ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

200mm Wafer Fabrication Tools - All Lots (421 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 313
รหัสสินทรัพย์: smi83057
ID สินค้าคงคลัง: EU313740
ผู้ผลิต: Nidek
โมเดล: IM-14
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 314
รหัสสินทรัพย์: smi83019
ID สินค้าคงคลัง: Eu155747
ผู้ผลิต: Nikon
โมเดล: OPTIPHOT-88-AC IN
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 318
รหัสสินทรัพย์: smi82956
ID สินค้าคงคลัง: EUAHQAB19
ผู้ผลิต: REO GIKEN
โมเดล: LTA550
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 319
รหัสสินทรัพย์: smi82763
ID สินค้าคงคลัง: EU313851
ผู้ผลิต: DNS
โมเดล: VLM8000LS
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 320
รหัสสินทรัพย์: smi82668
ID สินค้าคงคลัง: EU048823
ผู้ผลิต: GL Automation
โมเดล: ID Scope
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 321
รหัสสินทรัพย์: smi83066
ID สินค้าคงคลัง: EU048827
ผู้ผลิต: GL Automation
โมเดล: ID Scope
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 322
รหัสสินทรัพย์: smi82978
ID สินค้าคงคลัง: EU155744
ผู้ผลิต: GL Automation
โมเดล: ID Scope
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 323
รหัสสินทรัพย์: smi83023
ID สินค้าคงคลัง: EU313822
ผู้ผลิต: GL Automation
โมเดล: ID Scope
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 324
รหัสสินทรัพย์: smi82746
ID สินค้าคงคลัง: EU155737
ผู้ผลิต: GL Automation
โมเดล: ID Scope
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 325
รหัสสินทรัพย์: smi83044
ID สินค้าคงคลัง: EU155748
ผู้ผลิต: GL Automation
โมเดล: ID Scope
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 326
รหัสสินทรัพย์: smi82802
ID สินค้าคงคลัง: EU155749
ผู้ผลิต: GL Automation
โมเดล: ID Scope
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 327
รหัสสินทรัพย์: smi82914
ID สินค้าคงคลัง: EU313736
ผู้ผลิต: GL Automation
โมเดล: ID Scope
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 328
รหัสสินทรัพย์: smi82834
ID สินค้าคงคลัง: EU313737
ผู้ผลิต: GL Automation
โมเดล: ID Scope
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 329
รหัสสินทรัพย์: smi83035
ID สินค้าคงคลัง: EU313905
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: 4156C
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 330
รหัสสินทรัพย์: smi82970
ID สินค้าคงคลัง: EU313921
ผู้ผลิต: Cascade Microtech, Inc.
โมเดล: REL-4800 Probe Station
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 331
รหัสสินทรัพย์: smi83047
ID สินค้าคงคลัง: EU155729
ผู้ผลิต: Micronics / Agilent/HP
โมเดล: 4155C
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 332
รหัสสินทรัพย์: smi83055
ID สินค้าคงคลัง: EU313915
ผู้ผลิต: Astrodesign
โมเดล:
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 333
รหัสสินทรัพย์: smi82969
ID สินค้าคงคลัง: EU313916
ผู้ผลิต: IR Labs
โมเดล: IREM-Ⅰ
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 334
รหัสสินทรัพย์: smi83003
ID สินค้าคงคลัง: EU313912
ผู้ผลิต: Tektronix
โมเดล: DPO7104
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 335
รหัสสินทรัพย์: smi82781
ID สินค้าคงคลัง: EU313917
ผู้ผลิต: MOSAID technologies (EPM Test)
โมเดล: MS4105
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 336
รหัสสินทรัพย์: smi82726
ID สินค้าคงคลัง: EU313906
ผู้ผลิต: Agilent
โมเดล: 41501B
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 337
รหัสสินทรัพย์: smi82866
ID สินค้าคงคลัง: EU313920
ผู้ผลิต: OMNIPHYSICS
โมเดล: SE-1000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 338
รหัสสินทรัพย์: smi82930
ID สินค้าคงคลัง: EU048819
ผู้ผลิต: OMNIPHYSICS
โมเดล: SE-1000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 339
รหัสสินทรัพย์: smi82964
ID สินค้าคงคลัง: EU313924
ผู้ผลิต: Signatone
โมเดล: CM200
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 340
รหัสสินทรัพย์: smi83061
ID สินค้าคงคลัง: EU313909
ผู้ผลิต: Keithley
โมเดล: 487
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 341
รหัสสินทรัพย์: smi82981
ID สินค้าคงคลัง: EU313907
ผู้ผลิต: Showa Electronics
โมเดล: 341
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 342
รหัสสินทรัพย์: smi82895
ID สินค้าคงคลัง: EU313908
ผู้ผลิต: Showa Electronics
โมเดล: 511-16
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 343
รหัสสินทรัพย์: smi83071
ID สินค้าคงคลัง: EU313910
ผู้ผลิต: Advantest
โมเดล: TR6846
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 344
รหัสสินทรัพย์: smi82714
ID สินค้าคงคลัง: EU313914
ผู้ผลิต: Dell
โมเดล: PowerEdge 750
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 345
รหัสสินทรัพย์: smi82709
ID สินค้าคงคลัง: EU313913
ผู้ผลิต: Dell
โมเดล: PowerEdge 750
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 346
รหัสสินทรัพย์: smi82753
ID สินค้าคงคลัง: EU313925
ผู้ผลิต: Dell
โมเดล: WHM / PRECISION 450
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 347
รหัสสินทรัพย์: smi82860
ID สินค้าคงคลัง: EU313926
ผู้ผลิต: Dell
โมเดล: DCTA / PRECISION T3500
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 348
รหัสสินทรัพย์: smi82647
ID สินค้าคงคลัง: EU313923
ผู้ผลิต: SUPER MICRO COMPUTER, INC
โมเดล: SuperServer6012P-6
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 349
รหัสสินทรัพย์: smi82775
ID สินค้าคงคลัง: EU313918
ผู้ผลิต: SUPER MICRO COMPUTER, INC
โมเดล: SuperServer6012P-6
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 350
รหัสสินทรัพย์: smi82635
ID สินค้าคงคลัง: EU313860
ผู้ผลิต: KLA-Tencor
โมเดล: AIT-FUSION
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 351
รหัสสินทรัพย์: smi82875
ID สินค้าคงคลัง: EU313866
ผู้ผลิต: KLA-Tencor
โมเดล: AIT-FUSION
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 352
รหัสสินทรัพย์: smi82727
ID สินค้าคงคลัง: EU155735
ผู้ผลิต: IAS / PerkinElmer
โมเดล: Expert / ELAN DRCII
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 353
รหัสสินทรัพย์: smi82935
ID สินค้าคงคลัง: EU313733
ผู้ผลิต: KLA-TENCOR
โมเดล: AIT-FUSION
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 354
รหัสสินทรัพย์: smi82751
ID สินค้าคงคลัง: EU313861
ผู้ผลิต: KLA-Tencor
โมเดล: AITUV
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 355
รหัสสินทรัพย์: smi82997
ID สินค้าคงคลัง: EU313862
ผู้ผลิต: KLA-Tencor
โมเดล: AITUV
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 356
รหัสสินทรัพย์: smi82716
ID สินค้าคงคลัง: EU155732
ผู้ผลิต: KLA-Tencor Corporation
โมเดล: SFS6420
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 357
รหัสสินทรัพย์: smi82778
ID สินค้าคงคลัง: EU155756
ผู้ผลิต: KLA-Tencor Corporation
โมเดล: SFS6420
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 358
รหัสสินทรัพย์: smi82983
ID สินค้าคงคลัง: EU155725
ผู้ผลิต: KLA-Tencor Corporation
โมเดล: SFS6420
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 359
รหัสสินทรัพย์: smi82965
ID สินค้าคงคลัง: EU313929
ผู้ผลิต: KLA-Tencor Corporation
โมเดล: SFS6420
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 360
รหัสสินทรัพย์: smi82767
ID สินค้าคงคลัง: EU313928
ผู้ผลิต: BEDE SCIENTIFIC INSTRUMENTS LTD
โมเดล: BEDEMETRIX-F
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 361
รหัสสินทรัพย์: smi82666
ID สินค้าคงคลัง: EU313870
ผู้ผลิต: KLA Tencor Corp
โมเดล: SFS6220
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 362
รหัสสินทรัพย์: smi82707
ID สินค้าคงคลัง: EU048804
ผู้ผลิต: KLA-Tencor Corporation.
โมเดล: SFS6220
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 363
รหัสสินทรัพย์: smi82677
ID สินค้าคงคลัง: EU313864
ผู้ผลิต: KLA-Tencor
โมเดล: AIT-1
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 364
รหัสสินทรัพย์: smi82837
ID สินค้าคงคลัง: EU313865
ผู้ผลิต: KLA-Tencor
โมเดล: AIT-1
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 365
รหัสสินทรัพย์: smi82663
ID สินค้าคงคลัง: EU313867
ผู้ผลิต: KLA-Tencor
โมเดล: AIT-1
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com