ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Transnet Engineering Online Auction - South Africa - Sale 32 - All Lots (28 Lots)

Online auction of wheels & axles, worshop machinery and various store stock items

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: xjz3834
ID สินค้าคงคลัง: ZA55841
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 100 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: xjz3835
ID สินค้าคงคลัง: ZA55842
ผู้ผลิต:
โมเดล: 200 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: xjz3836
ID สินค้าคงคลัง: ZA55843
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 150 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Pretoria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: xjz3837
ID สินค้าคงคลัง: ZA55844
ผู้ผลิต:
โมเดล: 20 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Pretoria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: xjz3839
ID สินค้าคงคลัง: ZA55845
ผู้ผลิต: 34 or 36 inch
โมเดล: 25 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: xjz3838
ID สินค้าคงคลัง: ZA55846
ผู้ผลิต:
โมเดล: 100 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Uitenhage, Eastern Cape,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 201
รหัสสินทรัพย์: me42123
ID สินค้าคงคลัง: ZA55821
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Plant 1151, Saldanha, Western Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 202
รหัสสินทรัพย์: me42124
ID สินค้าคงคลัง: ZA55822
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Plant 1151, Saldanha, Western Cape, South Africa
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 301
รหัสสินทรัพย์: fa2112542
ID สินค้าคงคลัง: ZA55801
ผู้ผลิต:
โมเดล: Aluminium Windows and Door
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 302
รหัสสินทรัพย์: cpt253656
ID สินค้าคงคลัง: ZA55802
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Computer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 303
รหัสสินทรัพย์: cpt253655
ID สินค้าคงคลัง: ZA55803
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Computer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 304
รหัสสินทรัพย์: fa2112545
ID สินค้าคงคลัง: ZA55804
ผู้ผลิต:
โมเดล: Used Timber And IBR Roof Sheeting
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 305
รหัสสินทรัพย์: fa2112543
ID สินค้าคงคลัง: ZA55805
ผู้ผลิต:
โมเดล: 10 Ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Durban, Kwazulu Natal, South Africa
รายการ: 40
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 311
รหัสสินทรัพย์: xjh7947
ID สินค้าคงคลัง: ZA55811
ผู้ผลิต: Morris
โมเดล: 5 Ton Overhead
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Richards Bay, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23104
รหัสสินทรัพย์: psp2152
ID สินค้าคงคลัง: ZA52464
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Pretoria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23273
รหัสสินทรัพย์: fa2112544
ID สินค้าคงคลัง: ZA1373
ผู้ผลิต: Massey
โมเดล: Steam Hammer
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Bloemfontein, Freestate, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28153
รหัสสินทรัพย์: hha2066
ID สินค้าคงคลัง: ZA54873
ผู้ผลิต: George Hermann
โมเดล: Pre-Heater
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Koedoespoort, Pretoria, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28301
รหัสสินทรัพย์: ofo214046
ID สินค้าคงคลัง: ZA54971
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28313
รหัสสินทรัพย์: mgs2256
ID สินค้าคงคลัง: ZA55333
ผู้ผลิต: Eisen & Hammerwerk
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28366
รหัสสินทรัพย์: wsw8409
ID สินค้าคงคลัง: ZA54986
ผู้ผลิต: MITCO
โมเดล: 3208, 380 v
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28367
รหัสสินทรัพย์: wtb7807
ID สินค้าคงคลัง: ZA54987
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28369
รหัสสินทรัพย์: wsw8410
ID สินค้าคงคลัง: ZA54989
ผู้ผลิต: Arboga Maskiner
โมเดล: M2508
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28370
รหัสสินทรัพย์: mmt113471
ID สินค้าคงคลัง: ZA54990
ผู้ผลิต: Radimatio
โมเดล: Pipe
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Durban, Kwazulu Natal, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31152
รหัสสินทรัพย์: me42125
ID สินค้าคงคลัง: ZA55732
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Plant 1418, Capital Park, Gauteng, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31201
รหัสสินทรัพย์: cmt24175
ID สินค้าคงคลัง: ZA55791
ผู้ผลิต: Isuzu
โมเดล: 2.5, Double Cab
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Salt River, Western Cape, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31501
รหัสสินทรัพย์: me42127
ID สินค้าคงคลัง: ZA55751
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Plant 1105, Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31502
รหัสสินทรัพย์: me42122
ID สินค้าคงคลัง: ZA55752
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Plant 6105, Bloemfontein, Free State, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31601
รหัสสินทรัพย์: me42126
ID สินค้าคงคลัง: ZA55761
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Plant 1128, Nelspruit, Mpumalanga, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com