ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Metro-Style Rack

การประมูลแบบออนไลน์ที่แสดงลักษณะ: ล็อตเดียว
ยี่ห้อ และ รุ่น:
ส่วนของการขาย บางส่วนของการขาย: Intel F17 Employee Auction
รายการที่: 292 | รหัสสินทรัพย์: ofo213492 | ID สินค้าคงคลัง: EMPSALE24x2
This item may still be for sale
You can enquire about its availability by contacting us on:
Tel: +1 650-759-6338
Alternatively, subscribe to alerts so we can keep you informed about similar items in the future.
Bidding open: 16 ธ.ค. 2015 7:00 PST
Bidding closes: 18 ธ.ค. 2015 7:00 PST
คำอธิบาย: 42"W x 30"D
จำนวน: ล็อตของ 1
ที่ตั้ง: Hudson, MA
ดูตัวอย่างของการตรวจสอบอย่างละเอียด:

By Appointment Only

หมายเหตุการลบ:

By Appointment Only

Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com