ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Live Warehouse Auction At Montague Gardens, Cape Town, South Africa - All Lots (282 Lots)

Warehouse live auction

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 [3] 4 5 6
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 101
รหัสสินทรัพย์: wsn12252
ID สินค้าคงคลัง: ZA020380
ผู้ผลิต: Franke
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 3
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 102
รหัสสินทรัพย์: wsn12248
ID สินค้าคงคลัง: ZA020381
ผู้ผลิต: Cam Africa
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 103
รหัสสินทรัพย์: wsn12251
ID สินค้าคงคลัง: ZA020382
ผู้ผลิต: Cam Africa
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 104
รหัสสินทรัพย์: ptz2423
ID สินค้าคงคลัง: ZA020383
ผู้ผลิต: Easiglaze
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 105
รหัสสินทรัพย์: ptz2424
ID สินค้าคงคลัง: ZA020384
ผู้ผลิต: Accent
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 9
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 106
รหัสสินทรัพย์: xks18323
ID สินค้าคงคลัง: ZA020385
ผู้ผลิต: Pro Max
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 107
รหัสสินทรัพย์: hea2755
ID สินค้าคงคลัง: ZA020386
ผู้ผลิต: Kwikot
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 108
รหัสสินทรัพย์: bo254363
ID สินค้าคงคลัง: ZA020387
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 109
รหัสสินทรัพย์: bo254362
ID สินค้าคงคลัง: ZA020388
ผู้ผลิต: Cobra
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 110
รหัสสินทรัพย์: foz2559
ID สินค้าคงคลัง: ZA020389
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 111
รหัสสินทรัพย์: foz2560
ID สินค้าคงคลัง: ZA020390
ผู้ผลิต: Watex
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 112
รหัสสินทรัพย์: ptz2425
ID สินค้าคงคลัง: ZA020391
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 113
รหัสสินทรัพย์: bo254367
ID สินค้าคงคลัง: ZA020392
ผู้ผลิต: Various
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 10
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 114
รหัสสินทรัพย์: bo254368
ID สินค้าคงคลัง: ZA020393
ผู้ผลิต: Various
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 115
รหัสสินทรัพย์: bo254365
ID สินค้าคงคลัง: ZA020394
ผู้ผลิต: X-ccessories
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 116
รหัสสินทรัพย์: bo254364
ID สินค้าคงคลัง: ZA020395
ผู้ผลิต: Vaal
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 117
รหัสสินทรัพย์: bo254373
ID สินค้าคงคลัง: ZA020396
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 118
รหัสสินทรัพย์: bo254371
ID สินค้าคงคลัง: ZA020397
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 119
รหัสสินทรัพย์: bo254372
ID สินค้าคงคลัง: ZA020398
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 120
รหัสสินทรัพย์: bo254370
ID สินค้าคงคลัง: ZA020399
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 121
รหัสสินทรัพย์: poh4538
ID สินค้าคงคลัง: ZA020400
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 122
รหัสสินทรัพย์: ptz2422
ID สินค้าคงคลัง: ZA020401
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 123
รหัสสินทรัพย์: foz2562
ID สินค้าคงคลัง: ZA020402
ผู้ผลิต: Accent
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 124
รหัสสินทรัพย์: foz2561
ID สินค้าคงคลัง: ZA020403
ผู้ผลิต: Accent
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 125
รหัสสินทรัพย์: foz2564
ID สินค้าคงคลัง: ZA020404
ผู้ผลิต: Plumbeasy
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 126
รหัสสินทรัพย์: cot14775
ID สินค้าคงคลัง: ZA020405
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 127
รหัสสินทรัพย์: cot14776
ID สินค้าคงคลัง: ZA020406
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 128
รหัสสินทรัพย์: cot14787
ID สินค้าคงคลัง: ZA020407
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 129
รหัสสินทรัพย์: cot14786
ID สินค้าคงคลัง: ZA020408
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 130
รหัสสินทรัพย์: cot14790
ID สินค้าคงคลัง: ZA020409
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 131
รหัสสินทรัพย์: cot14770
ID สินค้าคงคลัง: ZA020410
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 132
รหัสสินทรัพย์: cot14795
ID สินค้าคงคลัง: ZA020411
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 133
รหัสสินทรัพย์: cot14766
ID สินค้าคงคลัง: ZA020412
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 134
รหัสสินทรัพย์: cot14781
ID สินค้าคงคลัง: ZA020413
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 135
รหัสสินทรัพย์: maz2892
ID สินค้าคงคลัง: ZA020414
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 136
รหัสสินทรัพย์: wsn12246
ID สินค้าคงคลัง: ZA020415
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 3
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 137
รหัสสินทรัพย์: stp3634
ID สินค้าคงคลัง: ZA020416
ผู้ผลิต: Figoal
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 138
รหัสสินทรัพย์: stp3635
ID สินค้าคงคลัง: ZA020417
ผู้ผลิต: Garden Master
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 5
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 139
รหัสสินทรัพย์: wsn12243
ID สินค้าคงคลัง: ZA020418
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 140
รหัสสินทรัพย์: stp3633
ID สินค้าคงคลัง: ZA020419
ผู้ผลิต: Garden Master
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 141
รหัสสินทรัพย์: wsn12242
ID สินค้าคงคลัง: ZA020420
ผู้ผลิต: Puma
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 142
รหัสสินทรัพย์: aot9673
ID สินค้าคงคลัง: ZA020421
ผู้ผลิต: Samsung
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 143
รหัสสินทรัพย์: cot14779
ID สินค้าคงคลัง: ZA020422
ผู้ผลิต: Various
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 144
รหัสสินทรัพย์: hea2756
ID สินค้าคงคลัง: ZA020423
ผู้ผลิต: Elements
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 3
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 145
รหัสสินทรัพย์: cov2048
ID สินค้าคงคลัง: ZA020424
ผู้ผลิต: Alva
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 146
รหัสสินทรัพย์: bo254374
ID สินค้าคงคลัง: ZA020425
ผู้ผลิต: Various
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 147
รหัสสินทรัพย์: hea2757
ID สินค้าคงคลัง: ZA020426
ผู้ผลิต: Elements
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 148
รหัสสินทรัพย์: hea2759
ID สินค้าคงคลัง: ZA020427
ผู้ผลิต: Elements
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 6
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 149
รหัสสินทรัพย์: hea2765
ID สินค้าคงคลัง: ZA020428
ผู้ผลิต: Elements
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 150
รหัสสินทรัพย์: hea2751
ID สินค้าคงคลัง: ZA020429
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
1 2 [3] 4 5 6
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com