ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

200mm Wafer Fabrication Tools - All Lots (421 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 201
รหัสสินทรัพย์: smi82955
ID สินค้าคงคลัง: EU313635
ผู้ผลิต: Kokusai
โมเดล: DD-803V-8T
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 202
รหัสสินทรัพย์: smi82736
ID สินค้าคงคลัง: EU313636
ผู้ผลิต: Kokusai
โมเดล: DD-803V
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 203
รหัสสินทรัพย์: smi82694
ID สินค้าคงคลัง: EU313650
ผู้ผลิต: Kokusai
โมเดล: DD-803V
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 204
รหัสสินทรัพย์: smi82865
ID สินค้าคงคลัง: EU313651
ผู้ผลิต: Kokusai
โมเดล: DD-803V
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 205
รหัสสินทรัพย์: smi82887
ID สินค้าคงคลัง: EU313652
ผู้ผลิต: Kokusai
โมเดล: DD-804V
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 206
รหัสสินทรัพย์: smi82695
ID สินค้าคงคลัง: EU313653
ผู้ผลิต: Kokusai
โมเดล: DD-804V
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 207
รหัสสินทรัพย์: smi82734
ID สินค้าคงคลัง: EU313632
ผู้ผลิต: Kokusai
โมเดล: DD-803V-8T
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 208
รหัสสินทรัพย์: smi82669
ID สินค้าคงคลัง: EU313654
ผู้ผลิต: Kokusai
โมเดล: DD-803V-8L
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 209
รหัสสินทรัพย์: smi82993
ID สินค้าคงคลัง: EU313655
ผู้ผลิต: Kokusai
โมเดล: DD-803V-8T
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 210
รหัสสินทรัพย์: smi82920
ID สินค้าคงคลัง: EU313656
ผู้ผลิต: Koyo Thermo System
โมเดล: VF-5100LP
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 211
รหัสสินทรัพย์: smi82972
ID สินค้าคงคลัง: EU313657
ผู้ผลิต: Koyo Thermo System
โมเดล: VF-5100LP
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 212
รหัสสินทรัพย์: smi82902
ID สินค้าคงคลัง: EU313658
ผู้ผลิต: Koyo Thermo System
โมเดล: VF-5100B
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 213
รหัสสินทรัพย์: smi82715
ID สินค้าคงคลัง: EU313890
ผู้ผลิต: Koyo Thermo System
โมเดล: VF-5100B
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 214
รหัสสินทรัพย์: smi82943
ID สินค้าคงคลัง: EU313659
ผู้ผลิต: Koyo Thermo System
โมเดล: VF-5100B
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 215
รหัสสินทรัพย์: smi82936
ID สินค้าคงคลัง: EU313874
ผู้ผลิต: AG Association
โมเดล: Heatpulse 8800
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 216
รหัสสินทรัพย์: smi82979
ID สินค้าคงคลัง: EU313749
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: UW200Z
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 217
รหัสสินทรัพย์: smi82661
ID สินค้าคงคลัง: EUAHASHC1
ผู้ผลิต: Mattson Technology
โมเดล: Aspen 2 ICP
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 218
รหัสสินทรัพย์: smi82754
ID สินค้าคงคลัง: EU313587
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820L
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 221
รหัสสินทรัพย์: smi82899
ID สินค้าคงคลัง: EU313601
ผู้ผลิต: SEZ
โมเดล: WM203-8
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 222
รหัสสินทรัพย์: smi82758
ID สินค้าคงคลัง: EU313753
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 223
รหัสสินทรัพย์: smi82945
ID สินค้าคงคลัง: EU313802
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 224
รหัสสินทรัพย์: smi82750
ID สินค้าคงคลัง: EU313803
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 225
รหัสสินทรัพย์: smi82643
ID สินค้าคงคลัง: EU313804
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 226
รหัสสินทรัพย์: smi82891
ID สินค้าคงคลัง: EU313592
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820C
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 227
รหัสสินทรัพย์: smi82773
ID สินค้าคงคลัง: EU313589
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820C
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 229
รหัสสินทรัพย์: smi82900
ID สินค้าคงคลัง: EU313598
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820C
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 230
รหัสสินทรัพย์: smi82700
ID สินค้าคงคลัง: EU313873
ผู้ผลิต: Mattson
โมเดล: AWP200
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 231
รหัสสินทรัพย์: smi82963
ID สินค้าคงคลัง: EU313743
ผู้ผลิต: Mattson
โมเดล: AWP200
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 232
รหัสสินทรัพย์: smi82849
ID สินค้าคงคลัง: EU313600
ผู้ผลิต: Mattson
โมเดล: AWP200
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 233
รหัสสินทรัพย์: smi82749
ID สินค้าคงคลัง: EU313819
ผู้ผลิต: Mattson
โมเดล: AWP200
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 235
รหัสสินทรัพย์: smi82722
ID สินค้าคงคลัง: EU313800
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 236
รหัสสินทรัพย์: smi83021
ID สินค้าคงคลัง: EU313801
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 237
รหัสสินทรัพย์: smi82652
ID สินค้าคงคลัง: EU313596
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 238
รหัสสินทรัพย์: smi82876
ID สินค้าคงคลัง: EU313591
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 239
รหัสสินทรัพย์: smi82702
ID สินค้าคงคลัง: EU313594
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 241
รหัสสินทรัพย์: smi82957
ID สินค้าคงคลัง: EU313590
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: WS820C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 242
รหัสสินทรัพย์: smi82739
ID สินค้าคงคลัง: EU313602
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETQW-2100-10 S-1
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 243
รหัสสินทรัพย์: smi83039
ID สินค้าคงคลัง: EU313751
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETS-8100-75
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 244
รหัสสินทรัพย์: smi82741
ID สินค้าคงคลัง: EU155774
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ET-6000-69
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 245
รหัสสินทรัพย์: smi82780
ID สินค้าคงคลัง: EU155757
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETS-8100-82
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 246
รหัสสินทรัพย์: smi82748
ID สินค้าคงคลัง: EU155758
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETS-8100-82
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 247
รหัสสินทรัพย์: smi82941
ID สินค้าคงคลัง: EU155773
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETS-7900-84
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 248
รหัสสินทรัพย์: smi82808
ID สินค้าคงคลัง: EU155766
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETS-8100-78
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 249
รหัสสินทรัพย์: smi82782
ID สินค้าคงคลัง: EU155771
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETQW-2300
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 250
รหัสสินทรัพย์: smi82801
ID สินค้าคงคลัง: EU155769
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETQW-2300
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 251
รหัสสินทรัพย์: smi83036
ID สินค้าคงคลัง: EU155772
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETQW-2300
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 252
รหัสสินทรัพย์: smi82889
ID สินค้าคงคลัง: EU155755
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETQW-2300
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 253
รหัสสินทรัพย์: smi82925
ID สินค้าคงคลัง: EU155770
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETQW-2300
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 254
รหัสสินทรัพย์: smi82847
ID สินค้าคงคลัง: EU155767
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETMW-2500-63
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 255
รหัสสินทรัพย์: smi82897
ID สินค้าคงคลัง: EU155760
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETMW-2000-64
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com