ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Range Of Boats, Contractors And Ground Maintenance Equipment - All Lots (72 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: xjy1544
ID สินค้าคงคลัง: EU219736
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: WM, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: crn2370
ID สินค้าคงคลัง: EU219712
ผู้ผลิต: NCK Rapier crane, 305B
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: NE, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: xjl3103
ID สินค้าคงคลัง: EU219719
ผู้ผลิต: Renault
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: NWB, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: xjy1545
ID สินค้าคงคลัง: EU220159
ผู้ผลิต: Balmoral
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: EM, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: cmt24174
ID สินค้าคงคลัง: EU219718
ผู้ผลิต: Deutz air cooled F6L912
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: NE, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: xjy1540
ID สินค้าคงคลัง: EU199265
ผู้ผลิต: Seagull
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: pgm3587
ID สินค้าคงคลัง: EU219766
ผู้ผลิต: Honda
โมเดล: Fourtrax 300
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: pgm3577
ID สินค้าคงคลัง: EU220152
ผู้ผลิต: Honda
โมเดล: Fourtrax
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: pgm3588
ID สินค้าคงคลัง: EU219713
ผู้ผลิต: Kawasaki
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: WM, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: pgm3579
ID สินค้าคงคลัง: EU219724
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: EM, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: dri2677
ID สินค้าคงคลัง: EU219720
ผู้ผลิต: Kitchenwalker,
โมเดล: KWM50/1250
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: EM, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: vme2663
ID สินค้าคงคลัง: EU199154
ผู้ผลิต: Comp Air
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: vme2661
ID สินค้าคงคลัง: EU219711
ผู้ผลิต: Comp Air
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: pgm3576
ID สินค้าคงคลัง: EU219761
ผู้ผลิต: Aebi
โมเดล: 303446, T1141425, SI 127
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: EM, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: pgm3581
ID สินค้าคงคลัง: EU199245
ผู้ผลิต: Stihl MS260
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: pgm3585
ID สินค้าคงคลัง: EU199246
ผู้ผลิต: Stihl 026
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: pgm3580
ID สินค้าคงคลัง: EU219708
ผู้ผลิต: Stihl HS80
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: pgm3586
ID สินค้าคงคลัง: EU219709
ผู้ผลิต: Stihl FS87
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: cnm19286
ID สินค้าคงคลัง: EU162025
ผู้ผลิต: Kubota
โมเดล: TL33PFD-145
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: SE, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: pgm3584
ID สินค้าคงคลัง: EU162017
ผู้ผลิต: Racoon
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: SWS, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: cnm19278
ID สินค้าคงคลัง: EU162023
ผู้ผลิต: Yanmar
โมเดล: YL630TS
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: SE, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: cnm19312
ID สินค้าคงคลัง: EU162035
ผู้ผลิต: Etesia
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: SE, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: cnm19315
ID สินค้าคงคลัง: EU219775
ผู้ผลิต: Flymo
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: SE, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: cnm19296
ID สินค้าคงคลัง: EU220191
ผู้ผลิต: Kubota
โมเดล: W521HTC
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: SE, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: vme2657
ID สินค้าคงคลัง: EU199137
ผู้ผลิต: Honda Lifter by Thompson Brookes
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: vme2660
ID สินค้าคงคลัง: EU219721
ผู้ผลิต: Brendon
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: EM, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: vme2659
ID สินค้าคงคลัง: EU219722
ผู้ผลิต: Dual power wash (Interpump)
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: EM, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: vme2664
ID สินค้าคงคลัง: EU219723
ผู้ผลิต: Gerni 600PX
โมเดล: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: EM, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: vme2662
ID สินค้าคงคลัง: EU219707
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: mmt113470
ID สินค้าคงคลัง: EU219794
ผู้ผลิต: Allday & Onion
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gloucester, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: mmt113468
ID สินค้าคงคลัง: EU219769
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gloucester, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: mmt113469
ID สินค้าคงคลัง: EU219772
ผู้ผลิต: Allday & Onion
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gloucester, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: mmt113467
ID สินค้าคงคลัง: EU219770
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gloucester, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: mmt113466
ID สินค้าคงคลัง: EU219764
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gloucester, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: vme2658
ID สินค้าคงคลัง: EU220156
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: WM, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: cnm19309
ID สินค้าคงคลัง: EU161931
ผู้ผลิต: Makita
โมเดล: HP2010N
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K & A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: cnm19294
ID สินค้าคงคลัง: EU220158
ผู้ผลิต: Tirfor
โมเดล: TU8
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: WM, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: cnm19288
ID สินค้าคงคลัง: EU220160
ผู้ผลิต: Radiodetection
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: cnm19305
ID สินค้าคงคลัง: EU220161
ผู้ผลิต: Cadet
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: cnm19310
ID สินค้าคงคลัง: EU220162
ผู้ผลิต: Radiodetection
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: K&A, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: cnm19318
ID สินค้าคงคลัง: EU220163
ผู้ผลิต: Rexon
โมเดล: M2500A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: cnm19287
ID สินค้าคงคลัง: EU220164
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: SB-10
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 55
รหัสสินทรัพย์: cnm19284
ID สินค้าคงคลัง: EU220165
ผู้ผลิต: Makita
โมเดล: 5103R
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: cnm19317
ID สินค้าคงคลัง: EU220166
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล: 603391085
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: cnm19285
ID สินค้าคงคลัง: EU220167
ผู้ผลิต: Bosch
โมเดล: 601293741
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 59
รหัสสินทรัพย์: cnm19311
ID สินค้าคงคลัง: EU220169
ผู้ผลิต: Lafert
โมเดล: AMME80ZBA4
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 60
รหัสสินทรัพย์: cnm19282
ID สินค้าคงคลัง: EU220170
ผู้ผลิต: Slingsby
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 61
รหัสสินทรัพย์: cnm19303
ID สินค้าคงคลัง: EU220171
ผู้ผลิต: Hydralite
โมเดล: P8630
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 62
รหัสสินทรัพย์: cnm19306
ID สินค้าคงคลัง: EU220172
ผู้ผลิต: Lake & Ellton
โมเดล: 6356
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 63
รหัสสินทรัพย์: cnm19281
ID สินค้าคงคลัง: EU220173
ผู้ผลิต: BOC
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com