ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Range Of Boats, Contractors And Ground Maintenance Equipment - All Lots (72 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
1 [2]
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 64
รหัสสินทรัพย์: cnm19290
ID สินค้าคงคลัง: EU220174
ผู้ผลิต: The Pickhill Bantam
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 65
รหัสสินทรัพย์: cnm19299
ID สินค้าคงคลัง: EU220175
ผู้ผลิต: Stubs welding
โมเดล: DC130
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 66
รหัสสินทรัพย์: cnm19316
ID สินค้าคงคลัง: EU220176
ผู้ผลิต: Clarke
โมเดล: Devil 1850A3
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 67
รหัสสินทรัพย์: cnm19300
ID สินค้าคงคลัง: EU220177
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 68
รหัสสินทรัพย์: cnm19291
ID สินค้าคงคลัง: EU220178
ผู้ผลิต: TUV
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 69
รหัสสินทรัพย์: cnm19314
ID สินค้าคงคลัง: EU220179
ผู้ผลิต: Staff
โมเดล: 2135000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 70
รหัสสินทรัพย์: cnm19297
ID สินค้าคงคลัง: EU220180
ผู้ผลิต: Union
โมเดล: 533864
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 71
รหัสสินทรัพย์: cnm19279
ID สินค้าคงคลัง: EU220181
ผู้ผลิต: Makita
โมเดล: 3600B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 72
รหัสสินทรัพย์: cnm19307
ID สินค้าคงคลัง: EU220182
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: P20SA2
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 73
รหัสสินทรัพย์: cnm19283
ID สินค้าคงคลัง: EU220183
ผู้ผลิต: Pro
โมเดล: PPL800
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 74
รหัสสินทรัพย์: cnm19292
ID สินค้าคงคลัง: EU220184
ผู้ผลิต: Metabo
โมเดล: SB850
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 75
รหัสสินทรัพย์: cnm19304
ID สินค้าคงคลัง: EU220185
ผู้ผลิต: Ryobi
โมเดล: BPP1815
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 76
รหัสสินทรัพย์: cnm19293
ID สินค้าคงคลัง: EU220186
ผู้ผลิต: Makita
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 77
รหัสสินทรัพย์: cnm19302
ID สินค้าคงคลัง: EU220187
ผู้ผลิต: Makita
โมเดล: 9069
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 78
รหัสสินทรัพย์: cnm19313
ID สินค้าคงคลัง: EU220188
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: G23SC3
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 79
รหัสสินทรัพย์: cnm19289
ID สินค้าคงคลัง: EU220189
ผู้ผลิต: Furmanite
โมเดล: ACLSR 64960
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 80
รหัสสินทรัพย์: cnm19295
ID สินค้าคงคลัง: EU220190
ผู้ผลิต: Wolf
โมเดล: BMHPJ
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Ellesmere Port, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 82
รหัสสินทรัพย์: cnm19280
ID สินค้าคงคลัง: EU219738
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: London, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 83
รหัสสินทรัพย์: cnm19319
ID สินค้าคงคลัง: EU219739
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: London, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 84
รหัสสินทรัพย์: ofo214048
ID สินค้าคงคลัง: EU348858
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: London, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 85
รหัสสินทรัพย์: ofo214047
ID สินค้าคงคลัง: EU348859
ผู้ผลิต: Kaso
โมเดล: 4000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: London, United Kingdom
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 86
รหัสสินทรัพย์: cnm19320
ID สินค้าคงคลัง: EU372233
ผู้ผลิต: Indespension
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Tring, United Kingdom
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
1 [2]
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com