ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Plastic Injection Moulding Machines & Ancillaries, Complete EVA Switchable/Decorative Architectural Glass Laminating Line (Wickham Plastics in Receivership) Sale #2 - All Lots (30 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: rmo9875
ID สินค้าคงคลัง: AP6041272
ผู้ผลิต: Haitian Group Co
โมเดล: HTF1250XB
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: rmo9876
ID สินค้าคงคลัง: AP6041270
ผู้ผลิต: Haitian Group Co
โมเดล: HTF650X
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: rmo9874
ID สินค้าคงคลัง: AP6041278
ผู้ผลิต: Engel
โมเดล: ES 3550/550
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: rmo9878
ID สินค้าคงคลัง: AP6041289
ผู้ผลิต: Nissin
โมเดล: NC-65-13 FX2C
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: gl12042
ID สินค้าคงคลัง: AP6041308
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: kol2035
ID สินค้าคงคลัง: AP6041308-1
ผู้ผลิต: Bouvier-Technofour
โมเดล: TMB71B2
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: pra5738
ID สินค้าคงคลัง: AP6041322
ผู้ผลิต: Shini
โมเดล: SAL800/1000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: rdr2760
ID สินค้าคงคลัง: AP6041347
ผู้ผลิต: Johns
โมเดล: PHD-50
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: rdr2759
ID สินค้าคงคลัง: AP6041381
ผู้ผลิต: TEW
โมเดล: THD-25
วันที่: 1983
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: rdr2758
ID สินค้าคงคลัง: AP6041384
ผู้ผลิต: TEW
โมเดล: THD-25E
วันที่: 1987
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: pra5740
ID สินค้าคงคลัง: AP6041354
ผู้ผลิต: Athena
โมเดล: PIM1BX10
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: pra5739
ID สินค้าคงคลัง: AP6041356
ผู้ผลิต: Athena
โมเดล: PIM10BX
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: wsz18122
ID สินค้าคงคลัง: AP6041297
ผู้ผลิต: Chmer
โมเดล: CM210R
วันที่: 1983
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: xks18358
ID สินค้าคงคลัง: AP6041421
ผู้ผลิต: Branson
โมเดล: S170
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: pcp2092
ID สินค้าคงคลัง: AP6041469
ผู้ผลิต: Broomwade
โมเดล: AC41
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: pcp2090
ID สินค้าคงคลัง: AP6041494
ผู้ผลิต: Temcel
โมเดล: TES375
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: pcp2091
ID สินค้าคงคลัง: AP6041475
ผู้ผลิต: Hankinson Corp
โมเดล: 8010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: jig2045
ID สินค้าคงคลัง: AP6041605
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: rmo9877
ID สินค้าคงคลัง: AP6041611
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: ba12092
ID สินค้าคงคลัง: AP6041615
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: pra5737
ID สินค้าคงคลัง: AP6041618
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: ch12232
ID สินค้าคงคลัง: AP6041630
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: rmo9919
ID สินค้าคงคลัง: AP6041277
ผู้ผลิต: Kawaguchi
โมเดล: KM550B
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: rmo9918
ID สินค้าคงคลัง: AP6041276
ผู้ผลิต: Kawaguchi
โมเดล: K365-I
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: rmo9921
ID สินค้าคงคลัง: AP6041275
ผู้ผลิต: Kawaguchi
โมเดล: K265-BX
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: rmo9917
ID สินค้าคงคลัง: AP6041287
ผู้ผลิต: Kawaguchi
โมเดล: K125
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: rmo9920
ID สินค้าคงคลัง: AP6041282
ผู้ผลิต: Kawaguchi
โมเดล: K125
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: rch3372
ID สินค้าคงคลัง: AP6041430
ผู้ผลิต: Boetherm
โมเดล: BT TEMP 10.62
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: mac2608
ID สินค้าคงคลัง: AP6041293
ผู้ผลิต: Qualos
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: fo121243
ID สินค้าคงคลัง: AP6041623
ผู้ผลิต: BT
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Melbourne, Australia
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com