ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Complete Gear Manufacturing Facility - All Lots (58 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: wtb7823
ID สินค้าคงคลัง: ZA021702
ผู้ผลิต: Webster & Bennett
โมเดล: S 48"
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: wsy4675
ID สินค้าคงคลัง: ZA021703
ผู้ผลิต: Hofler
โมเดล: Rapid 1500
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: wsy4688
ID สินค้าคงคลัง: ZA021704
ผู้ผลิต: WMW Niles
โมเดล: ZSTZ 10P
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: wsy4673
ID สินค้าคงคลัง: ZA021705
ผู้ผลิต: WMW Niles
โมเดล: ZSTZ 08
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: wsy4679
ID สินค้าคงคลัง: ZA021706
ผู้ผลิต: WMW Niles
โมเดล: ZSTZ 06
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: wsy4684
ID สินค้าคงคลัง: ZA021707
ผู้ผลิต: WMW Niles
โมเดล: ZSTZ 12
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: wsz18186
ID สินค้าคงคลัง: ZA021708
ผู้ผลิต: WMW
โมเดล: SU315X1500
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: wsz18182
ID สินค้าคงคลัง: ZA021709
ผู้ผลิต: John Lund - Precimax
โมเดล: 200 X 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: wsz18181
ID สินค้าคงคลัง: ZA021710
ผู้ผลิต: WMW Glauchau
โมเดล: SIP200X315/II
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: wsz18180
ID สินค้าคงคลัง: ZA021711
ผู้ผลิต: Tacchella Macchine
โมเดล: 200 X 900
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: wsy4662
ID สินค้าคงคลัง: ZA021712
ผู้ผลิต: WMW Niles
โมเดล: ZSTZ315C1Z
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: wsy4674
ID สินค้าคงคลัง: ZA021713
ผู้ผลิต: MC3
โมเดล: 3451B
วันที่: 1976
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: wsy4683
ID สินค้าคงคลัง: ZA021714
ผู้ผลิต: MC3
โมเดล: 3451G
วันที่: 1977
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: wsy4678
ID สินค้าคงคลัง: ZA021715
ผู้ผลิต: Lumsden
โมเดล: 93LE
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: sha2074
ID สินค้าคงคลัง: ZA021717
ผู้ผลิต: Maag
โมเดล: WS2
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: wsz18183
ID สินค้าคงคลัง: ZA021718
ผู้ผลิต: Rema
โมเดล: DS15/500
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: wsy4671
ID สินค้าคงคลัง: ZA021719
ผู้ผลิต: WMW Modul
โมเดล: ZFWF 250X5/IIA
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: wsz18184
ID สินค้าคงคลัง: ZA021720
ผู้ผลิต: Ingar
โมเดล: RT-612
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: wsy4665
ID สินค้าคงคลัง: ZA021721
ผู้ผลิต: Maag
โมเดล: SPH-E-100
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: wsy4672
ID สินค้าคงคลัง: ZA021722
ผู้ผลิต: Kapp
โมเดล: AS 305
วันที่: 1970
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: wsz18185
ID สินค้าคงคลัง: ZA021723
ผู้ผลิต: Napomar
โมเดล: 200 X 600
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: wsy4676
ID สินค้าคงคลัง: ZA021724
ผู้ผลิต: Sunderland
โมเดล: No. 16
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: wsy4664
ID สินค้าคงคลัง: ZA021725
ผู้ผลิต: Sunderland
โมเดล: No. 19
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: wsy4689
ID สินค้าคงคลัง: ZA021726
ผู้ผลิต: Sunderland
โมเดล: No. 182
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: wsy4686
ID สินค้าคงคลัง: ZA021727
ผู้ผลิต: TOS
โมเดล: OH-6
วันที่: 1959
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: wsy4667
ID สินค้าคงคลัง: ZA021728
ผู้ผลิต: David Brown Muir
โมเดล: MT60
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: wsy4681
ID สินค้าคงคลัง: ZA021729
ผู้ผลิต: Reinecker
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: wsy4682
ID สินค้าคงคลัง: ZA021730
ผู้ผลิต: TOS
โมเดล: OHO 20
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: wsy4687
ID สินค้าคงคลัง: ZA021731
ผู้ผลิต: TOS
โมเดล: OHO 50
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: wsy4680
ID สินค้าคงคลัง: ZA021732
ผู้ผลิต: Alfred Herbert / Fellows
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: wsy4670
ID สินค้าคงคลัง: ZA021733
ผู้ผลิต: Alfred Herbert / Fellows
โมเดล: No. 8
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: wsy4666
ID สินค้าคงคลัง: ZA021734
ผู้ผลิต: Alfred Herbert / Fellows
โมเดล: No. 8
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: wsy4694
ID สินค้าคงคลัง: ZA021736
ผู้ผลิต: CCB3
โมเดล: 5350
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: wsy4693
ID สินค้าคงคลัง: ZA021737
ผู้ผลิต: Russian Made
โมเดล: SK324A
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: wsy4663
ID สินค้าคงคลัง: ZA021738
ผู้ผลิต: Maag
โมเดล: SH75K
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: wsy4690
ID สินค้าคงคลัง: ZA021739
ผู้ผลิต: Maag
โมเดล: SH75K
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: wsy4668
ID สินค้าคงคลัง: ZA021740
ผู้ผลิต: Tsung Fu
โมเดล: 130 X 250
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: dri2683
ID สินค้าคงคลัง: ZA021741
ผู้ผลิต: Asquith
โมเดล: 60 ODI
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: wtb7824
ID สินค้าคงคลัง: ZA021743
ผู้ผลิต: Shenyang
โมเดล: CA6266C
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: wtb7892
ID สินค้าคงคลัง: ZA021744
ผู้ผลิต: CCCP PC3
โมเดล: 1M63
วันที่: 1973
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: wtb7819
ID สินค้าคงคลัง: ZA021745
ผู้ผลิต: Shenyang
โมเดล: CA6266C
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: wtc7730
ID สินค้าคงคลัง: ZA021746
ผู้ผลิต: Russian Made
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: dri2684
ID สินค้าคงคลัง: ZA021747
ผู้ผลิต: Asquith
โมเดล: 4-6 ODI
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: ver2010
ID สินค้าคงคลัง: ZA021748
ผู้ผลิต: Burdett
โมเดล: 121N
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: ver2009
ID สินค้าคงคลัง: ZA021749
ผู้ผลิต: CCCP C3
โมเดล: 7A430
วันที่: 1979
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: wtb7822
ID สินค้าคงคลัง: ZA021750
ผู้ผลิต: Skoda
โมเดล: SRM100 X 4000
วันที่: 1967
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: wtb7817
ID สินค้าคงคลัง: ZA021751
ผู้ผลิต: WMW Niles
โมเดล: DLZ800X4000
วันที่: 1963
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: wsv10427
ID สินค้าคงคลัง: ZA021753
ผู้ผลิต: Jessey
โมเดล: Jaguar 22280ENC
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: ver2008
ID สินค้าคงคลัง: ZA021754
ผู้ผลิต: Dutrannoit
โมเดล: 800 mm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: wsu2169
ID สินค้าคงคลัง: ZA021756
ผู้ผลิต: Webster & Bennett
โมเดล: 72"
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Benoni, Gauteng,, South Africa
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com