ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Federal Mogul Metalworking and Facility Equipment Available Now - All Lots (16 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 101
รหัสสินทรัพย์: wa53507
ID สินค้าคงคลัง: E85
ผู้ผลิต: Kinetico
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 102
รหัสสินทรัพย์: wa53508
ID สินค้าคงคลัง: FMionizer
ผู้ผลิต: Kinetico
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 103
รหัสสินทรัพย์: wa53506
ID สินค้าคงคลัง: Fmsludge
ผู้ผลิต: Kinetico
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 104
รหัสสินทรัพย์: rmo9783
ID สินค้าคงคลัง: E-47
ผู้ผลิต: Klockner DESMA
โมเดล:
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 105
รหัสสินทรัพย์: pre3622
ID สินค้าคงคลัง: E-108
ผู้ผลิต: Erie
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 106
รหัสสินทรัพย์: rth1349
ID สินค้าคงคลัง: E-231
ผู้ผลิต: Meikle
โมเดล: AUTOFORM 3.3/3.8
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 107
รหัสสินทรัพย์: rmo9787
ID สินค้าคงคลัง: E-177
ผู้ผลิต: Triad-Wabash
โมเดล: TR-60-4C-AU
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 108
รหัสสินทรัพย์: mxt2114
ID สินค้าคงคลัง: E196
ผู้ผลิต: P RONCI
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 109
รหัสสินทรัพย์: rmo9785
ID สินค้าคงคลัง: FME222
ผู้ผลิต: Klockner DESMA
โมเดล: 968.400T
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 110
รหัสสินทรัพย์: rmo9788
ID สินค้าคงคลัง: E228
ผู้ผลิต: Klockner DESMA
โมเดล: 968.400T
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 111
รหัสสินทรัพย์: rmo9784
ID สินค้าคงคลัง: E229
ผู้ผลิต: Klockner DESMA
โมเดล: 968.400T
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 112
รหัสสินทรัพย์: rmo9786
ID สินค้าคงคลัง: E209
ผู้ผลิต: Klockner DESMA
โมเดล: 968.400T
วันที่: 1993
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 113
รหัสสินทรัพย์: ch43370
ID สินค้าคงคลัง: E120
ผู้ผลิต: Carrier
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 114
รหัสสินทรัพย์: xks18280
ID สินค้าคงคลัง: E-29
ผู้ผลิต: Unitek Equipment
โมเดล: 9-002-001
วันที่: 2001
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 115
รหัสสินทรัพย์: pre3623
ID สินค้าคงคลัง: E-230
ผู้ผลิต: Summerton
โมเดล: V88
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 116
รหัสสินทรัพย์: re82395
ID สินค้าคงคลัง: E-195
ผู้ผลิต: Pentastar
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tepotzotlan, Mexico
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com