ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

RCC, Roads Contractor Company Limited Online Auction - Sale 2 - Namibia - All Lots (175 Lots)

Online auction of redundant road construction machinery

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: cnm19214
ID สินค้าคงคลัง: ZA55002
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D7G
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: cnm19215
ID สินค้าคงคลัง: ZA55003
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: FD20 Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: cnm19216
ID สินค้าคงคลัง: ZA55004
ผู้ผลิต: New Holland
โมเดล: D180, Burnt Out, Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: cnm19208
ID สินค้าคงคลัง: ZA55005
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: FD20
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: cnm19211
ID สินค้าคงคลัง: ZA55006
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: FD20 Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: cnm19213
ID สินค้าคงคลัง: ZA55007
ผู้ผลิต: Cat
โมเดล: D7G, Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: cnm19207
ID สินค้าคงคลัง: ZA55008
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D7G, Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: cnm19212
ID สินค้าคงคลัง: ZA55009
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: FD20, Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: cnm19210
ID สินค้าคงคลัง: ZA55010
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: D7G
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: loa2278
ID สินค้าคงคลัง: ZA55014
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 966C Stripped Front End
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: loa2283
ID สินค้าคงคลัง: ZA55015
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 950, Stripped Front End
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: trd2827
ID สินค้าคงคลัง: ZA55017
ผู้ผลิต: Cameco
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: trd2820
ID สินค้าคงคลัง: ZA55018
ผู้ผลิต: Cameco
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: trd2818
ID สินค้าคงคลัง: ZA55019
ผู้ผลิต: Cameco
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: roa2322
ID สินค้าคงคลัง: ZA55020
ผู้ผลิต: Mc Gray
โมเดล: Stripped Tow Behind Grid
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: roa2321
ID สินค้าคงคลัง: ZA55021
ผู้ผลิต: Mc Gray
โมเดล: Stripped Tow Behind Grid
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: roa2324
ID สินค้าคงคลัง: ZA55022
ผู้ผลิต: Mc Gray
โมเดล: Stripped Tow Behind Grid
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: trl2136
ID สินค้าคงคลัง: ZA55023
ผู้ผลิต: Bitumen
โมเดล: Tanker
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: grd2168
ID สินค้าคงคลัง: ZA55024
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: Stripped 140G
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: grd2162
ID สินค้าคงคลัง: ZA55025
ผู้ผลิต: Galion
โมเดล: 850 Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: grd2161
ID สินค้าคงคลัง: ZA55026
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: FG85A Series B Stripped Articulated
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: grd2167
ID สินค้าคงคลัง: ZA55027
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 120G
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: grd2181
ID สินค้าคงคลัง: ZA55028
ผู้ผลิต: Galion
โมเดล: 830 Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: grd2146
ID สินค้าคงคลัง: ZA55029
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 120G Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: grd2163
ID สินค้าคงคลัง: ZA55030
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: FG 70 B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: grd2186
ID สินค้าคงคลัง: ZA55031
ผู้ผลิต: Galion
โมเดล: 830 Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: grd2140
ID สินค้าคงคลัง: ZA55032
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 140G Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: grd2188
ID สินค้าคงคลัง: ZA55033
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: FG 85A Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: grd2172
ID สินค้าคงคลัง: ZA55034
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: FG 85A Articulated Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: grd2138
ID สินค้าคงคลัง: ZA55035
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 120G Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: grd2137
ID สินค้าคงคลัง: ZA55036
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 140G Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: grd2170
ID สินค้าคงคลัง: ZA55037
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 120G
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: grd2139
ID สินค้าคงคลัง: ZA55038
ผู้ผลิต: Caterpillar
โมเดล: 120G
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: grd2164
ID สินค้าคงคลัง: ZA55040
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: FG 85A Series B Articulated
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: cnm19202
ID สินค้าคงคลัง: ZA55041
ผู้ผลิต: Fiat
โมเดล: FD20 Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: xjx137316
ID สินค้าคงคลัง: ZA55042
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Cabstar Drop Side
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: roa2323
ID สินค้าคงคลัง: ZA55043
ผู้ผลิต: Ingersoll Rand
โมเดล: ABG RTR220, 8 Wheel Pneumatic
วันที่: 1995
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: xjx137290
ID สินค้าคงคลัง: ZA55044
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: CM10 FHS, 6 Ton, Stripped Diesel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: xjx137318
ID สินค้าคงคลัง: ZA55045
ผู้ผลิต: Mercedes-Benz
โมเดล: Stripped
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: xjx137284
ID สินค้าคงคลัง: ZA55046
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Diesel Cabstar Drop Side
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: xjx137299
ID สินค้าคงคลัง: ZA55047
ผู้ผลิต: Mercedes-Benz
โมเดล: Accident Damaged 1113 Drop Side Crane
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: xjx137309
ID สินค้าคงคลัง: ZA55048
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: CW41 Diesel Concrete Mixer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: wa62071
ID สินค้าคงคลัง: ZA55049
ผู้ผลิต: Mercedes-Benz
โมเดล: 2624 Water
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: wa62075
ID สินค้าคงคลัง: ZA55051
ผู้ผลิต: MAN
โมเดล: Water
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: xjx137275
ID สินค้าคงคลัง: ZA55052
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: CM10, 6 Ton, Diesel
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: xjx137289
ID สินค้าคงคลัง: ZA55053
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล: Stripped SBR
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: wa62074
ID สินค้าคงคลัง: ZA55055
ผู้ผลิต: Mercedes-Benz
โมเดล: Stripped 2624, 6 x 4 Water
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: wa62068
ID สินค้าคงคลัง: ZA55056
ผู้ผลิต: Mercedes-Benz
โมเดล: Stripped 2624, 6 x 4 Water
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: xjx137315
ID สินค้าคงคลัง: ZA55057
ผู้ผลิต: Mercedes-Benz
โมเดล: Stripped 1013 Drop Side
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 58
รหัสสินทรัพย์: xjx137287
ID สินค้าคงคลัง: ZA55058
ผู้ผลิต: Nissan
โมเดล: Accident Damaged Drop Side Truck
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Windhoek, Khomas, Namibia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com