ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

200mm Wafer Fabrication Tools - All Lots (421 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 5 6 7 8 [9]
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 419
รหัสสินทรัพย์: smi82708
ID สินค้าคงคลัง: EU313712
ผู้ผลิต: Accretech
โมเดล: A-PM-90A
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 420
รหัสสินทรัพย์: smi82813
ID สินค้าคงคลัง: EU313713
ผู้ผลิต: Agilent / Hewlett Packard
โมเดล: 4062UX
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 421
รหัสสินทรัพย์: smi82817
ID สินค้าคงคลัง: EU313714
ผู้ผลิต: Accretech
โมเดล: A-PM-90A
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 422
รหัสสินทรัพย์: smi82912
ID สินค้าคงคลัง: EU313715
ผู้ผลิต: Agilent / Hewlett Packard
โมเดล: 4062UX
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 423
รหัสสินทรัพย์: smi83010
ID สินค้าคงคลัง: EU313716
ผู้ผลิต: Accretech
โมเดล: A-PM-90A
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 424
รหัสสินทรัพย์: smi82949
ID สินค้าคงคลัง: EU313717
ผู้ผลิต: Agilent / Hewlett Packard
โมเดล: 4062UX
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 425
รหัสสินทรัพย์: smi82688
ID สินค้าคงคลัง: EU313718
ผู้ผลิต: Accretech
โมเดล: A-PM-90A
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 426
รหัสสินทรัพย์: smi82776
ID สินค้าคงคลัง: EU313719
ผู้ผลิต: Hewlett Packard
โมเดล: E3101A
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 427
รหัสสินทรัพย์: smi82968
ID สินค้าคงคลัง: EU313720
ผู้ผลิต: Accretech
โมเดล: A-PM-90A
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 428
รหัสสินทรัพย์: smi82846
ID สินค้าคงคลัง: EU313721
ผู้ผลิต: Agilent / Hewlett Packard
โมเดล: 4062UX
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 429
รหัสสินทรัพย์: smi82962
ID สินค้าคงคลัง: EU313722
ผู้ผลิต: Accretech
โมเดล: A-PM-90A
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 430
รหัสสินทรัพย์: smi82791
ID สินค้าคงคลัง: EU048826
ผู้ผลิต: Wentworth
โมเดล: Model Compass-100
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 431
รหัสสินทรัพย์: smi83049
ID สินค้าคงคลัง: EU155776
ผู้ผลิต: Hewlett Packard
โมเดล: 4062UX
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 432
รหัสสินทรัพย์: smi82906
ID สินค้าคงคลัง: EU155775
ผู้ผลิต: Accretech
โมเดล: A-PM-90A
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 433
รหัสสินทรัพย์: smi83041
ID สินค้าคงคลัง: EU048825
ผู้ผลิต: Applied Precision
โมเดล: PRV2
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 434
รหัสสินทรัพย์: smi83027
ID สินค้าคงคลัง: EUAHQAB22
ผู้ผลิต: Accretech
โมเดล: A-PM-90A
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 435
รหัสสินทรัพย์: smi82685
ID สินค้าคงคลัง: EUAHQAC02
ผู้ผลิต: Hewlett Packard
โมเดล: 4062UX
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 436
รหัสสินทรัพย์: smi83065
ID สินค้าคงคลัง: EU313899
ผู้ผลิต: Fischione Instruments
โมเดล: 1020
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 437
รหัสสินทรัพย์: smi82731
ID สินค้าคงคลัง: EU313903
ผู้ผลิต: HEWLETT PACKARD
โมเดล: 34401A
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 438
รหัสสินทรัพย์: smi82721
ID สินค้าคงคลัง: EU313904
ผู้ผลิต: Tektronix
โมเดล: DTS694C
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
ไม่มีรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 500
รหัสสินทรัพย์: smi83408
ID สินค้าคงคลัง: EUAH333123
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: ขายโดยการเจรจาต่อรอง
ที่ตั้ง: Nishiwaki, Japan
จำนวน: 1
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 [9]
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com