ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

200mm Wafer Fabrication Tools - All Lots (421 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 256
รหัสสินทรัพย์: smi83015
ID สินค้าคงคลัง: EU155761
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETMW-1400-58
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 257
รหัสสินทรัพย์: smi82928
ID สินค้าคงคลัง: EU155763
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETMW-2000-59
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 258
รหัสสินทรัพย์: smi83053
ID สินค้าคงคลัง: EU155762
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETMW-2000-60
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 259
รหัสสินทรัพย์: smi82701
ID สินค้าคงคลัง: EU155765
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETMW-2000-61
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 260
รหัสสินทรัพย์: smi82665
ID สินค้าคงคลัง: EU155764
ผู้ผลิต: ETS
โมเดล: ETMW-1400-62
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 261
รหัสสินทรัพย์: smi82644
ID สินค้าคงคลัง: EU313599
ผู้ผลิต: Kaijo Corp
โมเดล: RT-930T
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 263
รหัสสินทรัพย์: smi83037
ID สินค้าคงคลัง: EU313752
ผู้ผลิต: Kaijo Corp
โมเดล: RT-8144T
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 264
รหัสสินทรัพย์: smi83016
ID สินค้าคงคลัง: EU313741
ผู้ผลิต: Kaijo Corp
โมเดล: RT-929T
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 265
รหัสสินทรัพย์: smi82907
ID สินค้าคงคลัง: EU313745
ผู้ผลิต: Kaijo Corp
โมเดล: RT-8152T
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 266
รหัสสินทรัพย์: smi82757
ID สินค้าคงคลัง: EU313756
ผู้ผลิต: Kaijo Corp
โมเดล: SRT-204
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 268
รหัสสินทรัพย์: smi82872
ID สินค้าคงคลัง: EU048820
ผู้ผลิต: OSHITARI LABORATORY,INC
โมเดล: SDCM1600W-D
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 269
รหัสสินทรัพย์: smi83060
ID สินค้าคงคลัง: EU155759
ผู้ผลิต: Toho Kasei
โมเดล: CUSTM
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 270
รหัสสินทรัพย์: smi82735
ID สินค้าคงคลัง: EU048793
ผู้ผลิต: Toho Kasei
โมเดล: TH200
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 271
รหัสสินทรัพย์: smi82676
ID สินค้าคงคลัง: EU313805
ผู้ผลิต: Toho Kasei
โมเดล: TH200
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 272
รหัสสินทรัพย์: smi82798
ID สินค้าคงคลัง: EU155726
ผู้ผลิต: TOHOKASEI
โมเดล: WFRXFER
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 273
รหัสสินทรัพย์: smi82794
ID สินค้าคงคลัง: EU313871
ผู้ผลิต: TOHOKASEI
โมเดล: WFRXFER
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 274
รหัสสินทรัพย์: smi83063
ID สินค้าคงคลัง: EU313744
ผู้ผลิต: Tohokasei
โมเดล: FTFN0825
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 275
รหัสสินทรัพย์: smi82951
ID สินค้าคงคลัง: EU313747
ผู้ผลิต: Tohokasei
โมเดล: WFRXFER
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 276
รหัสสินทรัพย์: smi82655
ID สินค้าคงคลัง: EU313748
ผู้ผลิต: Tohokasei
โมเดล: WFRXFER
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 277
รหัสสินทรัพย์: smi82654
ID สินค้าคงคลัง: EU313742
ผู้ผลิต: Tohokasei
โมเดล: FTFN0825
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 278
รหัสสินทรัพย์: smi82826
ID สินค้าคงคลัง: EU313690
ผู้ผลิต: KLA-TENCOR
โมเดล: SpectraFx 100
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 279
รหัสสินทรัพย์: smi82950
ID สินค้าคงคลัง: EU313853
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: S-9220
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 280
รหัสสินทรัพย์: smi82910
ID สินค้าคงคลัง: EU313697
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Vera SEM 3D
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 284
รหัสสินทรัพย์: smi82793
ID สินค้าคงคลัง: EU313854
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Nano SEM 3D
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 286
รหัสสินทรัพย์: smi82651
ID สินค้าคงคลัง: EU313852
ผู้ผลิต: Applied Materials
โมเดล: Verity
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 288
รหัสสินทรัพย์: smi82729
ID สินค้าคงคลัง: EU313689
ผู้ผลิต: KLA-TENCOR
โมเดล: RS100
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 289
รหัสสินทรัพย์: smi82836
ID สินค้าคงคลัง: EU313694
ผู้ผลิต: Nova Measuring Instruments
โมเดล: NOVA Scan3060CD
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 290
รหัสสินทรัพย์: smi82829
ID สินค้าคงคลัง: EU313770
ผู้ผลิต: KLA-Tencor
โมเดล: UV1250SE
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 291
รหัสสินทรัพย์: smi82841
ID สินค้าคงคลัง: EU313821
ผู้ผลิต: KLA-Tencor
โมเดล: UV1250SE
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 292
รหัสสินทรัพย์: smi83045
ID สินค้าคงคลัง: EU313825
ผู้ผลิต: KLA-Tencor
โมเดล: UV1250SE
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 293
รหัสสินทรัพย์: smi82927
ID สินค้าคงคลัง: EU313723
ผู้ผลิต: KLA-TENCOR
โมเดล: UV1250SE
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 294
รหัสสินทรัพย์: smi82656
ID สินค้าคงคลัง: EU048794
ผู้ผลิต: KLA-TENCOR
โมเดล: UV1250SE
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 295
รหัสสินทรัพย์: smi82838
ID สินค้าคงคลัง: EU048795
ผู้ผลิต: KLA-TENCOR
โมเดล: UV1250SE
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 296
รหัสสินทรัพย์: smi82958
ID สินค้าคงคลัง: EU313693
ผู้ผลิต: Rigaku
โมเดล: 3620
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 297
รหัสสินทรัพย์: smi82947
ID สินค้าคงคลัง: EU313820
ผู้ผลิต: Rigaku
โมเดล: 3630
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 298
รหัสสินทรัพย์: smi82728
ID สินค้าคงคลัง: EU313691
ผู้ผลิต: KLA-Tencor Corporation
โมเดล: P-20H
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 299
รหัสสินทรัพย์: smi82680
ID สินค้าคงคลัง: EU313692
ผู้ผลิต: KLA-Tencor Corporation
โมเดล: P-22
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 300
รหัสสินทรัพย์: smi83018
ID สินค้าคงคลัง: EU155740
ผู้ผลิต: Zeiss
โมเดล: AXIOTRON 8x8
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 301
รหัสสินทรัพย์: smi82660
ID สินค้าคงคลัง: EU155738
ผู้ผลิต: Zeiss
โมเดล: AXIOTRON 8x8
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 302
รหัสสินทรัพย์: smi82966
ID สินค้าคงคลัง: EU155724
ผู้ผลิต: Zeiss
โมเดล: AXIOTRON 8x8
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 303
รหัสสินทรัพย์: smi82649
ID สินค้าคงคลัง: EU048824
ผู้ผลิต: Zeiss
โมเดล: AXIOTRON 8x8
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 304
รหัสสินทรัพย์: smi82921
ID สินค้าคงคลัง: EU155743
ผู้ผลิต: Zeiss
โมเดล: AXIOTRON 8x8
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 305
รหัสสินทรัพย์: smi82779
ID สินค้าคงคลัง: EU155741
ผู้ผลิต: Zeiss
โมเดล: AXIOTRON 8x8
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 306
รหัสสินทรัพย์: smi82940
ID สินค้าคงคลัง: EU313738
ผู้ผลิต: Zeiss / Olympus
โมเดล: AXIOTRON 8x8 / AL100-LM88
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 307
รหัสสินทรัพย์: smi82705
ID สินค้าคงคลัง: EU313739
ผู้ผลิต: Zeiss / Olympus
โมเดล: AXIOTRON 8x8 / AL100-LM88
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 308
รหัสสินทรัพย์: smi82645
ID สินค้าคงคลัง: EU313835
ผู้ผลิต: Ziess
โมเดล: AXIOTRON 8x8
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 309
รหัสสินทรัพย์: smi82804
ID สินค้าคงคลัง: EU313836
ผู้ผลิต: Ziess
โมเดล: AXIOTRON 8x8
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 310
รหัสสินทรัพย์: smi82888
ID สินค้าคงคลัง: EU313838
ผู้ผลิต: Ziess
โมเดล: AXIOTRON 8x8
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 311
รหัสสินทรัพย์: smi82671
ID สินค้าคงคลัง: EU313839
ผู้ผลิต: Ziess
โมเดล: AXIOTRON 8x8
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 312
รหัสสินทรัพย์: smi82974
ID สินค้าคงคลัง: EU313857
ผู้ผลิต: Ziess
โมเดล: AXIOTRON 8x8
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com