ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

SMT Equipment Sale Owned By Global Connectivity Solutions Provider - All Lots (7 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: ins2301
ID สินค้าคงคลัง: 5011705
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: Siplace 80F4
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Penang, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: ins2298
ID สินค้าคงคลัง: 5011706
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: Siplace 80F4
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Penang, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: ins2299
ID สินค้าคงคลัง: 5011707
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: Siplace 80F4
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Penang, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: ins2296
ID สินค้าคงคลัง: 5011709
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: Siplace 80S20
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Penang, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: ins2300
ID สินค้าคงคลัง: 5011710
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: Siplace 80S20
วันที่: 1997
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Penang, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: ins2297
ID สินค้าคงคลัง: 5011708
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล: Siplace F5
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Penang, Malaysia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: ins2302
ID สินค้าคงคลัง: AP6034133
ผู้ผลิต: Siemens
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Penang, Malaysia
รายการ: 6
 
 ปิดแล้ว
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com