้ผลิต: Kokusai
โมเดล: DD-803V
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 200
รหัสสินทรัพย์: smi82867
ID สินค้าคงคลัง: EU313634
ผู้ผลิต: Kokusai
โมเดล: DD-803V-8T
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com