ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

BioPharma Equipment Market #470 Europe Featuring Biotech Lab, Pharmaceutical Processing and Medical Assets - All Lots (353 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2 3 4 5 6 7 8
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 100
รหัสสินทรัพย์: ana2177
ID สินค้าคงคลัง: EU372021
ผู้ผลิต: Millipore
โมเดล: Guava easyCyte 8HT
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Northwood, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 101
รหัสสินทรัพย์: ban11111
ID สินค้าคงคลัง: EU368300
ผู้ผลิต: GE
โมเดล: Biacore J
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 102
รหัสสินทรัพย์: bhg69426
ID สินค้าคงคลัง: EU368301
ผู้ผลิต: Waters
โมเดล: Alliance 2695
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 103
รหัสสินทรัพย์: bhg69425
ID สินค้าคงคลัง: EU368302
ผู้ผลิต: Varian
โมเดล: ProStar
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 104
รหัสสินทรัพย์: bhg69443
ID สินค้าคงคลัง: EU368303
ผู้ผลิต: HP
โมเดล: G1330A 1100-series
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 105
รหัสสินทรัพย์: bhg69439
ID สินค้าคงคลัง: EU368304
ผู้ผลิต: HP
โมเดล: 6890A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 106
รหัสสินทรัพย์: bhg69424
ID สินค้าคงคลัง: EU368305
ผู้ผลิต: Shodex
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 107
รหัสสินทรัพย์: bhg69432
ID สินค้าคงคลัง: EU368306
ผู้ผลิต: Combi Flash
โมเดล: Companion XL / Foxy 200
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 108
รหัสสินทรัพย์: bhg69428
ID สินค้าคงคลัง: EU368307
ผู้ผลิต: PE
โมเดล: AutoSystem
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 109
รหัสสินทรัพย์: gas2195
ID สินค้าคงคลัง: EU368308
ผู้ผลิต: Iona
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 110
รหัสสินทรัพย์: bpi5711
ID สินค้าคงคลัง: EU368309
ผู้ผลิต: Labotect
โมเดล: C60
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 111
รหัสสินทรัพย์: bce26355
ID สินค้าคงคลัง: EU368310
ผู้ผลิต: MPW
โมเดล: MPW-350
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 112
รหัสสินทรัพย์: bpe2409
ID สินค้าคงคลัง: EU368311
ผู้ผลิต: Christ
โมเดล: CT 02-50
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 113
รหัสสินทรัพย์: pcr3274
ID สินค้าคงคลัง: EU368312
ผู้ผลิต: Stratagene
โมเดล: Robocycler Gradient
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 114
รหัสสินทรัพย์: ble561832
ID สินค้าคงคลัง: EU368313
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 115
รหัสสินทรัพย์: bwp5135
ID สินค้าคงคลัง: EU368314
ผู้ผลิต: Millipore
โมเดล: Gradient A10
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 116
รหัสสินทรัพย์: ro43440
ID สินค้าคงคลัง: EU368315
ผู้ผลิต: Buchi
โมเดล: R-124
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 117
รหัสสินทรัพย์: bma7405
ID สินค้าคงคลัง: EU368316
ผู้ผลิต: AB Sciex
โมเดล: API165
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 118
รหัสสินทรัพย์: bhg69421
ID สินค้าคงคลัง: EU368317
ผู้ผลิต: Waters
โมเดล: Cap LC
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 119
รหัสสินทรัพย์: gas2196
ID สินค้าคงคลัง: EU368318
ผู้ผลิต: Peak
โมเดล: NM20LA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 120
รหัสสินทรัพย์: ble561808
ID สินค้าคงคลัง: EU368319
ผู้ผลิต: Biotage
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 121
รหัสสินทรัพย์: el13627
ID สินค้าคงคลัง: EU368320
ผู้ผลิต: Bio-Rad
โมเดล: Genepulser / Capacitance Extender
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 122
รหัสสินทรัพย์: bce26357
ID สินค้าคงคลัง: EU368321
ผู้ผลิต: Eppendorf
โมเดล: miniSpin Plus
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 123
รหัสสินทรัพย์: bce26356
ID สินค้าคงคลัง: EU368322
ผู้ผลิต: IEC
โมเดล: Centra GP8R
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 124
รหัสสินทรัพย์: ble561830
ID สินค้าคงคลัง: EU368323
ผู้ผลิต: Scotlab
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 125
รหัสสินทรัพย์: ble561815
ID สินค้าคงคลัง: EU368324
ผู้ผลิต: NTC
โมเดล: Pneuchange
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 126
รหัสสินทรัพย์: ble561828
ID สินค้าคงคลัง: EU368325
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 127
รหัสสินทรัพย์: ble561812
ID สินค้าคงคลัง: EU368326
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 128
รหัสสินทรัพย์: ble561820
ID สินค้าคงคลัง: EU368327
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 129
รหัสสินทรัพย์: ble561833
ID สินค้าคงคลัง: EU368328
ผู้ผลิต: Camfil Bioquell
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 130
รหัสสินทรัพย์: bhg69445
ID สินค้าคงคลัง: EU368329
ผู้ผลิต: Spark Holland and Shimadzu
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 131
รหัสสินทรัพย์: bhg69429
ID สินค้าคงคลัง: EU368330
ผู้ผลิต: LC Packings / Dionex
โมเดล: Famos
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 132
รหัสสินทรัพย์: bhg69435
ID สินค้าคงคลัง: EU368331
ผู้ผลิต: LC Packings / Dionex
โมเดล: Switchos
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 133
รหัสสินทรัพย์: bhg69431
ID สินค้าคงคลัง: EU368332
ผู้ผลิต: LC Packings / Dionex
โมเดล: Ultimate
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 134
รหัสสินทรัพย์: ble561844
ID สินค้าคงคลัง: EU368438
ผู้ผลิต: Roche
โมเดล: Magnapure LC
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 135
รหัสสินทรัพย์: his2621
ID สินค้าคงคลัง: EU368439
ผู้ผลิต: Leica
โมเดล: CM3050
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 136
รหัสสินทรัพย์: ble561852
ID สินค้าคงคลัง: EU368440
ผู้ผลิต: Xograph
โมเดล: Compact X4
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 137
รหัสสินทรัพย์: pcr3276
ID สินค้าคงคลัง: EU368441
ผู้ผลิต: Techne
โมเดล: Cyclogene
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 138
รหัสสินทรัพย์: ble561856
ID สินค้าคงคลัง: EU368442
ผู้ผลิต: Pyrex / Schott Duran
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 139
รหัสสินทรัพย์: ble561845
ID สินค้าคงคลัง: EU368443
ผู้ผลิต: UVP
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 140
รหัสสินทรัพย์: ble561840
ID สินค้าคงคลัง: EU368444
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 141
รหัสสินทรัพย์: bce26362
ID สินค้าคงคลัง: EU368445
ผู้ผลิต: Beckman
โมเดล: Optima TL
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 142
รหัสสินทรัพย์: ima2789
ID สินค้าคงคลัง: EU368446
ผู้ผลิต: Storm
โมเดล: 840
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Aldermaston, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 143
รหัสสินทรัพย์: ble561848
ID สินค้าคงคลัง: EU368406
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Surrey, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 144
รหัสสินทรัพย์: ble561854
ID สินค้าคงคลัง: EU368407
ผู้ผลิต: Quickfit
โมเดล: CRI/535
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Surrey, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 145
รหัสสินทรัพย์: ble561855
ID สินค้าคงคลัง: EU368408
ผู้ผลิต: Quickfit
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Surrey, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 146
รหัสสินทรัพย์: pu17553
ID สินค้าคงคลัง: EU368409
ผู้ผลิต: Charles Austin
โมเดล: DA7C
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Surrey, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 147
รหัสสินทรัพย์: bce26372
ID สินค้าคงคลัง: EU368410
ผู้ผลิต: Heraeus
โมเดล: Biofuge 13
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Surrey, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 148
รหัสสินทรัพย์: ble561841
ID สินค้าคงคลัง: EU368411
ผู้ผลิต: Eppendorf
โมเดล: Multiporator
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Surrey, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 149
รหัสสินทรัพย์: ble561843
ID สินค้าคงคลัง: EU368412
ผู้ผลิต: Lumac
โมเดล: M1500
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Surrey, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2 3 4 5 6 7 8
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com