ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Yamada - Die Casting Machines And Pump Manufacturing Equipment - All Lots (95 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 [2]
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: ge15173
ID สินค้าคงคลัง: EU353292
ผู้ผลิต: Honeywell
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 59
รหัสสินทรัพย์: ge15170
ID สินค้าคงคลัง: EU353299
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 60
รหัสสินทรัพย์: pre3774
ID สินค้าคงคลัง: EU353265
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 61
รหัสสินทรัพย์: pre3771
ID สินค้าคงคลัง: EU353266
ผู้ผลิต: Modular Handling
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 62
รหัสสินทรัพย์: pre3772
ID สินค้าคงคลัง: EU353269
ผู้ผลิต: Applied Automation
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 63
รหัสสินทรัพย์: pre3778
ID สินค้าคงคลัง: EU353272
ผู้ผลิต: Mizuho
โมเดล: C-3
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 64
รหัสสินทรัพย์: pre3775
ID สินค้าคงคลัง: EU353273
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 65
รหัสสินทรัพย์: fo121187
ID สินค้าคงคลัง: EU353216
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 66
รหัสสินทรัพย์: fo121188
ID สินค้าคงคลัง: EU353234
ผู้ผลิต: Invicta Forks
โมเดล: IAP-7
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 67
รหัสสินทรัพย์: ben2380
ID สินค้าคงคลัง: EU353212
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 68
รหัสสินทรัพย์: drl2177
ID สินค้าคงคลัง: EU353207
ผู้ผลิต: Excel
โมเดล: PD16
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 69
รหัสสินทรัพย์: wsm8439
ID สินค้าคงคลัง: EU353225
ผู้ผลิต: Kennedy
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 70
รหัสสินทรัพย์: wsm8435
ID สินค้าคงคลัง: EU353229
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 71
รหัสสินทรัพย์: wsm8432
ID สินค้าคงคลัง: EU353230
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 72
รหัสสินทรัพย์: wsm8433
ID สินค้าคงคลัง: EU353237
ผู้ผลิต: Superline Pro
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 73
รหัสสินทรัพย์: wsm8434
ID สินค้าคงคลัง: EU353258
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
รายการ: 11
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 74
รหัสสินทรัพย์: wsm8430
ID สินค้าคงคลัง: EU353259
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
รายการ: 11
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 75
รหัสสินทรัพย์: wsz18120
ID สินค้าคงคลัง: EU353202
ผู้ผลิต: Excel
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 76
รหัสสินทรัพย์: wsz18121
ID สินค้าคงคลัง: EU353203
ผู้ผลิต: Excel
โมเดล: GRB-202
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 77
รหัสสินทรัพย์: xke3772
ID สินค้าคงคลัง: EU353217
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
รายการ: 15
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 78
รหัสสินทรัพย์: xke3774
ID สินค้าคงคลัง: EU353218
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
รายการ: 7
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 79
รหัสสินทรัพย์: ge15174
ID สินค้าคงคลัง: EU353296
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 80
รหัสสินทรัพย์: pre3779
ID สินค้าคงคลัง: EU353263
ผู้ผลิต: Alfamatic
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 83
รหัสสินทรัพย์: fo121201
ID สินค้าคงคลัง: EU353215
ผู้ผลิต: Total Lifter
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 84
รหัสสินทรัพย์: fo121202
ID สินค้าคงคลัง: EU353219
ผู้ผลิต: Welconstruct
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 85
รหัสสินทรัพย์: fo121184
ID สินค้าคงคลัง: EU353222
ผู้ผลิต: Record
โมเดล: H41000
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 86
รหัสสินทรัพย์: fo121185
ID สินค้าคงคลัง: EU353233
ผู้ผลิต: Record
โมเดล: STX1000X540
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 88
รหัสสินทรัพย์: fo121198
ID สินค้าคงคลัง: EU353240
ผู้ผลิต: Record
โมเดล: HL1150/540
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 89
รหัสสินทรัพย์: fo121200
ID สินค้าคงคลัง: EU353241
ผู้ผลิต: Record
โมเดล: STX1000x540
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 90
รหัสสินทรัพย์: fo121194
ID สินค้าคงคลัง: EU353242
ผู้ผลิต: Record
โมเดล: HL1170/540
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 91
รหัสสินทรัพย์: fo121182
ID สินค้าคงคลัง: EU353243
ผู้ผลิต: Record
โมเดล: HL1170/540
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 92
รหัสสินทรัพย์: fo121191
ID สินค้าคงคลัง: EU353244
ผู้ผลิต: Record
โมเดล: HL1170/540
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 93
รหัสสินทรัพย์: fo121195
ID สินค้าคงคลัง: EU353245
ผู้ผลิต: Sealey
โมเดล: PT117011
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 94
รหัสสินทรัพย์: fo121189
ID สินค้าคงคลัง: EU353246
ผู้ผลิต: Sealey
โมเดล: PT117011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 95
รหัสสินทรัพย์: fo121196
ID สินค้าคงคลัง: EU353247
ผู้ผลิต: Sealey
โมเดล: PT117011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 96
รหัสสินทรัพย์: fo121190
ID สินค้าคงคลัง: EU353248
ผู้ผลิต: Sealey
โมเดล: PT117011
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 97
รหัสสินทรัพย์: fo121186
ID สินค้าคงคลัง: EU353249
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 98
รหัสสินทรัพย์: fo121199
ID สินค้าคงคลัง: EU353250
ผู้ผลิต: Record
โมเดล: HL1000/540
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 99
รหัสสินทรัพย์: fo121192
ID สินค้าคงคลัง: EU353252
ผู้ผลิต: Sealey
โมเดล: PT117011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 100
รหัสสินทรัพย์: fo121197
ID สินค้าคงคลัง: EU353253
ผู้ผลิต: Record
โมเดล: HL1170/540
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 101
รหัสสินทรัพย์: ben2381
ID สินค้าคงคลัง: EU353209
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 102
รหัสสินทรัพย์: ge15165
ID สินค้าคงคลัง: EU353293
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 103
รหัสสินทรัพย์: pre3783
ID สินค้าคงคลัง: EU353271
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 104
รหัสสินทรัพย์: pre3784
ID สินค้าคงคลัง: EU353270
ผู้ผลิต: Nitto Seiko
โมเดล:
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 105
รหัสสินทรัพย์: pre3782
ID สินค้าคงคลัง: EU353264
ผู้ผลิต: Hirata
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ebbw vale, Gwent, Wales, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
1 [2]
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com