ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Live Warehouse Auction At Montague Gardens, Cape Town, South Africa - All Lots (282 Lots)

Warehouse live auction

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 [2] 3 4 5 6
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: wur2363
ID สินค้าคงคลัง: ZA020330
ผู้ผลิต: Euro Power
โมเดล: EP2500
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: wur2376
ID สินค้าคงคลัง: ZA020331
ผู้ผลิต: Carver
โมเดล: PX850
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: csp2453
ID สินค้าคงคลัง: ZA020332
ผู้ผลิต: Global Tec
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: pri2512
ID สินค้าคงคลัง: ZA020333
ผู้ผลิต: Lexmark
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: pri2514
ID สินค้าคงคลัง: ZA020334
ผู้ผลิต: Lexmark
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: csp2452
ID สินค้าคงคลัง: ZA020335
ผู้ผลิต: Pentium
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: pri2515
ID สินค้าคงคลัง: ZA020336
ผู้ผลิต: Brisa
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 58
รหัสสินทรัพย์: pri2513
ID สินค้าคงคลัง: ZA020337
ผู้ผลิต: Lexmark
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 59
รหัสสินทรัพย์: oki4196
ID สินค้าคงคลัง: ZA020338
ผู้ผลิต: Redbull
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 60
รหัสสินทรัพย์: pr92177
ID สินค้าคงคลัง: ZA020339
ผู้ผลิต: Acer
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 61
รหัสสินทรัพย์: aot9672
ID สินค้าคงคลัง: ZA020340
ผู้ผลิต: Trackscan
โมเดล: 250R
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 62
รหัสสินทรัพย์: aot9675
ID สินค้าคงคลัง: ZA020341
ผู้ผลิต: Super X
โมเดล: CX 2300
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 63
รหัสสินทรัพย์: cot14782
ID สินค้าคงคลัง: ZA020342
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 64
รหัสสินทรัพย์: cot14771
ID สินค้าคงคลัง: ZA020343
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 11
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 65
รหัสสินทรัพย์: cot14794
ID สินค้าคงคลัง: ZA020344
ผู้ผลิต: Sensation
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 66
รหัสสินทรัพย์: wur2377
ID สินค้าคงคลัง: ZA020345
ผู้ผลิต: Eurorack
โมเดล: UB222FX
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 67
รหัสสินทรัพย์: cot14784
ID สินค้าคงคลัง: ZA020346
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 6
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 68
รหัสสินทรัพย์: wur2368
ID สินค้าคงคลัง: ZA020347
ผู้ผลิต: Hybrid
โมเดล: A5000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 69
รหัสสินทรัพย์: pot5706
ID สินค้าคงคลัง: ZA020348
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 3
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 70
รหัสสินทรัพย์: cot14791
ID สินค้าคงคลัง: ZA020349
ผู้ผลิต: Chauvet
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 71
รหัสสินทรัพย์: wur2374
ID สินค้าคงคลัง: ZA020350
ผู้ผลิต: Devon
โมเดล: DN - X 1500
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 72
รหัสสินทรัพย์: wur2369
ID สินค้าคงคลัง: ZA020351
ผู้ผลิต: Thunder Bird
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 73
รหัสสินทรัพย์: wur2375
ID สินค้าคงคลัง: ZA020352
ผู้ผลิต: Carver
โมเดล: PX850
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 74
รหัสสินทรัพย์: wur2364
ID สินค้าคงคลัง: ZA020353
ผู้ผลิต: Pioneer
โมเดล: CDJ - 100S
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 75
รหัสสินทรัพย์: wur2366
ID สินค้าคงคลัง: ZA020354
ผู้ผลิต: Euro Power
โมเดล: EP - 1500
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 76
รหัสสินทรัพย์: wur2365
ID สินค้าคงคลัง: ZA020355
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 6
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 77
รหัสสินทรัพย์: wur2373
ID สินค้าคงคลัง: ZA020356
ผู้ผลิต: Trackscan
โมเดล: 250 R
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 78
รหัสสินทรัพย์: apl1796
ID สินค้าคงคลัง: ZA020357
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 3
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 79
รหัสสินทรัพย์: wur2372
ID สินค้าคงคลัง: ZA020358
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 6
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 80
รหัสสินทรัพย์: wur2370
ID สินค้าคงคลัง: ZA020359
ผู้ผลิต: Chauvet
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 81
รหัสสินทรัพย์: csp2449
ID สินค้าคงคลัง: ZA020360
ผู้ผลิต: Global Tech
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 82
รหัสสินทรัพย์: wur2371
ID สินค้าคงคลัง: ZA020361
ผู้ผลิต: Pioneer
โมเดล: CDJ 1005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 83
รหัสสินทรัพย์: aot9674
ID สินค้าคงคลัง: ZA020362
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 84
รหัสสินทรัพย์: cmp47710
ID สินค้าคงคลัง: ZA020363
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 85
รหัสสินทรัพย์: age5058
ID สินค้าคงคลัง: ZA020364
ผู้ผลิต: The Winner
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 86
รหัสสินทรัพย์: age5056
ID สินค้าคงคลัง: ZA020365
ผู้ผลิต: The Winner
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 87
รหัสสินทรัพย์: age5060
ID สินค้าคงคลัง: ZA020366
ผู้ผลิต: Chauvet
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 88
รหัสสินทรัพย์: age5062
ID สินค้าคงคลัง: ZA020367
ผู้ผลิต: Chauvet
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 89
รหัสสินทรัพย์: age5064
ID สินค้าคงคลัง: ZA020368
ผู้ผลิต: Scorpion
โมเดล: 55RG64
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 90
รหัสสินทรัพย์: age5057
ID สินค้าคงคลัง: ZA020369
ผู้ผลิต: Scorpion
โมเดล: 55RG64
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 91
รหัสสินทรัพย์: age5059
ID สินค้าคงคลัง: ZA020370
ผู้ผลิต: Power Flash
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 92
รหัสสินทรัพย์: age5061
ID สินค้าคงคลัง: ZA020371
ผู้ผลิต: Power Flash
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 93
รหัสสินทรัพย์: oki4188
ID สินค้าคงคลัง: ZA020372
ผู้ผลิต: Redbull
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 94
รหัสสินทรัพย์: oki4201
ID สินค้าคงคลัง: ZA020373
ผู้ผลิต: Olmeca
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 95
รหัสสินทรัพย์: cot14763
ID สินค้าคงคลัง: ZA020374
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 4
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 96
รหัสสินทรัพย์: cot14780
ID สินค้าคงคลัง: ZA020375
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 3
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 97
รหัสสินทรัพย์: age5063
ID สินค้าคงคลัง: ZA020376
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 98
รหัสสินทรัพย์: wsn12241
ID สินค้าคงคลัง: ZA020377
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 99
รหัสสินทรัพย์: cot14762
ID สินค้าคงคลัง: ZA020378
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 3
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 100
รหัสสินทรัพย์: wsn12245
ID สินค้าคงคลัง: ZA020379
ผู้ผลิต: Inox
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
1 [2] 3 4 5 6
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com