ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Unused Lab Equipment (Ultra Low-Temp Freezers, Centrifuges, Vacuum Ovens, and more) - All Lots (24 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: bio293629
ID สินค้าคงคลัง: RSFS49
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: 6000I
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: bio293630
ID สินค้าคงคลัง: RSFS50
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: 6000I
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: bio293639
ID สินค้าคงคลัง: RSFS51
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: PL6500
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: bio293637
ID สินค้าคงคลัง: RSFS52
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: 88300V Forma 300 ULT
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: bio293645
ID สินค้าคงคลัง: RSFS53
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: VT6060M
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: bio293636
ID สินค้าคงคลัง: RSFS54
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: 370
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: bio293638
ID สินค้าคงคลัง: RSFS55
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Jewett GPR
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: bio293625
ID สินค้าคงคลัง: RSFS56
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Sorvall Legend XT
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: bio293624
ID สินค้าคงคลัง: RSFS57
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Revco 400
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: bio293641
ID สินค้าคงคลัง: RSFS58
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Heracell 240 I
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: bio293633
ID สินค้าคงคลัง: RSFS59
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: 1149
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: bio293644
ID สินค้าคงคลัง: RSFS60
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: 1149
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: bio293626
ID สินค้าคงคลัง: RSFS61
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: 1149
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: bio293647
ID สินค้าคงคลัง: RSFS62
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Revco GPR
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: bio293627
ID สินค้าคงคลัง: RSFS63
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Forma SCI
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: bio293642
ID สินค้าคงคลัง: RSFS64
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Revco 400
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: bio293640
ID สินค้าคงคลัง: RSFS65
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Revco 500 ULT
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: bio293632
ID สินค้าคงคลัง: RSFS66
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Revco 500 ULT
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: bio293634
ID สินค้าคงคลัง: RSFS67
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Revco 500 ULT
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: bio293646
ID สินค้าคงคลัง: RSFS68
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Revco 500 ULT
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: bio293631
ID สินค้าคงคลัง: RSFS69
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Fcrma 600
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: bio293628
ID สินค้าคงคลัง: RSFS70
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Revco GPR REL5004W
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: bio293635
ID สินค้าคงคลัง: RSFS71
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: SPD1010
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: bio293643
ID สินค้าคงคลัง: RSFS72
ผู้ผลิต: ThermoFisher
โมเดล: Revco 700 ULT
วันที่: 2013
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: AirMarket Warehouse, 22, Loyang Lane, Singapore
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com