ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Live Warehouse Auction At Montague Gardens, Cape Town, South Africa - All Lots (282 Lots)

Warehouse live auction

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 2 3 4 [5] 6
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 201
รหัสสินทรัพย์: bov16261
ID สินค้าคงคลัง: ZA020480
ผู้ผลิต: Devy
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 202
รหัสสินทรัพย์: bo254375
ID สินค้าคงคลัง: ZA020481
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 203
รหัสสินทรัพย์: bo254369
ID สินค้าคงคลัง: ZA020482
ผู้ผลิต: Grip
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 204
รหัสสินทรัพย์: bo254366
ID สินค้าคงคลัง: ZA020483
ผู้ผลิต: Master Craft
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 205
รหัสสินทรัพย์: cor6889
ID สินค้าคงคลัง: ZA020484
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 206
รหัสสินทรัพย์: cor6888
ID สินค้าคงคลัง: ZA020485
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 207
รหัสสินทรัพย์: xjb27418
ID สินค้าคงคลัง: ZA020486
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 208
รหัสสินทรัพย์: xjb27421
ID สินค้าคงคลัง: ZA020487
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 209
รหัสสินทรัพย์: xjb27420
ID สินค้าคงคลัง: ZA020488
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 210
รหัสสินทรัพย์: xjb27419
ID สินค้าคงคลัง: ZA020489
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 211
รหัสสินทรัพย์: wtd75416
ID สินค้าคงคลัง: ZA020490
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 212
รหัสสินทรัพย์: ch12217
ID สินค้าคงคลัง: ZA020491
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 213
รหัสสินทรัพย์: tab2324
ID สินค้าคงคลัง: ZA020492
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 214
รหัสสินทรัพย์: prn2470
ID สินค้าคงคลัง: ZA020493
ผู้ผลิต: Data Max
โมเดล: M - Class
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 215
รหัสสินทรัพย์: prn2469
ID สินค้าคงคลัง: ZA020494
ผู้ผลิต: Citizen
โมเดล: CLP-7202e
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 216
รหัสสินทรัพย์: prn2468
ID สินค้าคงคลัง: ZA020495
ผู้ผลิต: Data Max
โมเดล: M - Class
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 217
รหัสสินทรัพย์: hea2764
ID สินค้าคงคลัง: ZA020496
ผู้ผลิต: Elements
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 218
รหัสสินทรัพย์: po12047
ID สินค้าคงคลัง: ZA020497
ผู้ผลิต: Ryobi
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 219
รหัสสินทรัพย์: wdb2156
ID สินค้าคงคลัง: ZA020498
ผู้ผลิต: Ryobi
โมเดล: CD - 18
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 220
รหัสสินทรัพย์: wdb2155
ID สินค้าคงคลัง: ZA020499
ผู้ผลิต: Ryobi
โมเดล: CD - 18
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 221
รหัสสินทรัพย์: wty5395
ID สินค้าคงคลัง: ZA020500
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 222
รหัสสินทรัพย์: wty5397
ID สินค้าคงคลัง: ZA020501
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 223
รหัสสินทรัพย์: wty5396
ID สินค้าคงคลัง: ZA020502
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 224
รหัสสินทรัพย์: wts19890
ID สินค้าคงคลัง: ZA020503
ผู้ผลิต: BMW
โมเดล: 320 D 3 Series
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 225
รหัสสินทรัพย์: wts19893
ID สินค้าคงคลัง: ZA020504
ผู้ผลิต: VW
โมเดล: Polo TDI
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 226
รหัสสินทรัพย์: wts19892
ID สินค้าคงคลัง: ZA020505
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: Hilux
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 227
รหัสสินทรัพย์: cot14768
ID สินค้าคงคลัง: ZA020506
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 6
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 228
รหัสสินทรัพย์: wts19891
ID สินค้าคงคลัง: ZA020507
ผู้ผลิต: HP
โมเดล: Desk Jet 1280
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 229
รหัสสินทรัพย์: pri2517
ID สินค้าคงคลัง: ZA020508
ผู้ผลิต: Canon
โมเดล: IP 4200
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 230
รหัสสินทรัพย์: pri2516
ID สินค้าคงคลัง: ZA020509
ผู้ผลิต: Canon
โมเดล: MP 160
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 231
รหัสสินทรัพย์: aot9676
ID สินค้าคงคลัง: ZA020510
ผู้ผลิต: Proline
โมเดล: PLF 700 AX
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 232
รหัสสินทรัพย์: pri2518
ID สินค้าคงคลัง: ZA020511
ผู้ผลิต: Epson
โมเดล: C79
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 233
รหัสสินทรัพย์: csp2457
ID สินค้าคงคลัง: ZA020512
ผู้ผลิต: Pentium
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 234
รหัสสินทรัพย์: csp2458
ID สินค้าคงคลัง: ZA020513
ผู้ผลิต: AMD
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 235
รหัสสินทรัพย์: csp2454
ID สินค้าคงคลัง: ZA020514
ผู้ผลิต: Intel
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 236
รหัสสินทรัพย์: csp2456
ID สินค้าคงคลัง: ZA020515
ผู้ผลิต: Intel
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 237
รหัสสินทรัพย์: csp2455
ID สินค้าคงคลัง: ZA020516
ผู้ผลิต: Intel
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 238
รหัสสินทรัพย์: poh4539
ID สินค้าคงคลัง: ZA020517
ผู้ผลิต: Mortel
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 239
รหัสสินทรัพย์: ke22011
ID สินค้าคงคลัง: ZA020518
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 240
รหัสสินทรัพย์: ch12230
ID สินค้าคงคลัง: ZA020519
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 241
รหัสสินทรัพย์: ch12222
ID สินค้าคงคลัง: ZA020520
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 242
รหัสสินทรัพย์: ch12228
ID สินค้าคงคลัง: ZA020521
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 243
รหัสสินทรัพย์: ch12225
ID สินค้าคงคลัง: ZA020522
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 244
รหัสสินทรัพย์: ch12223
ID สินค้าคงคลัง: ZA020523
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 245
รหัสสินทรัพย์: ch12229
ID สินค้าคงคลัง: ZA020524
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 246
รหัสสินทรัพย์: ch12221
ID สินค้าคงคลัง: ZA020525
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 247
รหัสสินทรัพย์: ch12226
ID สินค้าคงคลัง: ZA020526
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 248
รหัสสินทรัพย์: ch12227
ID สินค้าคงคลัง: ZA020527
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 249
รหัสสินทรัพย์: ch12224
ID สินค้าคงคลัง: ZA020528
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
รายการ: 2
 
 
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 250
รหัสสินทรัพย์: cot14796
ID สินค้าคงคลัง: ZA020529
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบยกมือ
ที่ตั้ง: Warehouse, Montague Gardens, South Africa
จำนวน: 1
 
 
1 2 3 4 [5] 6
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com