ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Schuler & SMG Presses, Schleicher & Arku Feeding Equipment - All Lots (12 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: wtf4016
ID สินค้าคงคลัง: EU308691
ผู้ผลิต: SMG
โมเดล: SMG HPU-T 1000-2300/1000
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Altdorf, Switzerland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: wtf4017
ID สินค้าคงคลัง: EU308692
ผู้ผลิต: SMG
โมเดล: SMG MKP 2500-1500/1300
วันที่: 1989
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Altdorf, Switzerland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: wtf4024
ID สินค้าคงคลัง: EU308694
ผู้ผลิต: SMG
โมเดล: SMG HKP 800-1000/1000
วันที่: 1987
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Altdorf, Switzerland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: wtf4019
ID สินค้าคงคลัง: EU308697
ผู้ผลิต: Schuler
โมเดล: K 3600
วันที่: 1972-2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Altdorf, Switzerland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: wtf4023
ID สินค้าคงคลัง: EU308695
ผู้ผลิต: Schuler
โมเดล: K 1000
วันที่: 1967
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Altdorf, Switzerland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: wtf4018
ID สินค้าคงคลัง: EU308701
ผู้ผลิต: Schuler
โมเดล: PDR 100
วันที่: 1966
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Altdorf, Switzerland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: wtf4027
ID สินค้าคงคลัง: EU308702
ผู้ผลิต: Schuler
โมเดล: PDR 250/500
วันที่: 1969/1977
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Altdorf, Switzerland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: wtf4022
ID สินค้าคงคลัง: EU308700
ผู้ผลิต: Ross
โมเดล: 100 R 4
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Altdorf, Switzerland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: wtf4026
ID สินค้าคงคลัง: EU308698
ผู้ผลิต: Nobs
โมเดล: 400 t
วันที่: 1969
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Altdorf, Switzerland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: wtf4020
ID สินค้าคงคลัง: EU308699
ผู้ผลิต: Jenny
โมเดล: 100 t
วันที่: 1954
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Altdorf, Switzerland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: wtf4021
ID สินค้าคงคลัง: EU308696
ผู้ผลิต: Arku
โมเดล: AH 8000/500/MSG-4Q
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Altdorf, Switzerland
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: wtf4025
ID สินค้าคงคลัง: EU308693
ผู้ผลิต: Schleicher
โมเดล: HES-12-850
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Altdorf, Switzerland
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com