ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

200mm Wafer Fabrication Tools - All Lots (421 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 366
รหัสสินทรัพย์: smi82682
ID สินค้าคงคลัง: EU155728
ผู้ผลิต: KLA-Tencor Corporation
โมเดล: SFS6220
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 367
รหัสสินทรัพย์: smi82788
ID สินค้าคงคลัง: EU155733
ผู้ผลิต: Semiconductor Diagnostics, Inc.
โมเดล: SPV1050
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 368
รหัสสินทรัพย์: smi82988
ID สินค้าคงคลัง: EU155734
ผู้ผลิต: TECHNOS CO., LTD.
โมเดล: TREX620T
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 369
รหัสสินทรัพย์: smi82999
ID สินค้าคงคลัง: EU313863
ผู้ผลิต: KLA Tencor Corp
โมเดล: SFS7700M
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 370
รหัสสินทรัพย์: smi82992
ID สินค้าคงคลัง: EUAHOVNP1
ผู้ผลิต: Shel Lab
โมเดล: 1602
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 371
รหัสสินทรัพย์: smi83022
ID สินค้าคงคลัง: EU313900
ผู้ผลิต: Hitachi High-Technologies Corporation
โมเดล: FB-2000A
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 372
รหัสสินทรัพย์: smi82814
ID สินค้าคงคลัง: EU313902
ผู้ผลิต: Hitachi High-Technologies Corporation
โมเดล: HD-2000
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 373
รหัสสินทรัพย์: smi82909
ID สินค้าคงคลัง: EU048815
ผู้ผลิต: JEOL LTD
โมเดล: JSM-6700F
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 375
รหัสสินทรัพย์: smi82873
ID สินค้าคงคลัง: EU044833
ผู้ผลิต: SAMCO INC
โมเดล: RIE-10NR
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 377
รหัสสินทรัพย์: smi83020
ID สินค้าคงคลัง: EU313901
ผู้ผลิต: SURUGA SEIKI.CO
โมเดล: M205
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 379
รหัสสินทรัพย์: smi82881
ID สินค้าคงคลัง: EU048834
ผู้ผลิต: Nippon Scientific Corporation
โมเดล: ES371
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 380
รหัสสินทรัพย์: smi83001
ID สินค้าคงคลัง: EU044832
ผู้ผลิต: ORIENTAL GIKEN INC.
โมเดล: SE-900(S)
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 381
รหัสสินทรัพย์: smi82923
ID สินค้าคงคลัง: EU048829
ผู้ผลิต: Hitachi High-Technologies Corporation
โมเดล: E-1030
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 382
รหัสสินทรัพย์: smi82976
ID สินค้าคงคลัง: EU048830
ผู้ผลิต: Hitachi High-Technologies Corporation
โมเดล: E-1030
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 383
รหัสสินทรัพย์: smi82768
ID สินค้าคงคลัง: EU048836
ผู้ผลิต: KURABO INDUSTRIES LTD
โมเดล:
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 384
รหัสสินทรัพย์: smi82830
ID สินค้าคงคลัง: EU048837
ผู้ผลิต: Showa Electronics
โมเดล: 341
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 385
รหัสสินทรัพย์: smi82681
ID สินค้าคงคลัง: EU313869
ผู้ผลิต: Asyst
โมเดล: DA4200SI
วันที่: 0
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 386
รหัสสินทรัพย์: smi82636
ID สินค้าคงคลัง: EU048822
ผู้ผลิต: ASYST
โมเดล: DA4200SI
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 387
รหัสสินทรัพย์: smi82893
ID สินค้าคงคลัง: EU313868
ผู้ผลิต: Asyst
โมเดล: DA4200SI
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 388
รหัสสินทรัพย์: smi82724
ID สินค้าคงคลัง: EUAHWSR01
ผู้ผลิต: ASYST
โมเดล: DA4200SI
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 389
รหัสสินทรัพย์: smi82879
ID สินค้าคงคลัง: EU044835
ผู้ผลิต: Brooks
โมเดล: UL408S
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 390
รหัสสินทรัพย์: smi82799
ID สินค้าคงคลัง: EU313826
ผู้ผลิต: ETE
โมเดล: ETWT-8V
วันที่: 0
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 391
รหัสสินทรัพย์: smi82886
ID สินค้าคงคลัง: EU313927
ผู้ผลิต: ETE
โมเดล: ETWT-8V
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 392
รหัสสินทรัพย์: smi82986
ID สินค้าคงคลัง: EU155742
ผู้ผลิต: ETE
โมเดล: ETWT-8V
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 393
รหัสสินทรัพย์: smi82772
ID สินค้าคงคลัง: EU155727
ผู้ผลิต: ETE
โมเดล: ETWT-8V
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 394
รหัสสินทรัพย์: smi82984
ID สินค้าคงคลัง: EU155730
ผู้ผลิต: ETE
โมเดล: ETWT-8V
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 395
รหัสสินทรัพย์: smi82646
ID สินค้าคงคลัง: EU155754
ผู้ผลิต: ETE
โมเดล: ETWT-8V
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 396
รหัสสินทรัพย์: smi82653
ID สินค้าคงคลัง: EU155731
ผู้ผลิต: ETE
โมเดล: ETWT-8V
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 397
รหัสสินทรัพย์: smi82786
ID สินค้าคงคลัง: EU155780
ผู้ผลิต: ETE
โมเดล: ETWT-8V
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 398
รหัสสินทรัพย์: smi83033
ID สินค้าคงคลัง: EU313750
ผู้ผลิต: ETE
โมเดล: ETWT-8V
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 399
รหัสสินทรัพย์: smi82825
ID สินค้าคงคลัง: EU155723
ผู้ผลิต: FORTREND
โมเดล: F8225NF
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 400
รหัสสินทรัพย์: smi82864
ID สินค้าคงคลัง: EU155752
ผู้ผลิต: FORTREND
โมเดล: F8225NF
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 401
รหัสสินทรัพย์: smi82689
ID สินค้าคงคลัง: EU048805
ผู้ผลิต: FORTREND
โมเดล: F8225NF
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 402
รหัสสินทรัพย์: smi82810
ID สินค้าคงคลัง: EU155751
ผู้ผลิต: FORTREND
โมเดล: F8225NF
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 403
รหัสสินทรัพย์: smi82642
ID สินค้าคงคลัง: EU048821
ผู้ผลิต: FORTREND
โมเดล: F8225NF
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 404
รหัสสินทรัพย์: smi83024
ID สินค้าคงคลัง: EU155753
ผู้ผลิต: FORTREND
โมเดล: F8225NF
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 405
รหัสสินทรัพย์: smi82657
ID สินค้าคงคลัง: EU155779
ผู้ผลิต: FORTREND
โมเดล: F8225NF
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 406
รหัสสินทรัพย์: smi82937
ID สินค้าคงคลัง: EU048814
ผู้ผลิต: FORTREND
โมเดล: F8225NF
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 407
รหัสสินทรัพย์: smi82743
ID สินค้าคงคลัง: EU048838
ผู้ผลิต: FORTREND
โมเดล: F8225NF
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 408
รหัสสินทรัพย์: smi83009
ID สินค้าคงคลัง: EU155750
ผู้ผลิต: FORTREND
โมเดล: F8225NF
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 409
รหัสสินทรัพย์: smi82869
ID สินค้าคงคลัง: EU313746
ผู้ผลิต: Fortrend
โมเดล: F8225NF
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 410
รหัสสินทรัพย์: smi82960
ID สินค้าคงคลัง: EU313703
ผู้ผลิต: Hewlett Packard
โมเดล: E3101A
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 411
รหัสสินทรัพย์: smi82717
ID สินค้าคงคลัง: EU313704
ผู้ผลิต: Accretech
โมเดล: A-PM-90A
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 412
รหัสสินทรัพย์: smi82795
ID สินค้าคงคลัง: EU313705
ผู้ผลิต: Hewlett Packard
โมเดล: E3101A
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 413
รหัสสินทรัพย์: smi82885
ID สินค้าคงคลัง: EU313706
ผู้ผลิต: Accretech
โมเดล: A-PM-90A
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 414
รหัสสินทรัพย์: smi82975
ID สินค้าคงคลัง: EU313707
ผู้ผลิต: Hewlett Packard
โมเดล: E3101A
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 415
รหัสสินทรัพย์: smi83002
ID สินค้าคงคลัง: EU313708
ผู้ผลิต: Accretech
โมเดล: UF200
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 416
รหัสสินทรัพย์: smi82648
ID สินค้าคงคลัง: EU313709
ผู้ผลิต: Hewlett Packard
โมเดล: E3101A
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 417
รหัสสินทรัพย์: smi82917
ID สินค้าคงคลัง: EU313710
ผู้ผลิต: Accretech
โมเดล: A-PM-90A
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 418
รหัสสินทรัพย์: smi82996
ID สินค้าคงคลัง: EU313711
ผู้ผลิต: Agilent / Hewlett Packard
โมเดล: 4062UX
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com